DRUTEX S.A.- ponownie wśród Liderów
DRUTEX S.A.- ponownie wśród Liderów
DRUTEX S.A. jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie został nominowany do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, przyznawanej podczas dziewiętnastej edycji konkursu. Nominację Business Centre Club, w kategorii dużych przedsiębiorstw, Spółka otrzymała za doskonałe wyniki finansowe, wzrost eksportu oraz dbałość o jakość produktów potwierdzoną wieloma certyfikatami.

Od 1991 roku Business Centre Club, klub zrzeszający ponad 1200 przedsiębiorstw, wyłania i nagradza najlepsze w Polsce firmy. Tytuł Lidera Polskiego Biznesu jest dowodem na to, że firma odznacza się ponadprzeciętnymi wynikami, działa prężnie, reprezentuje wysoką jakość, jest godna zaufania i cieszy się silną marką.

W XIX edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu ocenie poddały się 93 firmy zrzeszone w BCC. Proces weryfikacji obejmował analizę nie tylko wskaźników ekonomicznych - uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki - ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom inwestycji – o charakterze proeksportowm i udział w tworzeniu nowych miejsc pracy. Oceniano również  zaangażowanie firm w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także stopień uczestnictwa w działalności klubowej.

Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. powiedział: „To prestiżowe wyróżnienie jest dla nas niezwykle cenne. Nominacja jest potwierdzeniem europejskiego standardu i wysokiej jakości naszych produktów, a jednocześnie stanowi rekomendację udzielaną przez tak istotne grono ekspertów, jakim jest Business Centre Club. Znalezienie się, jako jedyna firma z branży, wśród nominowanych dowodzi, że nasza wizja rozwoju firmy i jej konsekwentna realizacja, to zespół racjonalnych działań, zgodnych z oczekiwaniami rynku i wyobrażeniem klienta. Rok 2009 był trudnym okresem dla naszej branży. Tym bardziej cieszy nas fakt, że realizowana przez nas polityka długofalowej uczciwej konkurencji, trzymania się zasad „fair play” oraz inwestycji w innowacje, znajduje uznanie wśród naszych odbiorców i szerokiego grona specjalistów. Jestem bardzo zadowolony, że w okresie niełatwej sytuacji na rynku, wciąż potrafimy zwiększać swoją konkurencyjność. Jestem przekonany, że kolejne lata będą stanowić kontynuację pozytywnych zdarzeń i procesów, które będą sprzyjać dalszym, równie znaczącym sukcesom. Szczególne podziękowania jednak kieruję do pracowników firmy, dzięki którym ten i kolejne sukcesy są możliwe i którzy stanowią o sile firmy i jej rynkowym potencjale.”