ABC wyboru okien
ABC wyboru okien

Gdy decydujemy się na zakup okien powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na ich estetykę czy warunki gwarancji, ale także na właściwości techniczne. Co powinniśmy wiedzieć o podstawowych oznaczeniach parametrów stolarki okiennej?Nawet bez specjalistycznej wiedzy możemy w prosty sposób ocenić, czy proponowane przez producenta okno będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom. Wszystkie właściwości eksploatacyjne określane są poprzez szczegółowe parametry, według wspólnej dla całej Unii Europejskiej normy. W momencie zakupu powinniśmy zwrócić uwagę na oznakowanie CE, które jest potwierdzeniem stosowania ich przez producenta. - Oznaczeniu CE towarzyszą informacje na temat takich parametrów, jak: odporność okien na obciążenia wiatrem, przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, nośność urządzeń zabezpieczających i właściwości związane z promieniowaniem – mówi Wioletta Chrzan, Kierownik Jakości w firmie MS więcej niż OKNA - W niektórych wypadkach nie podaje się jednak deklarowanej wartości, ale określa odpowiednią klasę produktu. Zapoznanie się z właściwościami stolarki pomoże nam w podjęciu przemyślanej decyzji, bowiem takie parametry jak izolacyjność akustyczna czy termiczna będą miały istotny wpływ na jej codzienne użytkowanie.

Przenikalność cieplna - Uw
To najważniejszy parametr, który będzie miał wpływ na wysokość rachunków za ogrzewanie. Określa on ilość energii przenikającej przez okno o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku równej 1 stopnia Kelwina. Dla ułatwienia warto zapamiętać, że im jest on niższy, tym lepiej. Okno może być traktowane jako energooszczędne, jeśli parametr ten jest mniejszy niż 1,3 W/m2K. W przypadku produktów pasywnych musi to być natomiast mniej niż 0,8 W/m2K. W sklepie pytajmy zawsze o współczynnik U całego okna. Nie dajmy się zwieść sprzedawcy, który zachwalając wybrany produkt podaje nam parametr szyby (oznaczony symbolem Uos lub Ug). W takim wypadku jest to świadome wprowadzanie nas w błąd, ponieważ jest on zawsze niższy, a więc lepszy – w przypadku standardowych pakietów szybowych dostępnych na rynku wynosi ok. 1.0 W/m2K, w tych najlepszych tylko 0,5 a nawet 0,4. O energooszczędności okna decyduje jednak także jakość ramy – powinniśmy mieć to na uwadze.

Dźwiękoszczelność - Rw
Rw jest współczynnikiem izolacyjności akustycznej. Podawany w decybelach (dB), określa zdolność okien do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz budynku. W odróżnieniu od współczynnika przenikania ciepła, jeśli jest on wyższy, to znak, że izolacja akustyczna jest lepsza. Dobierając okna pod tym kątem powinniśmy uwzględniać przede wszystkim lokalizację naszego domu czy mieszkania. Na wsi i peryferiach miasta wystarczy nam szyba o współczynniku od 30 do 32 dB. W centrum, przy drodze o dużym natężeniu ulicznego ruchu lub w sąsiedztwie szkoły warto zainwestować w taką, gdzie Rw wynosi przynajmniej 35dB. - Co ważne, Rw, to tzw. współczynnik ważony. Dlatego warto zwrócić uwagę na dwa dodatkowe wskaźniki korekcyjne – „c” i „ctr” – radzi Wioletta Chrzan - Pierwszy informuje o zdolności tłumienia hałasu charakterystycznego np. dla ruchu lotniczego albo szybko poruszających się pociągów. Drugi dotyczy z kolei niskich częstotliwości, czyli np. ruchu ulicznego. Korekta dla poszczególnych pasm podawana jest obok, w nawiasach np. Rw= 35 dB (-1; -3).

Wodoszczelność
Wyrażana w klasach od 1A do 9A, gdzie najwyższa dodatkowo oznaczona jest literą E np. E750, E850. Liczby określają wartość ciśnienia, przy którym okno nie przepuszcza wody do swojej konstrukcji. Przykładowo, dla klasy 9A jest to 600 paskali (Pa).

Odporność okien na obciążenia wiatrem
Podawana w klasach od 0 (produkt niezbadany) do 5. Możemy spotkać się także z zapisem E + liczba np. E 2500, E 3000, która określa wartość ciśnienia próbnego, przy którym okno zachowuje odporność. Przykładowo, dla klasy 5 jest to 2000 Pa. Dodatkowa klasyfikacja w tym zakresie (klasy A, B i najlepsza C) informuje z kolei o stopniu ugięcia ramy na skutek parcia wiatru.

Nośność urządzeń zabezpieczających – N
Określa wartość progową, minimalną – 350N, którą musza bezwzględnie spełniać elementy nośne, takie jak okucia czy urządzenia mocujące.

Współczynnik promieniowania słonecznego - g
Podany w wartości procentowej, określa ile energii słonecznej przenika do pomieszczenia przez szybę. Im jego wartość wyższa, tym pomieszczenia w naszym domu, będą się lepiej nagrzewać pod wpływem słońca.

Współczynnik przenikania światła - Tv
Służy do określenia, jaka część promieniowania słonecznego, w zakresie światła widzialnego dla człowieka, przedostanie się do naszego domu przez szybę. Im jest on wyższy tym jaśniej będzie w naszym domu. Dla przykładu: przez szybę może przenikać np. 80% światła, ale tylko 50% promieniowania słonecznego (tj. energii).