Energooszczędny podkład podparapetowy - bezpieczny i ciepły montaż
Energooszczędny podkład podparapetowy - bezpieczny i ciepły montaż

Energooszczędny Podkład Podparapetowy (EPP), zwany przez fachowców po prostu „ciepłym parapetem” jest elementem umożliwiającym fachowy i ciepłochronny montaż okien. Wraz ze wzrostem jego popularności, pojawia się wiele pytań dotyczących tego rozwiązania. Inwestorzy, zanim zdecydują się na zakup, chcą przede wszystkim dowiedzieć się, na czym polega jego energooszczędność, upewnić się, że wykorzystanie go w montażu jest bezpieczne, zwiększa komfort użytkowania okien oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia stolarki podczas jej osadzania. Wszystkie deklarowane atuty tego rozwiązania zostały zweryfikowane badaniami, jednoznacznie wskazującymi na szereg korzyści, związanych z montażem EPP. Za najważniejsze należy uznać: 

  • poprawę parametrów izolacyjnych wynikających z zastosowanego w EPP materiału o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, w newralgicznym miejscu połączenia okna z murem,
  • poprawę szczelności połączenia okna z EPP, uzyskanej dzięki odpowiedniemu systemowi ich zestawienia,
  • ograniczenie ryzyka mniejszej solidności mocowania okna, jego uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonalności.

Energooszczędność

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2


Głównym zadaniem energooszczędnych podkładów podparapetowych (zdjęcie nr 1), w porównaniu z tradycyjnym montażem (zdjęcie nr 2), jest zwiększenie izolacyjności cieplnej w miejscu połączenia okna z murem w części progowej, czyli w obszarze, który ze względu na mniejszą głębokość zabudowy listwy podparapetowej w stosunku do profilu i wykruszanie się spod niej piany poliuretanowej, z natury ma najsłabsze parametry termiczne. Stosując podczas montażu podkład, dodatkowo izolujemy właśnie tę newralgiczną część połączenia okna z murem, uzyskując w ten sposób zdecydowanie lepsze efekty w zakresie izolacji termicznej. Działanie podkładu energooszczędnego (zdjęcie nr 3) w porównaniu z zastosowaniem listwy podparapetowej (zdjęcie nr 4), najlepiej zilustrują przedstawione poniżej termogramy przedstawiające różne sposoby połączenia okna z murem.


Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Na powyższych zdjęciach zauważyć można różnice w przebiegach izoterm (oznaczonych czerwoną linią), 
w przypadku zastosowania podkładu i jego braku. W przypadku okna bez podkładu (zdjęcie nr 4), wyraźnie widać, jak zimno „przechodzi” w strefę muru (zielone pole), natomiast w oknie z podkładem – zimno jest „zatrzymane” w warstwie ocieplenia i nie przenoszone na mur, a tym samym do wnętrza domu.


Źródło www.ciepłyparapet.eu

Bezpieczeństwo

Każdy element budowlany, aby został dopuszczony do sprzedaży, musi spełniać odpowiednie normy i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Podkład wykonany jest z wysokogatunkowego, spienionego polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian) lub polistyrenu ekstrudowanego XPS (zwanego czasami styrodurem*) , co może wzbudzać czujność niektórych inwestorów, zastanawiających się nad odpornością podkładu na obciążenia wywołane przez stojące na nim okno. Spójrzmy zatem na wyniki badań laboratoryjnych, które jasno prezentują, że obawy te okazują się niepotrzebne:

 

 

 

Źródło www.ciepłyparapet.eu

W powyższych tabelach podane zostały obciążenia wywołujące określone odkształcenie podkładu podparapetowego. Wynika z nich, że przy obciążeniu około 300 kg  dla EPS oraz około 1200 kg dla XPS  na metr bieżący podkładu przeznaczonego do stosowania z systemem o głębokości zabudowy 70 mm, podkład odkształci się jedynie o 1 mm, co jednak stanowi ciężar maksymalny, dla zachowania prawidłowego połączenia okna z murem w przypadku obu materiałów. 

Aby określić, czy dana wytrzymałość jest wystarczająca – sprawdźmy, ile może ważyć okno balkonowe 
o szerokości 1 m i wysokości 2,5 m. 

Waga okna w systemie VP70 z szybą 4/16/4 – 74 kg

Waga okna w systemie VR90 Synergy z szybą P4/18/4/18/4 – 120 kg

Porównując obciążenia opisane w badaniach z ciężarem okna, możemy być pewni, że w normalnych warunkach użytkowych, odkształcenie podkładu więcej niż o 1 mm nie jest możliwe. To z kolei oznacza, że na podkładach śmiało można montować nawet ciężkie, energooszczędne okna, nawet  te z szybą w klasie P4A.

Poza tym oba tworzywa, z których wykonuje się podkłady, wyróżniają się świetnymi właściwościami w zakresie izolacji termicznej, a ponadto  są wytrzymałe i odporne na wilgoć.


Komfort

Każdy, kto kiedykolwiek miał nieszczelne okno, zwłaszcza jeżeli znajdowało się ono blisko kanapy, zapewne nie raz odczuł z tego powodu dyskomfort. Problem ten w dużej mierze związany jest właśnie z dolną częścią okna, ponieważ montaż parapetów i specyficzny układ uszczelnień powodują, że trudno jest zachować w tym miejscu szczelność na powietrze. Wszystko wygląda inaczej, jeżeli zastosujemy energooszczędny podkład podparapetowy, który z racji swojej konstrukcji gwarantuje wysoką szczelność nie tylko na powietrze, ale także na wodę. Tu ponownie możemy przywołać badania, które jednoznacznie to potwierdzają. Okno zamontowane na podkładzie podparapetowym uzyskało szczelność na wodę opadową w klasie 9A wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 12 208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” i pozostało szczelne przy prędkości wiatru ok 115 Km/h. 

Dodatkowo okno o szerokości 200 cm i wysokości 100 cm, zamontowane w komorze badawczej na podkładzie podparapetowym, uzyskało klasę odporności na obciążenie wiatrem w klasie C5, co oznacza, że wytrzymuje ono obciążenie odpowiadające ciśnieniu oddziałującemu na nie przy prędkości wiatru dochodzącej do 200 km/h. Badanie dowodzi więc, że nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, okno na podkładzie zachowuje się dokładnie tak, jak byśmy tego oczekiwali – jest stabilne i nie ulega odkształceniom. Podkład w żadnym stopniu nie zmniejsza stabilności przeszklenia. 

Montaż okien z Energooszczędnym podkładem podparapetowym

Powodzenie montażu okien z wykorzystaniem energooszczędnego podkładu podparapetowego potwierdzają badania, które wykazały, że mocowanie dolnej części okna na tym elemencie jest stabilne i wykluczyły możliwość zaistnienia problemów podczas eksploatacji stolarki okiennej. Zgodnie z wytycznymi polskiego Instytutu Techniki Budowlanej – dolna część okna z EPP również musi zostać zamontowana w ścianie. Taka czynność gwarantuje stabilność konstrukcji i eliminuje możliwość jej odkształcania się oraz związane z tym komplikacje takie jak: zmniejszenie szczelności okna, czy uszkodzenie okucia. Montaż dolnej ramy okna odbywa się za pomocą mocowań ramowych, zgodnie ze schematem zawartym w instrukcji montażu, zawierającym precyzyjny opis ich rozmieszczenia. Jak widać na zdjęciu nr 5 - mocowanie w dolnym ramiaku odbywa się z użyciem odpowiednio długiej śruby przechodzącej przez ramę okna i wkręconej w ścianę na odpowiednią głębokość. Należy również pamiętać o uszczelnieniu miejsca przejścia śruby przez profil ze względu na potencjalne ryzyko dostania się wody opadowej do komory stali w profilu PVC. 


Zdjęcie nr 5

Zgodnie ze standardową instrukcją montażu - pod oknami wymagane jest zastosowanie specjalnych klocków nośnych, zapewniających prawidłowe osadzenie stolarki w otworze. Wyjątek stanowi między innymi zastosowanie EPP, ponieważ siły pochodzące od ciężaru własnego okna rozkładają się równomiernie na całej powierzchni elementu nośnego przylegającego do muru. Klocki nośne są więc w tym przypadku zbędne, ponieważ mogłyby spowodować niewłaściwą współpracę EPP z oknem. 

Pewien niepokój może wzbudzać kotwienie dolnej części stolarki PVC, w przypadku ścian z cegieł szczelinowych, np. Porotherm. Okazuje się jednak, że są to obawy zbyteczne. W przypadku takiego materiału należy zastosować specjalną szynę montażową (zdjęcie nr 6), która pozwoli na prawidłowe zakotwienie dolnej części okna.

 

Zdjęcie nr 6


Zdjęcie nr 7

W przypadku montażu w strefie izolacji termicznej, zastosowanie podkładu także jest możliwe, ale tylko w systemie MOWO (zdjęcie nr 7) lub innym, zapewniającym liniowe obciążenie EPP. Tylko w przypadku montażu przy użyciu konsol – zastosowanie podkładu, ze względu na punktowe mocowania dolnej części okna nie jest możliwe. 

Materiał przygotowany przez Vetrex

www.vetrex.eu

*styrodur – nazwa zastrzeżona przez koncern chemiczny BASF