Solidny Pracodawca Roku 2007 –  nominacja dla Seleny SA
Solidny Pracodawca Roku 2007 – nominacja dla Seleny SA

Selena SA jedna ze spółek Grupy Selena - holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale – została nominowana do tytułu „Solidny Pracodawca Roku 2007”. Ogólnopolska nagroda Przeglądu Gospodarczego przyznawana jest tym firmom, które zarządzają zasobami ludzkimi w sposób nowoczesny i zgodny z zasadami etyki. Jest to kolejna już edycja konkursu, podczas którego wyłaniani są najlepsi pracodawcy w Polsce.

Selena to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swoim pomysłom biznesowym i produktowym mają ogromny wpływ na rozwój firmy. Zaplecze produkcyjne, technologie, laboratoria pozwalają się rozwijać, ale pamiętajmy, że firmę tworzą jej pracownicy - powiedział Andrzej Ulfig, Prezes Zarządu Selena SA. Od lat staramy się umacniać status rzetelnego pracodawcy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kompetencjach i prowadzimy taką politykę kadrową, która stawia sobie za cel stworzenie dobrych warunków pracy”.

Kryteria, jakimi kieruje się Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli kolegium redakcji oraz niezależnych ekspertów, to przede wszystkim ocena standardów zatrudnieni. Pod uwagę brane są takie kwestie, jak warunki pracy, terminowość wypłat, bezpieczeństwo, higiena pracy i inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, gwarantowany pakiet socjalny, a także opinie zewnętrzne o firmie.