Konkurs na Dyrektora Związku rozstrzygnięty.
Konkurs na Dyrektora Związku rozstrzygnięty.

30 września Zarząd Związku podjął decyzję o wyborze Dyrektora Związku POLSKIE OKNA I DRZWI.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku POLSKIE OKNA I DRZWI W Dębe k/Warszawy, obecni na sali członkowie, podjęli decyzję o ogłoszeniu ogólnopolskiego konkursu na Dyrektora Związku. Zarząd Związku w ogłoszeniu konkursowym, postawił dwa zasadnicze warunki: przedstawienie strategii działań Związku na najbliższe 4 lata oraz znajomość branży stolarki budowlanej. W okresie od lipca do września, ogłoszenia o konkursie ukazały się we wszystkich mediach branży stolarki budowlanej, a także ogólnopolskich portalach internetowych skierowanych dla osób poszukujących pracę. Ze zgłoszonych aplikacji Zarząd Związku wytypował 3 kandydatów. W dniu 30 września członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili, że Dyrektorem Związku zostanie Pan Paweł Wróblewski.
Jak twierdzi Prezes Zarządu Związku, Pan Janusz Komurkiewicz: koncepcja rozwoju Związku pod hasłem „Być Partnerem firm branży stolarki budowlanej na wszelkich możliwych płaszczyznach”, najbardziej przekonała członków Zarządu. Bazując na atutach organizacji Pan Paweł Wróblewski, przedstawił wizję rozwoju organizacji z podziałem na osiągnięcie celów długo i krótkoterminowych. Za cele priorytetowe w działaniach Związku Zarząd uznał min. działania na rzecz termo renowacji, eliminacji szarej strefy, wspierania polskich producentów w działaniach proeksportowych, jak również promocji firm członkowskich w ramach programów jakościowych”. Atutem przemawiającym za wyborem kandydata była również jego bardzo dobra znajomość branży oraz konsolidacyjny charakter.

Paweł Wróblewski związany jest z branżą stolarki od listopada 1997 roku, gdzie pierwsze doświadczenie pozyskiwał w prężnie wówczas działającym dziale marketingu Stolarki Wołomin S.A., w którym dzięki pozycji lidera producenta z Wołomina, uczestniczył w wielu projektach marketingowych i PR-owych. W roku 2000 postanowił swoje doświadczenie oraz wiedzę popartą dyplomem MBA wykorzystać w firmie König Stahl (wyłączny dystrybutor w Polsce architektonicznych systemów ślusarki otworowej, szwajcarskiej firmy JANSEN ). W krótkim czasie, dzięki trafnym działaniom marketingowym, firma stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w swojej branży. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Związku POLSKIE OKNA I DRZWI. W tym okresie Związek przeprowadził wiele projektów na rzecz firm członkowskich oraz całej branży stolarki budowlanej w Polsce. W roku 2009 roku ponownie związał się z organizacją, jako koordynator I edycji Kongresu Stolarki Polskiej.

Paweł Wróblewski, lat 40, dwoje dzieci. Wykształcenie: wyższe magisterskie - 1989-1993 AWF w Warszawie, 1994-1996 Pomagisterskie Zaoczne Studium Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, 1999-2001 Marketing na rynkach zagranicznych - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie ( MBA). Doświadczenie zawodowe: 11.1997-01.2000 Stolarka Wołomin S.A. – Główny Specjalista ds. Marketingu i Promocji, 02.2000-04.2005 König Stahl Sp. z o.o. – Marketing Manager, 04. 2005-09.2008 ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI – Dyrektor Zarządzający, 09.2008-09.2009 Fugazi Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu, 09.2009-09.2010 ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI – Koordynator Projektu, obecnie Dyrektor Zarządzający. Zainteresowania: brydż sportowy, wędkarstwo, motocykle klasyczne, muzyka rockowa lat 70.