Brügmann namiesza w tym roku
Brügmann namiesza w tym roku
Brügmann - producent profili PVC - podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa mieszalni PVC z dodatkami z zastosowaniem innowacyjnego systemu rozładunku surowców'. Projekt będzie realizowany w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku jego realizacji wybudowana zostanie innowacyjna mieszalnia PVC o wydajności 45 000 ton rocznie z nowoczesnym zapleczem badawczo - rozwojowym. Projekt będzie realizowany w 2010 roku. Uruchomienie mieszalni - III kwartał 2010 roku