Czy styropian zaklei  nam okna?
Czy styropian zaklei nam okna?

Dzięki dekadom inwestycji w innowacje i tysiącom patentów związanych zarówno z produkcją szkła płaskiego, jak i szyb zespolonych oraz stolarki, współczesne okna mogą być bardziej efektywne energetycznie niż ściany. Oznacza to, że z technologicznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększać powierzchnie przeszkleń,  wprowadzać do budynków więcej światła i tworzyć prawdziwie nowoczesną architekturę również nad Wisłą. Okazuje się jednak, że na drodze do dużych okien stanąć mogą… producenci styropianu. Jak odpowie branża okienna?

W połowie lutego br. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to już trzeci projekt tego rozporządzenia. W porównaniu z pierwszą wersją(z października ub.r.) w projekcie dodano wymagania ograniczające maksymalne powierzchnie okien. Jak wynika z dodatkowego pisma przesłanego przez Ministerstwo do Związku Polskie Okna i Drzwi, wymagania te pojawiły się ponownie na wniosek Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Ponownie, gdyż są one już zawarte w obecnie obowiązujących przepisach, lecz obowiązują jedynie dla okien o współczynniku przenikania ciepła większym niż 1,5 W/(m2K). W praktyce wymagania te nie mają jednak zastosowania, gdyż zdecydowana większość współczesnych okien posiada o wiele lepsze parametry.

Ministerstwo zdecydowało się umożliwić projektowanie dużych powierzchni okien i przegród szklanych w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (na wniosek Związku Polskie Okna i Drzwi) – jednak o ile posiadają one współczynnik przenikania ciepła lepszy (czyli niższy) niż 0,9 W/(m2K).

Stanowisko Stowarzyszenia Producentów Styropianu nie jest zaskakujące. Dbając o interesy własnej branży jej przedstawiciele prawdopodobnie najchętniej widzieliby wszystkie budynki bez żadnych okien, w całości obłożone styropianem. A przecież dzięki zwiększonym zyskom z darmowej energii słonecznej nowoczesne okna mogą być energetycznie nawet bardziej wydajne niż ściany.
Obecna sytuacja wymaga, by wszystkie podmioty działające w branży okiennej przygotowały „zasadne w opinii ministerstwa uwagi” udzielając wsparcia i argumentów Związkowi Polskie Okna i Drzwi do dalszej aktywności. Jest to szansa na odpowiednią zmianę przepisów.

Guardian Częstochowa już od dłuższego czasu inspiruje i popiera Związek Polskie Okna i Drzwi w aktywnej działalności na rzecz propagowania większego udziału okien we wszystkich budynkach. Ma temu służyć też proponowana zmiana § 57 w Rozdziale 2 Oświetlenie i nasłonecznienie „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Chodzi o powiększenie minimalnej powierzchni okien dla zapewnienia odpowiedniego oświetlenia dziennego użytkowanych pomieszczeń i ograniczenia zużycia energii związanej ze stosowaniem sztucznego oświetlenia. Zmiana ta byłaby oczywistą konsekwencją wprowadzenia nowych niższych wartości U i g, i jest niezbędna do wprowadzenia by utrzymać przepuszczalność światła naturalnego na dotychczasowym poziomie.