Europejskie produkty Guardian Glass ze szkła float, szkła laminowanego i szkła powlekanego ponownie otrzymały certyfikat Cradle to Cradle Bronze
Europejskie produkty Guardian Glass ze szkła float, szkła laminowanego i szkła powlekanego ponownie otrzymały certyfikat Cradle to Cradle Bronze

Firma Guardian Glass ma przyjemność ogłosić, że ponownie uzyskała certyfikat Cradle to Cradle na poziomie Bronze dla trzech rodzin produktów – szkła float, powlekanego i laminowanego – produkowanych w zakładach w Europie.

Pierwszy certyfikat Cradle to Cradle (C2C) na poziomie Bronze w wersji 3.1 dla trzech linii produktów europejskich został uzyskany przez Guardian Glass w grudniu 2019 r. Produkty te nie tylko zostały poddane ponownej certyfikacji na poziomie C2C Bronze w wersji 3.1 – firma Guardian Glass jest także jedną z pierwszych produkujących szkło float firm, które spełniają niektóre z bardziej rygorystycznych wymogów C2C Bronze w wersji 4.0. Trzy linie produktów uzyskały poziom C2C Bronze w wersji 4.0 w trzech z pięciu kategorii (wpływ materiału na zdrowie, obieg zamknięty produktu i zarządzanie glebą i wodą). W przypadku szkła float produkowanego w Europie poziom C2C Gold w wersji 4.0 został osiągnięty w kategorii „wpływ materiału na zdrowie”.  

 

Cradle to Cradle® to globalny standard produktów uznawanych za bezpieczne, cyrkularne i wytwarzane w odpowiedzialny sposób. Od ponad dekady Cradle to Cradle Certified pomaga firmom wprowadzać innowacje i optymalizować materiały oraz produkty zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Standard ten zachęca do ciągłego doskonalenia, przyznając certyfikaty na podstawie uszeregowanych rosnąco poziomów osiągnięć. Każdy poziom certyfikacji (Basic, Bronze, Silver, Gold i Platinum) potwierdza spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymogów w pięciu kategoriach:

 

  • Wpływ materiału na zdrowie
  • Obieg zamknięty produktu
  • Energia odnawialna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla
  • Sprawiedliwość społeczna
  • Zarządzanie glebą i wodą

 

 

Korzyści ze stosowania produktów C2C w budownictwie

 

Cradle to Cradle Building Charter zachęca architektów i projektantów do tworzenia, od samego początku, projektu budynków przyjaznych dla środowiska, mających pozytywny wpływ na społeczności, w których powstają. Coraz więcej marek, organizacji i standardów zrównoważonych budynków, takich jak LEED, BREEAM czy WELL, uznaje obecnie normę produktową Cradle to Cradle Certified® jako preferowaną przy podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

 

Jonathan Brunette, kierownik ds. certyfikacji i ESG w Guardian Industries, komentuje: „To ogromne osiągnięcie zespołów Guardian Glass. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z uzyskania poziomu Bronze w wersji 4.0 w trzech kategoriach dla naszych europejskich produktów: szkła float, szkła powlekanego i szkła laminowanego. W porównaniu z wersją 3.1, wersja 4.0 zawiera nowe, bardziej rygorystyczne wymagania, w tym nowe ramy dla zamkniętego obiegu produktu, rozszerzone wymagania w zakresie zarządzania glebą i wodą oraz wymagania dotyczące wpływu materiału na zdrowie, lepiej dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów o substancjach chemicznych i innych norm. Ponowne uzyskanie certyfikatu dowodzi zaangażowania i inwestycji firmy Guardian Glass w ciągłe doskonalenie procesów i wytwarzanie bardziej zrównoważonych produktów szklanych przeznaczonych na rynek europejski”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.guardianglass.com/cradle-to-cradle.