Nowa aplikacja BiSecur firmy Hörmann. 
Pełna kontrola i sterowanie z dowolnego miejsca na świecie
Nowa aplikacja BiSecur firmy Hörmann. Pełna kontrola i sterowanie z dowolnego miejsca na świecie

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego systemu zdalnego sterowania radiowego BiSecur Hörmann ustanowił nowe standardy bezpieczeństwa w transmisji sygnału między nadajnikami a napędami w bramach garażowych i wjazdowych. Teraz firma poszła jeszcze o krok dalej. Kontrola i obsługa bram oraz drzwi znajdujących się poza zasięgiem wzroku, możliwa jest już nie tylko z samego budynku, ale także z dowolnego miejsca na świecie. Umożliwia to nowa bramka LAN / WLAN BiSecur z aplikacją na smartfona i tablet.

Wprowadzony przed trzema laty na rynek przez firmę Hörmann nowy system sterowania radiowego BiSecur, powstały we współpracy z ekspertami z zakresu kryptologii, wykorzystuje sposób kodowania stosowany w bankowości elektronicznej. Takie kodowanie stanowi pewne zabezpieczenie przed włamaniem. Nowy system sterowania jest jednak nie tylko bardzo bezpieczny, ale także niezwykle komfortowy w obsłudze. Nadajniki wyposażone są w diodę LED, która odpowiednim kolorem sygnalizuje, czy brama garażowa lub wjazdowa jest otwarta czy prawidłowo zamknięta. Aby sprawdzić położenie bramy niewidocznej z wnętrza budynku, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie, np. siedząc na kapanie. Następnie, przez ponowne naciśnięcie przycisku, można zamknąć lub otworzyć każdą bramę i ponownie zweryfikować jej status. 

Sterowanie inteligentne  

Jeszcze większą swobodę sterowania domowymi urządzeniami daje nowo opracowana przez firmę Hörmann aplikacja na smartfona i tablet. Pozwala ona kontrolować i zmieniać ich położenie nie tylko z wnętrza budynku, ale nawet z dowolnego miejsca na świecie. Będąc w domu lub na urlopie, jadąc rowerem czy podróżując pociągiem – w każdej chwili można uruchomić aplikację, aby sprawdzić, czy brama garażowa lub wjazdowa jest otwarta czy zamknięta. W razie konieczności można zamknąć ją jednym przyciskiem. 

Ta nowoczesna inteligentna aplikacja pozwala sterować nie tylko bramą. Tak samo łatwo włączymy lub wyłączymy oświetlenie garażu lub inne źródła światła. Aby korzystać z aplikacji poza domem trzeba podłączyć bramkę LAN / WLAN BiSecur    
z domowym routerem i bezpłatnie zarejestrować przez Internet. System jest kompatybilny z wieloma produktami firmy Hörmann z serii BiSecur, na przykład napędami SupraMatic i ProMatic do bram garażowych i napędami RotaMatic 
i LineaMatic do bram wjazdowych.

Sezamie otwórz się!

W taki sam sposób sterować też można aluminiowymi drzwiami zewnętrznymi ThermoSafe i ThermoCarbon. W wersji standardowej drzwi ryglują się automatycznie w momencie zamknięcia. Dzięki aplikacji BiSecur można teraz sprawdzić, czy są prawidłowo zaryglowane. Dodatkowo dzięki funkcji „stałe otwarcie” możliwe jest otwieranie drzwi od zewnątrz bez użycia klucza. Dzięki temu np. dzieci bawiące się na dworze mogą bez przeszkód wchodzić i wychodzić z domu bez korzystania z klucza. 

 

Po zakończonej zabawie wystarczy ponownie dezaktywować funkcję stałego otwarcia i drzwi zaryglują się automatycznie. 

Własny scenariusz

Aplikacja oferuje użytkownikom również funkcję „scenariusz”, przydatną w często powtarzających się sytuacjach, takich jak codzienny powrót do domu, gdy za każdym razem najpierw otwiera się bramę wjazdową, a następnie bramę do garażu. Dzięki tej funkcji jedno uruchomienie przycisku umożliwia automatyczne wykonywanie określonych operacji zawsze w tej samej kolejności bez konieczności wybierania pojedynczych poleceń. 

Maksymalnie z aplikacji może korzystać dziesięć osób (jeden administrator i dziewięciu użytkowników), którym można przypisać różne uprawnienia. Możemy np. pozwolić sąsiadowi na otwieranie bramy wjazdowej, żeby mógł wejść na ogród i podlać kwiaty, nie dając mu jednak dostępu do garażu czy domu. 

 

 

Fot. 1

Aplikacja dla systemu zdalnego sterowania radiowego BiSecur umożliwia kontrolę położenia i obsługę bram garażowych i wjazdowych oraz drzwi zewnętrznych zarówno 
z domu, jak i z dowolnego miejsca na świecie.

 


Fot. 2

Z bramki Hörmann można korzystać praktycznie od razu po podłączeniu metodą 
Plug & Play do domowego routera.

 

 

 

Fot. 3 i 4 
                     

Symbole na wyświetlaczu aplikacji BiSecur firmy Hörmann ułatwiają odczyt położenia zarejestrowanych bram i drzwi oraz statusu oświetlenia. 

 

 

Aplikacja oferuje użytkownikom możliwość tworzenia indywidualnych scenariuszy. 
To funkcja bardzo przydatna w powtarzalnych codziennych sytuacjach. 

 

źródło: Hörmann