Optymalne zarządzanie infrastrukturą budynków: Praktyczne szkolenie z rozwiązań GEZE
Optymalne zarządzanie infrastrukturą budynków: Praktyczne szkolenie z rozwiązań GEZE

 

KRÓTKI OPIS
 
Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą pozyskać wiedzę techniczną w zakresie produktów i rozwiązań GEZE  w obiektach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szczegóły użytkowania, obsługi oraz konserwacji, zapoznają się z metodami diagnozowania stanu naszych produktów lub rozpoznania przyczyn ewentualnych awarii. Dodatkowo poszerzą wiedzę odnośnie czynności korygujących i naprawczych, będących w zakresie kompetencji użytkownika oraz logistyki w zakresie zapewnienia działania urządzeń GEZE. 


GRUPA DOCELOWA
 
Zarządcy  i administratorzy obiektów, właściciele nieruchomości, pracownicy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne, pracownicy  nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektanci, kierownicy budowy, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie produktów GEZE zainstalowanych w obiekcie, kierownicy zespołów technicznych i działu utrzymania ruchu oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką. 

Kod szkolenia: SP10       

Czas szkolenia: 7 godzin           

Odpłatność za szkolenie: 600 zł netto/za uczestnika

ilość uczestników: od 6


ZAGADNIENIA     

 • Samozamykacze i urządzenia podtrzymujące drzwi w położeniu otwartym
 • Zamki, elektrozaczepy, rygle i zwory stosowane w systemach GEZE
 • Automatyczne drzwi rozwierane
 • Automatyczne drzwi przesuwne
 • Drzwi karuzelowe
 • Kurtyny powietrzne dostarczone przez GEZE Polska
 • Ręczne systemy otwierania okien przewietrzających (OL90, OL320)
 • Siłowniki przewietrzające 230V
 • Systemy napowietrzania 
 • Systemy oddymiania
 • Systemy sterowania drogami ewakuacyjnymi
 • Współpraca  urządzeń GEZE z systemem BMS

UWAGA: Szkolenie nie obejmuje ćwiczeń warsztatowych (praktyczny montaż samozamykaczy, samodzielne ustawianie parametrów drzwi automatycznych  itp.)   W s k a z ó w k a : Dla poszerzenia wiedzy o produktach GEZE i podwyższenia kwalifikacji zachęcamy również do zapoznania się  z naszą ofertą szkoleń stacjonarnych i online: www.geze.pl/uslugi

 

W ramach szkolenia zapewniamy poczęstunek + materiały szkoleniowe    

Ważność certyfikatu: 12 miesięcy.