Niezawodny monitoring zawsze i wszędzie .
Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP firmy Bosch rejestruje obraz w rozdzielczości 4K ultra HD
Niezawodny monitoring zawsze i wszędzie . Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP firmy Bosch rejestruje obraz w rozdzielczości 4K ultra HD
  • Szeroki kąt widzenia i wysoka szczegółowość
  • Rejestrowanie szybko poruszających się obiektów w wysokiej rozdzielczości
  • Wierne odtwarzanie obrazu umożliwia jego późniejszą efektywną analizę
  • Redukcja kosztów archiwizacji oraz obciążenia sieci o 50% bez ryzyka obniżenia jakości nagrania

Fot. Archiwum Warbud

Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP firmy Bosch wprowadza nowy standard szczegółowości obrazowania rozległych obszarów. Kamera 4K ultra HD umożliwia podczas rejestrowania obrazu w perspektywie szerokokątnej równoczesne powiększenie poszczególnych fragmentów w polu widzenia (ROI = Regions of Interest; obszary szczególnego zainteresowania). Umożliwia to skoncentrowanie się na szczegółach przy zachowaniu podglądu całości obrazu, ponieważ fragment powiększony jest transmitowany równocześnie z całym obrazem. Rozdzielczość 4K ultra HD i rozdzielczość 12 megapikseli zapewniają kamerom sieciowym DINION ultra 8000 MP możliwość identyfikacji każdego szczegółu silnie powiększonych obiektów. Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP umożliwia np. identyfikację konkretnych osób na stadionie przy równoczesnym monitorowaniu większej grupy widzów. 

Perspektywa szerokokątna i szczegółowy obraz w powiększeniu

 

Fot. Archiwum Warbud”

W trybie 12 megapikseli kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP rejestruje obraz z szybkością 20, a w trybie 4K ultra HD z szybkością 30 klatek na sekundę. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szczegółowego obrazu przy filmowaniu obiektów poruszających się z dużą prędkością. Obszary szczególnego zainteresowania (ROI) wraz z funkcją inteligentnego ich śledzenia pomagają zachować ogólny ogląd sytuacji oraz skupić się na ważnych szczegółach lub śledzić poszczególne obiekty. Możliwe przyczyny zakłóceń, jak np. zmienne oświetlenie filmowanego obiektu oraz światła padającego na obiektyw, są filtrowane przez funkcję intelligent Auto Exposure (iAE) firmy Bosch. Dzięki funkcji iAE ustawienia kamery dynamicznie dostosowują się do zmiennych warunków oświetleniowych, aby automatycznie rejestrować obserwowane obiekty w jak najlepszym oświetleniu. Funkcja iAE zapewnia także wyjątkowo duży zakres dynamiki kamery od 92+16 dB do ponad 108 dB w trybie 4K ultra HD.

Szczegółowa i efektywna analiza wideo

Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP jest wyposażona w funkcję inteligentnej analizy wideo (IVA) firmy Bosch. Możliwość korzystania z rozdzielczości 4K ultra HD lub 12 megapikseli stanowi solidny fundament dla późniejszej szczegółowej i efektywnej analizy. Dzięki funkcji IVA kamera automatycznie powiadamia personel o zaistnieniu wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Do danych wideo już podczas nagrywania dodawane są metadane. Metadane znacznie przyspieszają wyszukiwanie określonych scen w dużej ilości zarejestrowanego materiału wideo. Metadane umożliwiają także wykorzystanie materiału wideo jako dowodu oraz służą optymalizacji procesów biznesowych. Można dzięki nim zbadać liczebność lub uzyskać informacje o zagęszczeniu ruchu osób w określonych sytuacjach. Można przy tym wybrać i łączyć ze sobą maksymalnie 8 z 15 wcześniej skonfigurowanych reguł alarmowych. Pozwala to m.in zwiększyć efektywność działania systemu oraz znacząco ograniczyć liczbę fałszywych alarmów. 

Redukcja kosztów archiwizacji oraz obciążenia sieci

Nowa kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP wykorzystuje inteligentną redukcję szumów (iDNR) w celu ograniczania kosztów archiwizacji i obciążenia sieci. Technologia iDNR gwarantuje korzystanie z pasma transmisji tylko wtedy, gdy faktycznie jest to konieczne. Przy braku lub przy niedużym ruchu na obrazie prędkość przesyłu danych jest niższa. Technologia umożliwia odróżnienie ważnych informacji, np. poruszających się obiektów, od nieistotnego szumu. Poziom redukcji szumów jest odpowiednio dopasowywany, tak aby rejestrowane były tylko ważne obiekty. iDNR umożliwia ograniczenie prędkości przesyłu nawet o 50%, co zmniejsza obciążenie sieci i wykorzystanie przestrzeni zapisu, przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Możliwość lokalnego zapisu danych dodatkowo zwiększa niezawodność działania całego systemu. Pozwala to radzić sobie z krótkookresowymi awariami sieci i gwarantuje stały dostęp do danych wideo w systemie Video Recording Manager (VRM). 

Sieciowe kamery standardowe oraz kamery HD, urządzenia kodujące i systemy analizy są kompatybilne z wieloma rozwiązaniami w zakresie oprogramowania i zapisu firmy Bosch oraz innych producentów systemów zarządzania danymi wideo. Produkty są zgodne ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum) oraz Integration Partner Program (IPP). IPP zapewnia projektantom stały dostęp do narzędzi programowych, które umożliwiają łatwą integrację produktów Bosch z systemami innych producentów. Dalsze informacje są dostępne na portalu „Integration Partner Program“: http://ipp.boschsecurity.com/.

Kamera sieciowa DINION ultra 8000 MP będzie dostępna w sprzedaży od października 2014.

 

źródło:  Bosch Security Systems