Czeladź - Reaktywacja
Czeladź - Reaktywacja
W Czeladzi reaktywuje się na terenach zlikwidowanego „OKFENSU” nowa tłocznia profili okiennych z PVC. Tym samym profile AURA wracają do gry.
Nowa spóła nazywa się „ERG-PROFILE”, jest to kapitał mieszany, a strategicznym inwestorem jest szwajcarski udziałowiec, który posiada pakiet kontrolny. Część udziałów należy do byłych pracowników wydziału produkcji profili z PVC.
Jak twierdzi Prezes Zarządu- Pan Przemysław Słupiński- w chwili obecnej jest już gotowych do tłoczenia 5 wytłaczarek, a pozostałe 2 lada moment zostaną uruchomione. Zdaniem prezesa Słupińskiego już dzisiaj firma posiada około 20-stu chętnych do współpracy producentów, którzy cenili sobie wysoką jakość profili Aura, produkowanych w klasie „A”. Obecnie firma „ERG-PROFILE” oprócz ustawienia nowych linii dopina sprawę negocjacji cen u dostawców surowców i już wkrótce rusza z produkcją.