Szkolenie firmy Guardian Częstochowa w zakresie nowych przepisów
Szkolenie firmy Guardian Częstochowa w zakresie nowych przepisów

W dniach 12.11.-21.11.2013 r. w pięciu miastach Polski – Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Gdańsku odbędą się szkolenia dla architektów w zakresie najnowszych wymagań prawnych dotyczących projektowania przegród przeźroczystych w budynkach energooszczędnych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 12 listopada we Wrocławiu w Centrum Konferencyjnym na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć również firmy Guardian Częstochowa cenionego producenta szkła typu float.  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu. 


Zmiany wprowadzone 13 sierpnia bieżącego roku przez Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej znacząco zmodyfikowały dotychczasowe ustalenia w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie. Nowe wymagania związane również z projektowaniem przeszkleń w budynkach niskoenergetycznych  i pasywnych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014r., jednak już teraz warto zapoznać się ze zmienionymi przepisami i przygotować się na nowe standardy. Mając to na uwadze, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we współpracy z największymi firmami z branży szklarskiej, okiennej oraz grzewczej zorganizowała szereg bezpłatnych szkoleń na temat nowych wymagań prawnych dotyczących przegród przeźroczystych w budynkach energetycznych. Szkolenia adresowane są do Członków Okręgowych Izb Architektów i Inżynierów Budownictwa i dotyczyć będą m.in. aktualnych zmian prawnych, wpływu przegród przeźroczystych na jakość energetyczną budynku, wyznaczania istotnych dla użytkownika parametrów stolarki budowlanej czy metod energooszczędnego montażu. 
Duża część spotkania poświęcona zostanie wpływowi konstrukcji okien i drzwi, w tym samego przeszklenia, na efektywność energetyczną budynku. Jedną z firm prezentujących te zagadnienia będzie Guardian Częstochowa, czołowy producent szkła architektonicznego w Polsce. Podczas prezentacji przedstawione zostaną m.in. zalety i właściwości szkła powlekanego z ochroną przeciwsłoneczną SunGuard® SN 62/34, które odpowiada wymogom niskiego współczynnik g. Zaprezentowane zostaną również najnowsze rozwiązania w zakresie szkła, które pozwolą spełnić wymagania rygorystycznych przepisów, latem zapewniając optymalną osłonę przeciwsłoneczną, a zimą ochronę przed wychładzaniem się pomieszczeń. 
Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn Świat Szkła i Izolacje.

 Terminy szkoleń:
- Wrocław – 12.11.2013
- Katowice – 13.11.2013
- Kraków – 14.11.2013
- Warszawa – 20.11.2013
- Gdańsk – 21.11.2013

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać drogą mailową na adres kasia@cieplej.pl 
z podaniem wybranego miasta oraz daty spotkania.

 

 

źródło: Guardian Częstochowa