Najwyższa stabilność i najłatwiejszy montaż
Najwyższa stabilność i najłatwiejszy montaż

Program Statik XT z czterema nowymi konsolami oferuje rozwiązanie dopasowane do każdej sytuacji montażowej. Nowa konstrukcja umożliwia po raz pierwszy bezpośredni montaż przez osadzenie skrzyni z całkowicie zintegrowaną konsolą zazębioną na oknie. To znacznie upraszcza montaż, skraca czas pracy montera na budowie i oszczędza pieniądze. Nowe konsole są dostępne do programu skrzyń roletowych Elite XT.

Znajdujący się w dolnej części całkowicie nowy rygiel umożliwia osadzanie skrzyni z już kompletnie zamontowaną konsolą. Po  osadzeniu skrzyni na specjalnym wzmocnieniu stalowym rygiel automatycznie przesuwa się w górę. Po pełnym zazębieniu z profilem podstawowym rygiel samoczynnie przyjmuje położenie końcowe i zapewnia stabilne połączenie konsoli ze stalowym wzmocnieniem. Jeszcze nigdy gwarantujące stabilność zabezpieczenie nie było tak  łatwe do zamontowania. Potrzeba późniejszego uszczelnienia wyfrezowania w profilu podstawowym nie występuje dzięki specjalnie dopasowanej osłonie, która również jest już zintegrowana w skrzyni.

Nowe konsole są dostępne od lipca 2020 r. i znajdują zastosowanie w czterech sytuacjach montażowych:

Rewizja dolna
Górną część konsoli Statik XT do standardowej rewizji dolnej można dopasować do wysokości spoiny przyłączeniowej od 4 do 30 mm nad skrzynią i wsunąć bezpośrednio pod nadproże. Przykręcanie do nadproża wykonuje się następnie przez dolny otwór rewizyjny!

Możliwe jest także zastosowanie przy monolitycznych nadbudowach ścian, z systemami ociepleń, przy konstrukcjach z ram drewnianych i ścianach klinkierowych. Wysokość montażowa wynosi od 244 do 270 mm. Wytrzymywane są obciążenia wiatrem do klasy C4.

Rewizja wewnętrzna
Konsola Statik XT do standardowej rewizji wewnętrznej jest montowana licująco na skrzyni roletowej. Powiększa ona maksymalną wysokość montażową tylko o 6 mm, dzięki czemu nadaje się znakomicie do wszystkich sytuacji montażowych, które dopuszczają tylko niewielką wysokość skrzyni. Przykręcanie do elementu nad skrzynią wykonuje się przez wewnętrzny otwór rewizyjny. Wysokość montażowa wynosi 246 mm. Możliwe konstrukcje ściany i wytrzymałość na obciążenie wiatrem odpowiadają tym dla rewizji dolnej.

Murowane ściany monolityczne
Konsola Statik XT do ścian monolitycznych jest optymalna dla murów jednowarstwowych. Dzięki nowej konstrukcji skrzynia nie musi być otwierana do montażu. Przykręcanie do elementu nad skrzynią wykonuje się poza skrzynią od wewnątrz i od zewnątrz.

Wysokość montażowa wynosi 290 mm. Przenoszone są obciążenia wiatrem do klasy C5.

Montaż przedścienny
Systemy ociepleń wymagają montażu przedściennego, przy którym zastosowanie znajduje nowa konsola
Statik XT do ścian ocieplanych. W zależności od rodzaju rewizji i pozycji skrzyni położenie uchwytu mocującego na uzębionej części górnej można nastawiać z milimetrową dokładnością. Dzięki nowej konstrukcji skrzynia nie musi być otwierana do montażu. Wysokość montażowa wynosi 290 mm. Wytrzymałość na obciążenie wiatrem odpowiada klasie C3/B4.

Proste przykręcanie konsoli XT do standardowej rewizji dolnej od dołu.

 

Przykręcanie konsoli XT do standardowej rewizji wewnętrznej od wewnątrz

Przykręcanie konsoli XT do ścian ocieplanych od zewnątrz

Przykręcanie konsoli XT-WDVS do ścian ocieplanych

 

Pewne i łatwe osadzanie z nowym ryglem

 

źródło: Exte