Nowe aprobaty techniczne 
i certyfikaty ITB
Nowe aprobaty techniczne i certyfikaty ITB

Aprobaty Techniczne

 

AT-15-3652/2010 Drzwi stalowe D-65 /
  Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2010. – 27 s.: il., bibliogr.
Wnioskodawca: HÖRMANN GENK NV Woudstraat 2 B-3600 Genk, Belgia
Producent: HÖRMANN GENK NV, Belgia
Ter. obow. 2015.09.30 l
   
AT-15-7506/2010 Stalowe ościeżnice drzwiowe “ZAKPOL” /
  Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2010. – 40 s.: il., bibliogr.
Wnioskodawca: ZAKPOL Jerzy Zakonek 55-200 Oława, ul. Portowa 1, Polska
Producent: ZAKPOL Jerzy Zakonek, Polska
Ter. obow. 2015.10.29
   
AT-15-8448/2010 Drzwi przeciwpożarowe DEWRO EI 30 42 db /
  Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2010. – 22 s.: il., bibliogr.
Wnioskodawca: DEWRO Wróbel Sp.j. 43-512 Bestwinka, ul. Braci Dudów 42,
Polska Producent: DEWRO Wróbel Sp.j., Polska
Ter. obow. 2015.11.04
   
AT-15-8460/2010 Nawiewniki powietrza AMO, AMI i AMA montowane w oknach lub drzwiach balkonowych /
  Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2010. – 29 s.: il., bibliogr.
Wnioskodawca: ALDES 20 Boulevard Joliot-Curie F-69694 Venissieux Cedex,
Francja Producent: ALDES, Francja
Ter.obow. 2015.11.02
   
AT-15-8478/2010 Stalowe drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE PLUS /
  Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2010. – 38 s.: il., bibliogr.
Wnioskodawca: MERCOR S.A. 80-408 Gdańsk, ul.Grzegorza z Sanoka 2,
Polska Producent: MERCOR S.A. Zakład Produkcyjny 46-081 Dobrzeń Wielki k/Opola ul.Namysłowska 113
Ter. obow. 2015.10.26

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

ITB-019/S Projektowanie, produkcja, sprzedaż, montaż oraz obsługa serwisowa stolarki otworowej i konstrukcji stalowych i aluminiowych.
  Wnioskodawca: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a  k/Płocka, Polska
Producent: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Data waż. 06.03.2011 wg normy PN-EN ISO 9001:2009

 

Certyfikat Zgodności Wyrobu

ITB-0701/W Drzwi drewniane, wewnętrzne, wejściowe HALSPAN EI 30.
  Odmiany drzwi: przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i dymoszczelna oraz przeciwpożarowa, dymoszczelna i akustyczna o odporności ogniowej EI 30 – wg PN-B-02851-1:1997, dymoszczelności klasy Sm, Sa – wg PN-EN 13501-2+A1:2009, izolacyjności akustycznej: – drzwi jednoskrzydłowych klas D1-30, D2-25 wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03, – drzwi dwuskrzydłowych klas D1-25, D2-25 wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=27 dB – wg PN-87/B-02151/03. Drzwi wykonywane są jako pełne lub przeszklone, jedno- lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, z progiem lub bez progu, z przylgą lub bez przylgi, z uszczelką opadającą lub bez tej uszczelki, z naświetlem nieprzyziemnym nad drzwiami jednoskrzydłowymi lub bez naświetla.
Przeznaczenie: do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
Wnioskodawca: STOLBUD WARSZAWA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul.Postępu 25, Polska
Producent: STOLBUD WARSZAWA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul.Postępu 25, Polska
Data waż. 29.09.2015 wg aprob. AT-15-6103/2010 ITB
   
ITB-1225/W Drzwi oraz segmenty przegród stałych systemu JANISOL(R) 2 i JANISOL(R) 3.
  Drzwi JANISOL(R) 2 i JANISOL(R) 3 przeznaczone są do stosowania jako wewnętrzne drzwi wejściowe lub drzwi wewnątrzlokalowe jedno- lub dwuskrzydłowe z przeszkleniem lub z wypełnieniem nieprzezroczystym. Klasy odporności ogniowej drzwi (w zależności od wypełnienia i wymiarów, wg Tablicy 1 i 2 AT-15-3419/2003): – drzwi JANISOL(R) 2: EI 15/E-W 30, EI 15/E-W 60, EI 30, E 30, E 60; wg PN-B-02851-1:1997, – drzwi JANISOL(R) 3: EI 60; wg PN-B-02851-1:1997. Klasa dymoszczelności drzwi JANISOL(R) 2 i JANISOL(R) 3: S 60, wg UA GS VII.01/98 r. Klasa wytrzymałości drzwi JANISOL(R) 2 i JANISOL(R) 3: 2, wg PN-EN 1192. Przegrody stałe JANISOL(R) 2 i JANISOL(R) 3 stosowane są jako wewnętrzne i zewnętrzne przegrody z przeszkleniem lub wypełnieniem nieprzezroczystym. Klasy odporności ogniowej przegród stałych (w zależności od wypełnienia i wymiarów, wg Tablicy 1 i 2 AT-15-3419/2003): – przegrody stałe JANISOL 2(R): EI 15/E-W 30, EI 15/E-W 60, EI 30, E 30, E 60; wg PN-B-02851-1:1997, – przegrody stałe JANISOL(R) 3: EI 60 lub EI 60/E 120, wg PN-B-02851-1:1997.
Wnioskodawca: AL-STAL Sp. z o.o. 35-210 Rzeszów, ul.Instalatorów 3, Polska
Producent: AL-STAL Sp. z o.o. 37-122 Albigowa 300, Polska
Data waż. 31.12.2010 wg aprob. AT-15-3419/2003 ITB + Aneks 1-4
   
ITB-1226/W Drzwi oraz segmenty przegród stałych systemu ECONOMY(R) 50 i ECONOMY(R) 60.
  Drzwi ECONOMY(R) 50 i ECONOMY(R) 60 stosowane są jako drzwi wewnętrzne wejściowe lub wewnątrzlokalowe o klasach odporności ogniowej E 30 i E 60 wg PN-B-02851-1:1997 i EN 13501-2:2003 oraz klasie dymoszczelności Sm wg EN-PN 13501-2:2008. Przegrody stałe ECONOMY(R) 50 i ECONOMY(R) 60 stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne przegrody o klasie odporności ogniowej E 30, E 60 i E 120 wg PN-B-02851-1:1997 i EN 13501-2:2003.
Wnioskodawca: AL-STAL Sp. z o.o. 35-210 Rzeszów, ul.Instalatorów 3
Producent: AL-STAL Sp. z o.o. 37-122 Albigowa 300, Polska
Data waż. 30.09.2011 wg aprob. AT-15-2777/2004 ITB + Aneks 1-3
   
ITB-1671/W Drzwi drewniane, wewnętrzne, wejściowe HALSPAN EI 60,
 

Odmiany drzwi: przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i dymoszczelna oraz przeciwpożarowa, dymoszczelna i akustyczna o odporności ogniowej EI 60 – wg PN-B-02851-1:1997, dymoszczelności klasy Sm, Sa – wg PN-EN 13501-2+A1:2009, izolacyjności akustycznej: drzwi jednoskrzydłowych klas: D1-30, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03; drzwi dwuskrzydłowych klas: D1-25, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03. Drzwi wykonywane są jako: pełne lub przeszklone, jedno- lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, z progiem lub bez progu i z uszczelką opadającą, z trójstronną przylgą lub bez przylgi, z nadświetlem przeziernym lub nieprzeziernym i doświetlem przeziernym lub nieprzeziernym, lub bez nadświetla i doświetla. Przeznaczenie: do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
Wnioskodawca: Stolarstwo SYGUDA s.c. 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Skorupki 52, Polska
Producent: Stolarstwo SYGUDA s.c. 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Skorupki 52, Polska
Data waż. 29.09.2015 wg normy AT-15-6054/2010 ITB

   
ITB-1762/W Drzwi drewniane, wewnętrzne, wejściowe HALSPAN EI 60.
  Odmiany drzwi: przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i dymoszczelna oraz przeciwpożarowa, dymoszczelna i akustyczna o odporności ogniowej EI 60 – wg PN-B-02851-1:1997, dymoszczelności klasy Sm, Sa – wg PN-EN 13501-2+A1:2009, izolacyjności akustycznej: drzwi jednoskrzydłowych klas: D1-30, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03; drzwi dwuskrzydłowych klas: D1-25, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03. Drzwi wykonywane są jako: pełne lub przeszklone, jedno- lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, z progiem lub bez progu i z uszczelką opadającą, z trójstronną przylgą lub bez przylgi, z naświetlem przeziernym lub nieprzeziernym i doświetlem przeziernym lub nieprzeziernym, lub bez nadświetla i doświetla.
Przeznaczenie: do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
Wnioskodawca: PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. 84-239 Bolszewo, ul.Szkolna 26, Polska
Producent: PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. 84-239 Bolszewo, ul.Szkolna 26, Polska Data waż. 29.09.2015 wg aprob. AT-15-6054/2010 ITB
   
ITB-1828/W Zestaw wyrobów do wykonywania okiennego systemu oddymiania mcr-OSO
 

przeznaczony jest do stosowania w grawitacyjnych systemach oddymiania, do usuwania dymu i ciepła (okna oddymiające) lub do doprowadzania powietrza uzupełniającego (okna napowietrzające), w budynkach jedno- lub wielokondygnacyjnych; zestaw może być stosowany także do wentylacji pomieszczeń.
Wnioskodawca: MERCOR S.A. 80-408 Gdańsk ul.Grzegorza z Sanoka 2, Polska
Producent: MERCOR S.A. 83-031 Łęgowo Cieplewo, ul.Kwarcowa 3 a, Polska
Data waż. 13.08.2015 wg aprob. AT-15-2275/2010 ITB

   
l ITB-1961/W Drzwi przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 75 EI
  z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwudzielne, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzezroczystym o klasach odporności ogniowej: – EI 15, EI 30, EI 30/E 45, EI 45, EI 60 wg PN-B-02851-1:1997; – EI2 15, EI2 30, EI2 45, EI2 60 wg PN-EN 13501-2:2005; o klasach dymoszczelności Sm i Sa – wg PN-EN 13501-2:2005.
Wnioskodawca: P.P.H.U. VIDOK Sp.j. 36-054 Mrowla k/Rzeszowa, Rudna Mała 75, Polska
Producent: P.P.H.U. VIDOK Sp.j. 36-054 Mrowla, Rudna Mała 75, Polska
Data waż. 30.11.2012 wg aprob. AT-15-6830/2007 ITB
   
ITB-1966/W Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF(R) MB-78 EI
 

o klasach odporności ogniowej: – EI1 15, EI1 30, EI1 45, EI1 60 wg PN-EN 13501-2:2005; – EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 wg PN-B-02851-1:1997 – dymoszczelności: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005 przeznaczone do stosowania jako wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Wnioskodawca: HORT Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 64 Polska
Producent: HORT Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul.Wyczółki 64, Polska Data waż. 31.07.2011 wg aprob. AT-15-6006/2006 ITB + Aneks 1

   
ITB-1977/W Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78 EI.
  Klasy odporności ogniowej: – EI1 15, EI1 30, EI1 45, EI1 60 wg PN-EN 13501-2:2005; – EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 wg PN-B-02851-1:1997 Drzwi bez określenia klasy dymoszczelności.
Wnioskodawca: WINTECH Sp. z o.o. 72-010 Police, ul. Kamienna 15, Polska
Producent: WINTECH Sp. z o.o. 72-010 Police, ul. Kamienna 15, Polska
Data waż. 31.07.2011 wg aprob. AT-15-6006/2006 ITB + Aneks 1
   
ITB-1978/W Drzwi przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian działowych systemu SCHÜCO FIRESTOP II
  przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych o klasach odporności ogniowej: EI 30 wg PN-B-02851-1:1007 i EI2 30 wg PN-EN 13501-2:2007, EI 60 wg PN-B-02851-1:1007 i EI2 60 wg PN-EN 13501-2:2007, dymoszczelności: S60 wg GS VII.01/2004.
Wnioskodawca: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Producent: BEM Brudniccy Sp. z o.o  09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Data waż. 31.03.2011 wg aprob. AT-15-5916/2006 ITB + Aneks 1-4
   
ITB-1979/W Drzwi drewniane, wewnętrzne, wejściowe HALSPAN EI 60:
  Odmiany drzwi: przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i dymoszczelna oraz przeciwpożarowa, dymoszczelna i akustyczna o odporności ogniowej EI 60 – wg PN-B-02851-1:1997, dymoszczelności klasy Sm, Sa – wg PN-EN 13501-2+A1:2009, izolacyjności akustycznej: drzwi jednoskrzydłowych klas: D1-30, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03; drzwi dwuskrzydłowych klas: D1-25, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03. Drzwi wykonywane są jako: pełne lub przeszklone, jedno- lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, z progiem lub bez progu i z uszczelką opadającą, z trójstronną przylgą lub bez przylgi, z naświetlem przeziernym lub nieprzeziernym i doświetlem przeziernym lub nieprzeziernym, lub bez nadświetla i doświetla.
Przeznaczenie: do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
Wnioskodawca: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Producent: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Data waż. 29.09.2015 wg aprob. AT-15-6054/2010 ITB
   
ITB-1980/W Drzwi drewniane, wewnętrzne, wejściowe HALSPAN EI 30:
  Odmiany drzwi: przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i dymoszczelna oraz przeciwpożarowa, dymoszczelna i akustyczna o odporności ogniowej EI 30 – wg PN-B-02851-1:1997, dymoszczelności klasy Sm, Sa – wg PN-EN 13501-2+A1:2009, izolacyjności akustycznej: drzwi jednoskrzydłowych klas: D1-30, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03; drzwi dwuskrzydłowych klas: D1-25, D2-25 – wg PN-B-02151-03:1999, klasy Rw=32 dB – wg PN-87/B-02151/03. Drzwi wykonywane są jako: pełne lub przeszklone, jedno- lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, z progiem lub bez progu, z przylgą lub bez przylgi, z uszczelką opadającą lub bez tej uszczelki, z naświetlem nieprzeziernym nad drzwiami jednoskrzydłowymi lub bez naświetla.
Przeznaczenie: do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
Wnioskodawca: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Producent: BEM Brudniccy Sp. z o.o. 09-472 Słupno, Mirosław 26 a k/Płocka, Polska
Data waż. 29.09.2015 wg aprob. AT-15-6103/2010 ITB
   
ITB-1983/W Drzwi przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 75 EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną
  o klasach: odporności ogniowej: – EI 15, EI 30, EI 30/E 45, EI 45, EI 60 wg PN-B-02851-1:1997; – EI2 15, EI2 30, EI2 45, EI2 60 wg PN-EN 13501-2:2005; dymoszczelności: – S60 i S15 wg UA GW VII.01/2004, – Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005 przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Wnioskodawca: ARS KOMFORT SERWIS Sp. z o.o. 81-393 Gdynia, ul.Świętojańska, 44 Polska
Producent: ARS KOMFORT SERWIS Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, Leźno 59 a, Polska
Data waż. 30.11.2012 wg aprob. AT-15-6830/2007 ITB
   
ITB-1984/W Drzwi przeciwpożarowe oraz segmenty nienośnych, przeciwpożarowych ścian systemu ALUPROF(R) MB-78 EI
  przeznaczone do stosowania jako wewnętrzne i zewnętrzne przegrody w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych, o klasie – odporności ogniowej drzwi i segmentów ścian: – EI1 15, EI1 30, EI1 45, EI1 60 wg PN-EN 13501-2:2005; – EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 wg PN-B-02851-1:1997. Ograniczenia dotyczące asortymentu: drzwi bez określenia klasy dymoszczelności.
Wnioskodawca: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym 80-803 Gdańsk, ul.Kurkowa 1, Polska
Producent: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym 80-803 Gdańsk ul.Kurkowa 1, Polska
Data waż. 31.07.2011 wg aprob. AT-15-6006/2006 ITB + Aneks 1