Okna oddymiające Euro SHEV D+H Polska<br />
Europejski poziom bezpieczeństwa
Okna oddymiające Euro SHEV D+H Polska<br /> Europejski poziom bezpieczeństwa

Co jest największym zagrożeniem w trakcie pożaru? Pomimo tego, że ogień bezlitośnie trawi nasze mienie, to dym i wydzielające się w efekcie spalania toksyczne gazy pożarowe mogą prowadzić do silnego zatrucia organizmu, a przy dużym ich stężeniu – nawet śmierci. W trosce o nasze bezpieczeństwo firma D+H Polska – specjalista od systemów oddymiania – oferuje okna oddymiające Euro – SHEV.

Euro – SHEV jest skrótem od angielskiego terminu „Smoke and Heat Exhaust Ventilation”, co oznacza systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Zastosowanie ich w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej jest zaleceniem nie tyle dyktowanym przez liczne normy europejskie, lecz przede wszystkim przez zdrowy rozsądek i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników czy petentów.

Oddymianie – know how
W jaki sposób umieszczenie dodatkowych okien w fasadzie budynku zwiększa bezpieczeństwo ludzi w nim się znajdujących, w momencie nagłego wybuchu pożaru? Otóż system Euro – SHEV działa na zasadzie współpracy elektrycznych napędów z otworami oddymiającymi umieszczonymi albo w dachu budynku (okna oddymiające dachowe), albo w jego ścianach ( klapy dymowe ścienne). System oddymiania uaktywnia się dzięki zintegrowanej czujce dymu lub po naciśnięciu specjalnego przycisku oddymiania. Okna i klapy oddymiające umożliwiają płynny i niczym niezakłócony przepływ dymu i trujących gazów z obszarów dotkniętych pożarem na zewnątrz obiektu. W związku z tym, orientacja zagrożonych ludzi w poszukiwaniu wyjść ewakuacyjnych staje się znacznie ułatwiona, co wysoce osłabia, zwykle panujący w takich sytuacjach, wszechogarniający chaos i panikę. Zastosowanie systemu oddymiającego Euro – SHEV w dużym stopniu przyczynia się do szybkości i powodzenia akcji gaśniczej przeprowadzanej przez Straż Pożarną, bowiem klarowność powietrza, nieskażonego ograniczającym widoczności dymem, umożliwia natychmiastową wręcz lokalizację źródła pożaru i skuteczne zapobieżenie dalszemu jego się rozprzestrzenianiu.

Okno oddymiające sercem systemu Euro – SHEV
Doskonale wiedząc, że bez sprawnie działających otworów oddymiających nawet najbardziej zaawansowany technologicznie system będzie nieskuteczny, firma D+H Polska oferuje okna oddymiające, wyposażone w odpowiednio dobrany napęd elektryczny (łańcuchowy lub zębatkowy), oparty na aluminiowych profilach takich czołowych producentów, jak: Schüco, Reynaers, Heroal, Sapa, Wicona, Raico, Gutmann, Sykon, a wkrótce także Aluprof. Jako że profile tych firm różnią się między sobą, D+H Polska projektuje do każdego systemu specyficzne konsole do montażu odpowiednich napędów, co niweluje dodatkowe koszty i utrudnienia związane z ich przystosowaniem do konkretnego systemu. Dużą zaletą jest wykorzystanie w oknach Euro – SHEV szkła bezpiecznego, które w razie stłuczenia chroni przed ryzykiem bolesnego skaleczenia.

Program „EN – Tool” – stworzony, by liczyć
Firma D+H Polska, na podstawie wartości uzyskanych od użytkownika, przeprowadza w programie „EN – Tool” stosowne obliczenia czynnej powierzchni oddymiania, pozwalające na odpowiednią i przede wszystkim indywidualną specyfikację okien oddymiających. Program szacuje m. in. wymiary skrzydła, typ ramy, rodzaj szyby, właściwy napęd oraz miejsce i sposób jego montażu. W świetle normy PE-EN 1210-2, w specyfikacji ponadto musi się znaleźć klasyfikacja, taka jak niezawodność, obciążenie śniegiem i wiatrem, odporność na wysoką i niską temperaturę. D+H Polska, z myślą o specyficznych potrzebach profesjonalistów zajmujących się projektowaniem budynków i producentów stolarki aluminiowej, już wkrótce wprowadzi nową wersję programu „EN – Tool”, którą jest „EN – Tool light”.

Dodatkowe opcje systemu Euro – SHEV
Aby uczynić zadość wszelkim, najbardziej wymagającym oczekiwaniom użytkowników, Euro – SHEV można opcjonalnie wyposażyć w dodatkowe elementy zwiększające użyteczność systemu, takie jak np. automatyka pogodowa, która steruje oknami i klapami oddymiającymi, zamykając je w momencie niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz), czy też zintegrowanie otworów oddymiających z systemem przeciwpożarowym lub systemem automatyki budynku BMS. Sporym udogodnieniem będzie także możliwość programowania czasowego przewietrzania pomieszczeń dzięki okresowemu zamykaniu i otwieraniu się okien czy klap.

Zaufaj ponad 40 – letniemu doświadczeniu
Dla każdej renomowanej firmy bardzo ważne jest spełnienie surowych wymogów ustanawianych przez Unię Europejską, mających na celu stałe podnoszenie jakości produktów, a tym samym poprawę bezpieczeństwa ich użytkowania przez obywateli UE. Dlatego też D+H Polska, dbając o najwyższy poziom nawet najdrobniejszych elementów wchodzących w skład nowoczesnych systemów oddymiania, opatruje każdy ze swoich produktów znakiem CE. Symbol ten poświadcza, że wyrób spełnia wszystkie prawnie normowane przesłanki, które szczegółowo określają jakie warunki techniczne i proceduralne producent obligatoryjnie musi spełnić, aby wprowadzić swoje towary do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodność systemu Euro – SHEV z obowiązującą normą PN-EN 1210-2, poprzedzona licznymi testami i potwierdzona europejskim certyfikatem (wydanym przez VdS – notyfikowaną jednostkę certyfikującą) sprawia, że użytkownik może być w 100% pewny niezwykłej trwałości użytych materiałów i niezawodności wykorzystanych przez firmę D+H Polska technologii.