Klasyfikacja  rolet zewnętrznych
Klasyfikacja rolet zewnętrznych

Rolety zewnętrzne dzięki swojej funkcjonalności stanowią integralną część nowoczesnych technologii budowlanych. Są doskonałym zabezpieczeniem przed czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną budynku, która przyczynia się do znacznej oszczędności energii cieplnej w okresie zimowym, a w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nasłonecznianiu się pomieszczeń. Ponadto, rolety stanowią izolację akustyczną, chronią przed wiatrem, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Rolety zewnętrzne zapewniają każdemu użytkownikowi zachowanie prywatności oraz chronią przed „nieproszonymi gośćmi”. Wszystkie rodzaje rolet zewnętrznych opóźniają czas włamania, jednak by spełnić normy rolet antywłamaniowych ich konstrukcja powinna być odpowiednio wzmocniona i solidnie zamontowana do ścian budynku. Do podstawowych elementów rolet zewnętrznych należą: obudowa rolety (skrzynka i prowadnice), pancerz rolety, napęd manualny lub elektryczny. We wszystkich systemach roletowych można zastosować pancerz z PVC lub aluminium. Dodatkowo każda skrzynka może być uzupełniona o rolowaną siatkę antyinsektową.

Rodzaje rolet zewnętrznych

- rolety naokienne
- rolety natynkowe
- rolety podtynkowe
- rolety RKS

rolety naokienne - obudowa wykonana z PVC z pokrywą rewizyjną umieszczoną od tyłu lub dołu skrzynki rolety. Skrzynka nakładana na okno, a następnie wraz z nim montowana we wnęce okiennej. Możliwość różnych wariantów zabudowy, łącznie z zabudową całkowitą (dotyczy skrzynek z rewizją od dołu). System rolet naokiennych znajduje zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet powinna zostać podjęta na etapie projektu lub podczas wymiany stolarki okiennej.

rolety natynkowe - obudowa wykonana z aluminium z pokrywą rewizyjną umieszczoną od przodu skrzynki rolety. Skrzynka montowana na murze (bez ingerencji w światło okna) lub we wnęce okiennej (ingerencja w światło okna). Brak możliwości zabudowy. System rolet natynkowych znajduje zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet może zostać podjęta w dowolnym momencie.

rolety podtynkowe - obudowa wykonana z aluminium z pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu skrzynki rolety. Skrzynka montowana przed oknem w odpowiednio przygotowanej wnęce w nadprożu. Konieczność zewnętrznej zabudowy. System rolet podtynkowych znajduje zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet musi zostać podjęta na etapie projektu.

rolety RKS - obudowa wykonana z ceramiki lub polistyrenu/poliuretanu wzmocnionego drutem zbrojeniowym z pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu skrzynki rolety. Skrzynka montowana w miejscu nadproża okna. Konieczność całkowitej zabudowy. System rolet RKS znajduje zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie. Decyzja o zastosowaniu ww. rolet musi zostać podjęta na etapie projektu.

Tabelaryczne zestawienie rodzajów rolet zewnętrznych

RODZAJ ROLETY MATERIAŁ SKRZYNKA POKRYWA REWIZYJNA MOMENT PODJĘCIA DECYZJI
OBUDOWY PANCERZA ZABUDOWA MONTAŻ UMIEJSCOWIENIE DOSTĘP etap projektu etap wymiany stolarki okiennej dowolny moment
z zewnątrz budynku od wewnątrz budynku od przodu skrzynki od tyłu
skrzynki
od dołu
skrzynki
z zewnątrz budynku od wewnątrz budynku
NAOKIENNE PVC PVC aluminium + + na ramie okiennej - - + - + + + -
PVC PVC aluminium + - na ramie okiennej - + - - + + + -
NATYNKOWE aluminium PVC aluminium - - na murze we wnęce okiennej + - - + - + + +
PODTYNKOWE aluminium PVC aluminium + - we wnęce w nadprożu - - + + - + - -
RKS ceramika polistyren poliuretan PVC aluminium + + w nadprożu - - + - + + - -

 

Zalety i wady poszczególnych rodzajów rolet zewnętrznych

 

RODZAJ ROLETY ZALETY WADY
NAOKIENNE zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących  
  moment podjęcia decyzji na etapie projektu lub wymiany stolarki okiennej
możliwość całkowitej lub częściowej zabudowy  
brak ingerencji w wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”  
krótki czas realizacji projektu  
NATYNKOWE zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących  
dowolny moment podjęcia decyzji  
  brak możliwości zabudowy
  ingerencja w wygląd elewacji - brak „czystości architektonicznej”
krótki czas realizacji projektu  
PODTYNKOWE   zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie
  moment podjęcia decyzji wyłącznie na etapie projektu
możliwość całkowitej zabudowy konieczność całkowitej zabudowy
brak ingerencji w wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”  
  średni czas realizacji projektu
RKS   zastosowanie wyłącznie w nowym budownictwie
  moment podjęcia decyzji wyłącznie na etapie projektu
możliwość całkowitej zabudowy konieczność całkowitej zabudowy
brak ingerencji w wygląd elewacji - „czystość architektoniczna”  
  długi czas realizacji projektu

 

 

źródło BeClever