Ku nowym standardom okien i drzwi
Ku nowym standardom okien i drzwi
Kryzys zmienia horyzonty i wyznacza nowe standardy. Zaczynamy bardziej cenić to co energooszczędne, certyfikowane. To dobra okazja do radykalnych zmian zmniejszenia emisji CO2 i poprawienia energooszczędności budynków z korzyścią dla użytkownika, klimatu i kieszeni.

Jak zmniejszyć koszty inwestycji poprzez nowe rozwiązania technologiczne na przykładzie stolarki okiennej?

W krajach Unii ponad 40% energii zużywana jest w domach!
Dyrektywa Unijna (czyli Paszporty Energetyczne Budynków) weszła w życie w Polsce z dniem 1 stycznia 2009 roku. Dyrektywa została opracowana w celu wypromowania poprawy efektywności energetycznej budynków we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięcia. Rekomendacje Unii Europejskiej do 2020 roku obejmują:

20% redukcję emisji CO2
20% oszczędność w użyciu energii
20% energii odnawialnej
Oznacza to m.in. konieczność podwyższenia praktycznych wymagań wobec walorów termicznych wyrobów stolarki budowlanej.

Ściana budynku powinna mieć U <= 0,3 W/m2K (Prawo Budowlane, Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Stare okna i drzwi są nawet 12-krotnie zimniejsze niż ściana, co powoduje, że w Polsce do 30% energii ubywa przez okna i drzwi.
Zasoby mieszkaniowe w Polsce obejmują ponad 12,7 mln mieszkań  z liczbą 46,7 mln izb. Średnia wielkość mieszkania wynosi 69,8 m2 Średnio 1 okno przypada na 1 izbę, co daje wielkość 47 mln okien w Polsce . Z tego ok 50% stanowią okna mające co najmniej 10 lat i więcej Nowe budownictwo to około 150,000 mieszkań rocznie(prognozy 2010-2020) skład się to na potencjał ok 40-45 mln nowych okien.

Prześledźmy zużycie energii w typowym „tradycyjnym” domu: (płyta podłogowa na gruncie, dom niepodpiwniczony o powierzchnia wynosi 120 m2).

- Podłoga, wartość U ~0,40 W/m2K
- Ściany zewnętrzne, wartość U ~1,66 W/m2K
- Ściana z cegły, d = 250 mm, bez izolacji termicznej
- Dach, wartość U ~0,45 W/m2K
- Poddasze nieużytkowe, ocieplone 20-to cm warstwą trocin
- Okna, wartość U= 3,5 W/m2K
- Drzwi, wartość U=3,5 W/m2K

Roczne zużycie energii dla takiego domu to około 55 000 kWh (458 kWh/m2)!Dla przykładu, dom energooszczędny to dom zużywający <= 50 kWh/m2

Z proporcjonalnych wyliczeń wynika, że NOWE OKNA MOGĄ ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE ENERGII W DOMACH O 15% I RADYKALNIE ZMNIEJSZYĆ RACHUNKI ZA ENERGIĘ czyli

- ZMNIEJSZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI
- POPRAWIĆ KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW
- ZMNIEJSZYĆ KOSZTY INWESTYCJI

  Dokonajmy obliczeń ilości energii przenikającej w ciągu 1 godziny przez okno jednoskrzydłowe o wymiarach 1500mm x 1500 mm, o rewolucyjnym, ale już możliwym współczynniku przenikania ciepła okna, Uw = 0,85 W/m2K, przy różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej = 25°C w całym sezonie grzewczym.

Policzmy: energia (W) = 0,85 ("Uw") x 2,25 (m2) x 25 (°C ) = 47,81 W
W związku z tym, że dostawcy energii podają ceny za kilowatogodzinę ( kWh ) lub gigadżul ( GJ ) łatwiej będzie ustalić wartość utraconej energii jeśli dokonamy przeliczenia watów na kilowaty i kilowatogodziny. Przeliczamy 47,81 W na kilowatogodziny pamiętając, że 1000 W = 1 kW, 47,81 W : 1000 W = 0,04781 kWIlość energii przenikającej przez nasze przykładowe okno wynosi zatem:

- w ciągu 1 h - 0,04781 kWh , w ciągu 24 h - 0,04781 kWh x 24 h = 1,148 kWh, w ciągu 1 miesiąca - 30 dni x 1,148kWh = 34,44 kWh

- w ciągu 7 miesięcy sezonu grzewczego - 7 x 34,44 kWh = 241,08 kWh na każde okno. A w przypadku starego okna jest to aż 792,96 kWh zużycia energii na każde okno, czyli różnica (in minus) wynosi aż 551,88 kWh na każde okno.

Przyjmijmy, że średnia cena 1kWh równa się wynosi 0,40-zł.
Dla nowoczesnego, energooszczędnego okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,85, koszt energii w ciągu sezonu grzewczego wyniesie tylko 96,4 zł (241,08x0,4)dla każdego okna.

  Przykładowa ilość okien w małym mieszkaniu = 5 , oszczędność - 1100 zł każdego roku
Przykładowa ilość okien w domu = 12 , oszczędność - 2640 zł każdego roku

W ciągu 20 lat eksploatacji odliczając cenę zakupu nowych okien (1800 zł za okno) może być to oszczędność rzędu: 14,000 zł w przypadku mieszkania, a 31,000 zł w przypadku domu!

Nowe energooszczędne okna mogą zmniejszyć zatem zużycie energii w każdym domu lub mieszkaniu do 15%, przyczyniając się przy tym do zmniejszenia emisji CO2 w Polsce o około 3% - 5%.Energooszczędne okna spowodują znaczne zmniejszenie płaconych rachunków za energię

Stolarka stanowi od 3-7% udziału w kosztach nowych inwestycji mieszkaniowych (również domów) Przykład: Powierzchnia mieszkania 70 m2. Koszt wybudownia mieszkania około 4000 zł/m2(280,000 zł za całość). Koszt stolarki (okna i drzwi) około 14,000 zł

Co by było gdyby koszt stolarki podwoił się (stolarka energooszczędna), czy zyski z inwestycji zmniejszą się? Wręcz przeciwnie, zyski wzrosną, dlaczego?
- domy i mieszkania będą bardziej energooszczędne
- domy i mieszkania będą bardziej konkurencyjne w stosunku do innych domów
- domy i mieszkania energooszczędne mogą mieć specjalne ulgi i dopłaty
- domy i mieszkania będą znacznie tańsze w eksploatacji

Czy wybór (stolarki o podwyższonych walorach energooszczędnych) już dziś nie wydaje się zatem oczywisty, niezależnie od tego, że wkrótce nie będzie wyboru (nowa planowana Dyrektywa Unijna)?

Grzegorz Cendrowski
Związek Polskie Okna i Drzwi