Skip to main content

Analitycznie


Innowacyjne funkcje okien

 

Branża stolarki budowlanej, szczególnie w zakresie okien i drzwi, należy do jednej z najbardziej innowacyjnych. Producenci tych wyrobów, w tym także polscy, wyznaczają nowe trendy i kierunki rozwoju, inspirując konstruktorów i architektów do tworzenia wizjonerskich projektów. Okna z szybami generującymi prąd i ciepło lub z wyświetlanymi na nich filmami albo stronami internetowymi, a także otwieranymi gestem lub telefonem są już rzeczywistością i dostępne w sprzedaży

czytaj dalej

Słupki - nowoczesna forma kontroli dostępu

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w nieoczekiwanych sytuacjach, wprowadza się coraz nowocześniejsze rozwiązania systemów kontroli dostępu. Jedną z takich form jest zastosowanie słupków, umożliwiających elastyczne i jednocześnie niezawodne sterowanie dostępem i ruchem pojazdów. Wyroby te cechują się uniwersalnym montażem i łatwą konserwacją oraz możliwością sprostania indywidualnym potrzebom i wymaganiom.

czytaj dalej

Okucia do drzwi o podwyższonej wytrzymałości

 

W budownictwie znajdują zastosowanie drzwi odznaczające się specyficznymi cechami jak ognioodporność, dymoszczelność, dźwiękoszczelność, zwiększona odporność na włamanie itp. Wyroby te charakteryzują się z zasady podwyższoną wytrzymałością, niezbędna do spełnienia określonych właściwości. Wymaga to jednocześnie zastosowania w konstrukcji drzwi okuć gwarantujących uzyskanie wyższych parametrów wytrzymałościowych i funkcjonalnych.

czytaj dalej

Ewakuacyjne okna dachowe

 

Okna dachowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Zapewniają pomieszczeniom usytuowanym na poddaszu maksymalne doświetlenie i widok na zewnątrz oraz umożliwiają ich przewietrzenie. Okna uchylno-obrotowe o odpowiednio większych rozmiarach oraz z możliwością uchylania skrzydła pod minimalnym kątem wynoszącym 60⁰, mogą być także wykorzystywane jako dogodne wyjścia ewakuacyjne z zagrożonych pomieszczeń na poddaszu.

czytaj dalej

Okna przeciwpożarowe

 

Przeciwpożarowe budowlane wyroby otworowe są zwykle kojarzone z drzwiami lub bramami. Jednak w niektórych przypadkach występuje potrzeba zainstalowania w budynku okien przeciwpożarowych. Wynika to głównie z konieczności przestrzegania przepisów związanych z zachowaniem stosownych stref pożarowych.

czytaj dalej

Izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych

 

Jednym z najistotniejszych parametrów techniczno-użytkowych drzwi zewnętrznych jest ich izolacyjność cieplna, zwana także przenikalnością , określana współczynnikiem przenikania ciepła U. Przepisy obowiązujące w Polsce, w zależności od miejsca usytuowania drzwi, ustalają w sposób obligatoryjny wielkość tego współczynnika. Dodać jednak należy, że na izolacyjność cieplną drzwi oraz związane z tym parametry wpływ mają jeszcze inne czynniki, szczególnie wodoszczelność i przepuszczalność powietrza.

czytaj dalej

Bramy przesuwne funkcjonalnym rozwiązaniem dla budownictwa przemysłowego

 

Bramy instalowane w obiektach przemysłowych właściwie spełniają swoją funkcję, kiedy ich konstrukcja oraz rozwiązania techniczne i materiałowe tworzą optymalną całość. Takimi cechami charakteryzują się bramy przesuwne typu FST produkowane przez firmę Hörmann. Asortyment obejmuje bramy wielofunkcyjne, przeciwpożarowe i dymoszczelne, wyposażone w niezawodny napęd z opcjonalnym zewnętrznym sterowaniem.

czytaj dalej

Dylematy montażu okien o zwiększonej odporności na włamanie

 

Okno wykonane w dowolnej klasie odporności na włamanie nie stanowi samo w sobie dostatecznej ochrony przed włamaniem. Niezbędne jest również właściwe zainstalowanie, nie wpływające negatywnie na tę klasę. Prawidłowe jego przeprowadzenie, nie obniżające klasy odporności okna na włamanie, wymaga ścisłego postępowania według opracowanej przez producenta wyrobu instrukcji montażu.

czytaj dalej

Nowa konstrukcja drzwi przeciwpożarowych

 

Drzwiami przeciwpożarowymi określane są ruchome zamknięcia otworów usytuowanych w poziomych przegrodach o określonej klasie odporności ogniowej. Wyroby te umożliwiają przemieszczanie się osób, spełniając jednocześnie obligatoryjne wymogi ochrony przeciwogniowej. Chociaż dostępny jest szeroki wybór drzwi przeciwpożarowych, wciąż pojawiają nowe rozwiązania, a jedno z nich przedstawia niniejsza publikacja.

czytaj dalej

Nowa technika montażu okien

 

Współczesne budownictwo charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem nowych, doskonalszych materiałów oraz metod ich montażu. Jednym z istotnych elementów budynków są okna oraz technika ich osadzania. Wyrób ten wymaga zastosowania metody montażu zapewniającej właściwe usytuowanie ościeżnicy w płaszczyźnie ściany, w odpowiedniej odległości, z dokładnym zachowaniem pionu i poziomu. Takie możliwości uzyskuje się dzięki zastosowaniu nowej techniki montażu okien o nazwie „Quick Holder”, pozwalającej na zdecydowanie szybszą realizację.

czytaj dalej