Nowy Dyrektor  Zarządzający w Soudal
Nowy Dyrektor Zarządzający w Soudal
Od kwietnia 2008 stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Soudal Sp. z o.o. pełni Andrzej Kaczor. Nowa funkcja wiąże się przyjęciem odpowiedzialności za rozwój firmy we wszystkich obszarach jej działalności w Polsce.

Andrzej Kaczor poprzednio był szefem sprzedaży w Franke Polska Sp. z o.o. Z tą firmą związał się    w 1995 roku, zaczynając pracę jako przedstawiciel handlowy. Dzięki dużemu zaangażowaniu                 i poświęceniu w pracy powierzano mu nowe wyzwania, które często wiązały się z tworzeniem od podstaw nowych działów lub z przeprowadzeniem gruntownej reorganizacji. Odpowiadał za tak ważne obszary jak zakupy i logistykę oraz sprzedaż. To pozwoliło mu na zdobycie doświadczenia które teraz chce wykorzystywać w swej codziennej pracy. Urodził się w 1972 roku w Lublinie i tam też ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.           W czasie kilkunastoletniej pracy zawodowej odbył wiele szkoleń z zakresu sprzedaży i zarządzania. Żonaty, jest ojcem 11-miesiecznego Leona. Interesuje się fotografią, jest także pasjonatem muzyki jazzowej.

 - Firma Soudal jest doskonale postrzegana i kojarzona przez fachowców   z naszej branży. Chcę, aby tak było nadal. W mojej codziennej pracy chcę korzystać z wiedzy technicznej i organizacyjnej zarówno naszej spółki-matki z Belgii, jak i mojego doświadczenia zawodowego wynikającego      z ponad 12-letniej pracy w szwajcarskim koncernie, tak aby najlepsze wzorce stały się naszą codziennością.Podstawowym celem krótkookresowym, jaki sobie stawiam, jest poznanie moich nowych partnerów handlowych i zlokalizowanie ich potrzeb. Celem długookresowym będzie przekazywanie naszym klientom korzyści wynikających ze sprzedaży naszych produktów spełniających ich wymagania – mówi Andrzej Kaczor.

Nowy Dyrektor Zarządzający przejmie kierowanie Soudal Sp. z o.o. od Piotra Drzewowskiego, który nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.