Miliony na promocję stolarki
Miliony na promocję stolarki
O tym, że polskie okna i drzwi uznane zostały polską specjalnością eksportową, wiedzieliśmy już od dwóch tygodni. Jednakże szczegóły programu 6.5 zostały przedstawione dopiero 1 października na konferencji w Ministerstwie Gospodarki z udziałem Premiera Waldemara Pawlaka.

Od momentu złożenia w lutym br. przez Związek POLSKIE OKNA I DRZWI wniosku, o objęcie naszej branży programem wspierającym promocję polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, wiązaliśmy duże nadzieje z ogłoszonym konkursem i w każdy możliwy sposób staraliśmy się dopomóc szczęściu. Warto było, z grona 27 branż, Premier Pawlak osobiście wytypował stolarkę otworową do grupy 15 branż, na promocję których, rząd przeznaczy blisko 370 mln. zł.

Program przewiduje tworzenie branżowych programów promocji, które dotyczyć będą szczegółowych strategii promocji wybranych sektorów w różnorodnych formach (targi i misje zagraniczne, spotkania bussines to bussines, szkolenia doradztwo, PR, reklama, badania, analizy i wiele, wiele innych). Poza programami branżowymi realizowane będą również rządowe, wizerunkowe kampanie promocyjne polskich specjalności eksportowych.

Zarząd Związku podjął decyzję o zwołaniu w dniu 8 października nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, w celu podjęcie decyzji o sposobie oraz formach zaangażowania Związku w przygotowanie Branżowego Programu Promocji.