Centrum obróbcze CF-4 najnowsza technologia firmy PREZ-MET
Centrum obróbcze CF-4 najnowsza technologia firmy PREZ-MET

W dobie powszechnego kontrolowania i obniżania kosztów produkcji, wszyscy prześcigają się w redukcji zbędnych wydatków. Nie inaczej jest w przypadku producentów stolarki okiennej i drzwiowej, którzy wpisują się w ten trend, a każdy podchodzi do tego na swój sposób.

Producenci inwestują w szkolenia swoich kadr, czy optymalizują procesy produkcji.

Dokonują też zakupu maszyn bądź centr obróbczych, mających ograniczyć przede wszystkim udział kapitału ludzkiego. Istnieją różne ścieżki rozwiązania problemów, a każdy z producentów ma swoje oczekiwania, naprzeciw którym starają się wychodzić z kolei dostawcy maszyn ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi.

Jeden z wiodących producentów maszyn - Prez-Met, bazując na wieloletnim doświadczeniu, popartym opatentowanymi technologiami, spośród których na wyróżnienie zasługuje między innymi technologia zgrzewu bezwypływkowego Precision Line, postanowiła wspomóc firmy wytwarzające stolarkę.

Jak podkreśla Prezes Prez-Met Marek Klimek wsłuchiwanie się w potrzeby rynku oraz szybkie reagowanie na rosnące oczekiwania klientów są mottem, na którym firma opiera swoją strategię.
W związku z tym wprowadza do swojej oferty dedykowane dla branży innowacyjne centrum obróbcze na pociętym elemencie PVC – „CF-4”

Najnowsze centrum CF-4, jest mocną odpowiedzią firmy Prez-Met idealnie wpasowującą się w obecne potrzeby i trendy.

W obecnym stanie techniki bardzo trudno o centra obróbcze umożliwiające obróbkę profili PVC, które prezentowałyby wydajność, precyzję oraz zaawansowanie technologiczne innowacyjnego centrum obróbczego CF-4.
Na rynku dostępne są centra obróbcze, które ze względu na tradycyjny sposób obróbki

„operacja po operacji” charakteryzują się niską wydajnością oraz małą dokładnością obróbki poprzez zastosowanie chwytaka. Dodatkowo na dokładność obróbki ma wpływ wiele zmiennych tj.: błędy pozycjonowania, niedokładność wykonania samego profilu, niedokładność operacji cięcia.

Dostępne maszyny posiadają modułową budowę: podajnik, stacja obróbcza, odbiornik – przez co zajmują bardzo dużą powierzchnię hali produkcyjnej, odpowiedzią na ten problem dzięki niewielkim gabarytom jest nowe centrum CF4.

Centrum obróbcze firmy Prez-Met dzięki opracowanym najnowszym rozwiązaniom konstrukcyjnym jest innowacyjne na skalę światową.

Głównym założeniem projektu było opracowanie technologii, która zaspokaja wymagania stawiane przez producentów stolarki otworowej. Rozwiązania zastosowane w najnowszym centrum to zupełnie nowe podejście do wymagań rynku, ponieważ umożliwiają one znaczącą poprawę procesów technologicznych związanych z produkcją stolarki otworowej. Centrum przeznaczone jest do wykonywania kompletnej obróbki na pociętym profilu PVC z włożonym wzmocnieniem stalowym. Główne przeznaczenie centrum to wykonanie operacji wiercenia, frezowania oraz wkręcania.

Zastosowanie przez producentów PVC nowego centrum CF-4 spowoduje:

- zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości

- zapewni znaczący wzrost wydajności procesu przy większej dokładności obróbki

- oszczędność przestrzeni produkcyjnej; redukcja miejsca na centrum obróbcze o 50%

- redukcja obsługi centrum do jednego operatora

Dzięki modułowej budowie i zastosowaniu innowacyjnych opatentowanych rozwiązań:

- HEPP (High Efficiency Parallel Production Technology) – wysokowydajna technologia obróbki równoległej

- MACS (Middle Axis Centering System) – centrowanie i bazowanie profila do osi środkowej

- nowoczesny modułu IFR - (Integrated Feeder and Receiver Module) zintegrowanie dwupoziomowego podajnika i odbiornika.

Wszystkie operacje są wykonywane w optymalnie krótkim czasie z uwzględnieniem wysokiej dokładności wykonywanych obróbek. - komentuje Marek Klimek Prezes Zarządu PREZ-MET.

Podsumowując wszystkie w/w informacje dotyczące najnowszego centrum obróbczego CF4 firmy Prez-Met wśród największych zalet można wyróżnić:

- konkurencyjna cena

- skrócenie czasu obróbki

- wzrost wydajności procesu

- wykonywanie kilku operacji w tym samym czasie

- zminimalizowane wymiary gabarytowe centrum

- obsługa przez 1 operatora

Oferta handlowa firmy Prez-Met daje producentom możliwość konfiguracji centrum obróbczego skrojonego na miarę swoich potrzeb i decyzja dotycząca zakupu będzie trafioną decyzją.

 

źródło: PREZ-MET

OKNO 4/2022