Przekształcanie przestrzeni za pomocą światła dziennego
Przekształcanie przestrzeni za pomocą światła dziennego

Koszty energii w budynkach i zdrowie ludzi to obecnie dwa bardzo istotne tematy. Jak utrzymać ciepło przy niebotycznie wysokich cenach energii? Jak zapobiegać pleśni i związanym z nią problemom zdrowotnym w niedogrzanych pomieszczeniach? I jak zapobiegać przenoszeniu się wirusów? Częścią rozwiązania jest wpuszczenie do budynku światła dziennego i świeżego powietrza. 

 

Obecnie ludzie spędzają nawet 90% czasu w pomieszczeniach, a dodatkowo większość czasu w ciągu dnia przebywamy poza domem- w szkołach, biurach, przemysłowych miejscach pracy, obiektach sportowych czy sklepach. To sprawia, że zdrowy klimat wewnętrzny w budynkach komercyjnych, publicznych i przemysłowych jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Przy rozważaniu renowacji lub planowaniu nowego budynku, świetliki dachowe mogą stanowić prawdziwą różnicę, przekształcając budynki w inspirujące, zdrowe i produktywne przestrzenie poprzez wprowadzenie światła dziennego i świeżego powietrza.

Wiele badań wskazuje, że światło dzienne może pozytywnie wpływać na środowisko pracy, a nawet poprawiać wydajność[1]. Wydajność i produktywność pracowników w biurach, budynkach przemysłowych i handlowych może wzrosnąć nawet o 15% przy lepszych warunkach naturalnego oświetlenia[2]. Ponadto, światło dzienne i świeże powietrze tworzą przyjemniejsze środowisko pracy, co skutkuje niższą absencją[3].

 

Inne badania przedstawiają dowody na to, że środowisko doświetlone światłem dziennym może prowadzić do bardziej efektywnej nauki. W rzeczywistości uczniowie w klasach o najlepszych warunkach oświetlenia dziennego osiągali do 18% wyższe wyniki w testach niż uczniowie z najmniejszym dostępem do światła dziennego[4].

W przypadku jakości powietrza w pomieszczeniach, główne badania nad wydajnością umysłową osób przebywających w budynkach biurowych i szkołach wykazały, że zła jakość powietrza zmniejsza wydajność, podczas gdy dobra jakość powietrza ją poprawią[5]

 

Światło dzienne jako klucz do przebudowy przestrzeni biurowej

 

Podczas gdy międzynarodowa firma inżynierska Sweco planowała swoją niedawną przeprowadzkę do nowego biura w odnowionym budynku fabrycznym, dostęp do światła dziennego był kluczowym parametrem projektu. Projekt obejmował wymianę świetlików dachowych w celu optymalizacji światła dziennego i zapewnienia świeżego powietrza.

 

– Chcieliśmy, aby wszyscy nasi ludzie pracowali razem pod jednym dachem, w jednej otwartej przestrzeni. Zrozumienie, jak światło dzienne dociera do przestrzeni, pozwoliło nam stworzyć środowisko biurowe, w którym każdy pracownik odczuwa dostęp do naturalnego światła. Był to główny cel podczas remontu. Teraz światło dzienne jest codzienną przyjemnością dla każdego pracownika w biurze – powiedział Anders Lyhne, dyrektor kreatywny w Sweco. 

 

Wymiana świetlików dachowych w biurze Sweco zmniejszyła również zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie dzięki zapewnieniu optymalnej ilości światła dziennego.

 

Poprawa koncentracji i nauki dzięki światłu dziennemu

 

W szkole Grøndalsvængets w Danii światło dzienne i świeże powietrze również odegrały kluczową rolę w niedawnym projekcie rozbudowy i renowacji. Lepszy dostęp do światła dziennego oraz świeżego powietrza dzięki świetlikom wentylacyjnym natychmiast przyniósł pozytywne zmiany dla uczniów i nauczycieli, jak twierdzi dyrektor szkoły Kristoffer Gregerson.

– Chcemy stworzyć najlepsze środowisko do nauczania i uczenia się, więc kiedy chodzę po szkole, cieszę się z widoku zadowolonych ludzi. Dzięki obecności światła dziennego i sprzyjającego klimatu wewnętrznego mamy środowisko szkolne, w którym każdy może dać z siebie wszystko – powiedział.

 

W szkole Grøndalsvængets światło dzienne przechodzące przez dach i fasadę oznaczało również mniejszą zależność od sztucznego oświetlenia. Jednocześnie wbudowana wentylacja naturalna zmniejszyła zapotrzebowanie na wentylację mechaniczną i pomogła obniżyć poziom dwutlenku węgla. W ten sposób światło dzienne i naturalna wentylacja zmniejszyły zużycie energii i przyczyniły się do realizacji celów szkoły w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Poznaj przekształcającą siłę światła dziennego: https://commercial.velux.pl/

 

[1] H. Juslén, 2007; A.T. Kearney, 2015; P. R. Mills i in., 2007, [online] Healthy Homes Barometer 2022 [dostęp: 15.02.2023].

][2 World Green Building Council, 2013.

[3] I. Mujan i in., 2019 [online] Healthy Homes Barometer 2022 [dostęp: 15.02.2023].

[4] Heschong L., 2002, DEIC Basic Book, [online] Benefits of daylight [dostęp: 15.02.2023].

[5] Seppanen, Fisk, 2006; Seppanen i in.., 2009 [online] DEIC Basic Book [dostęp: 15.02.2023].