Złoty Medal MTP BUDMA’2009 dla PLASTICO za okno AMBERTERM
Złoty Medal MTP BUDMA’2009 dla PLASTICO za okno AMBERTERM

AMBERTERM, to innowacyjne okno, które  zostało wykonane z profili do domów energooszczędnych o współczynniku przenikania U=1,0 oraz dwukomorowego szklenia wypełnionego kryptonem o współczynniku przenikania U=0,4, dzięki czemu udało  się uzyskać fantastyczny współczynnik przenikania wynoszący zaledwie U=0,7 [W/(M^2*K)] dla całej konstrukcji. Nagrodę z rąk wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego odebrała prezes Plastico Wiesława Wędołowicz.