Efektywność energetyczna budynków najskuteczniejszym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
Efektywność energetyczna budynków najskuteczniejszym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Budynki odpowiadają za około 40% światowego zapotrzebowania na energię, a tym samym mają bardzo duży, ale wciąż niedoceniony potencjał w osiąganiu coraz większej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Natomiast wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju ma wymierne korzyści związane nie tylko z poprawą efektywności energetycznej budynków, lecz także zdrowiem i jakością życia ludzi.

To najważniejsze tematy wystąpień przedstawicieli VELUX, podczas międzynarodowego forum World Climate Summit (WCS), które odbędzie się 17-18 listopada w Warszawie, równolegle z konferencją klimatyczną COP19.

Jak twierdzi Jørgen Tang-Jensen, prezes Grupy VELUX - "Efektywność energetyczna budynków powinna być brana pod uwagę jako pierwsza, gdy szukamy skutecznych środków mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym". Zalecenie to jest zgodne z wnioskami przedstawionymi przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), według której przemysł, budynki i transport są obszarami, gdzie można osiągnąć największą i najbardziej efektywną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jak wynika z raportu IEA „Odświeżanie mapy energetyczno-klimatycznej”, jeśli podejmie się maksymalny wysiłek na rzecz ich redukcji w tych trzech sektorach, to emisja może być zmniejszona o połowę już w 2020 r.

Budynki efektywne energetycznie mogą również przynieść konkretne profity ekonomiczne. Jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę doradczą Copenhagen Economics, roczne zyski dla krajów Unii Europejskiej wynikające z energooszczędnych modernizacji budynków mogą wynosić w 2020 roku 104-175 mld euro, w zależności od poziomu inwestycji zrealizowanych w okresie od 2012 do 2020 roku. Korzyści zdrowotne związane z poprawą klimatu wewnątrz pomieszczeń zostały oszacowane na 42-88 mld euro rocznie.

Zmiana klimatu to także poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi

Walka ze zmianami klimatu jest nie tylko kwestią ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, lecz także wiąże się z tworzeniem rozwiązań wpływających na poprawę zdrowia, samopoczucia
i jakości codziennego życia ludzi. Od 2009 roku VELUX wdraża swój
strategiczny program „Zrównoważone życie w budynkach”, który jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi będą musiały zmierzyć się przyszłe pokolenia tzn. zmiany klimatyczne i niedobór źródeł energii.
W jego ramach powstają zeroemisyjne, energooszczędne budynki mieszkalne, które następnie poddawane są regularnym pomiarom, a wnioski służą wprowadzaniu udoskonaleń w produktach oraz w projektowaniu
całych budynków.

"Doświadczenie firmy VELUX w tworzeniu lepszych warunków dla życia ludzi na całym świecie, jak również nasze eksperymentalne domy pokazują, jak wiele korzyści można osiągnąć dzięki energooszczędnym budynkom i modernizacjom. Jest to nie tylko lepsza efektywność energetyczna budynku, lecz także poprawa stanu zdrowia i zwiększona wydajność pracy" - podkreśla Jørgen Tang-Jensen.

Polski akcent podczas WCS

Zrównoważony rozwój w polskich miastach - to temat, któremu poświęcone jest spotkanie dyskusyjne organizowane w ramach World Climate Summit przez VELUX Polska, na które zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, samorządów, deweloperzy oraz architekci. Jego głównym celem jest uświadomienie osobom decyzyjnym, jak duży potencjał tkwi w budynkach, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty dotyczące wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju w polskich miastach oraz efekty z nim związane.

Jak pokazują globalne doświadczenia VELUX koncepcja zrównoważonego budownictwa działa i przynosi konkretne korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Uważamy, że w Polsce jest olbrzymi potencjał tkwiący zarówno w nowym budownictwie, jak i modernizacjach istniejących obiektów. To szczególnie ważne, gdy myślimy o rozwoju gospodarczym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, w tym zrównoważonych rozwiązań w budownictwie” – mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

VELUX jest również partnerem wystawy „Zielony Klimat”, towarzyszącej COP19, organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i World Climate Summit, w dniach 12-22 listopada. Dwie ekspozycje
o charakterze edukacyjnym, zlokalizowane w Pałacu Kultury w sali Marmurowej, nawiązują swoją tematyką do rozwiązań VELUX i zrównoważonego życia w budynkach oraz projektu Model Home 2020, odzwierciedlającego wizję budownictwa przyszłości promowanego przez VELUX.

 

źródło: VELUX Polska