Bogactwo rozwiązań w systemach Ponzio
Bogactwo rozwiązań w systemach Ponzio

Firma Ponzio przeprowadziła cykl konferencji dla producentów, którzy  tworzą konstrukcje aluminiowe w systemach Ponzio.  W tym roku w spotkaniach wzięło udział, łącznie z klientami z zagranicy, ponad 600 osób.

Program spotkań konferencyjnych obejmował dodatkowo prelekcje specjalistów z Instytutu Techniki Budowlanej, którzy omawiali istotne dla producentów zagadnienia związane m.in. z wymaganiami i badaniami drzwi automatycznych oraz drzwi wewnętrznych w świetle normy PN-EN 14351-2.

Wysokie parametry i ekonomia

Prezentowane rozwiązania należą do najbardziej zaawansowanych technicznie na rynku.  Zostały zaprojektowane z troską o najlepsze parametry, optymalizację pracochłonności na wszystkich etapach tworzenia wyrobów.  Szczególny nacisk położono na rozwiązania hybrydowe – łączące cechy transparentności, energooszczędności  i komfortu użytkowania.  
W poszczególnych panelach przedstawiony został przekrój rozwiązań w systemach okienno-drzwiowych, fasadowych i przesuwnych – począwszy od tych wdrożonych w ubiegłym roku, aż po najnowsze projekty.
Bardzo duże zainteresowanie wśród  klientów wzbudził nowy  system przesuwny Ponzio SL1700TT.
Jego najważniejsze walory to bardzo wysoka szczelność i izolacyjność termiczna oraz ergonomia użytkowania i trwałość. Sposób doszczelnienia  skrzydła jest tu analogiczny do okien rozwiernych. 
Do grupy produktów „premium” wdrożyliśmy  system przesuwny SL 1600TT – z niewidocznym napędem. Cała mechanika i akumulatory zostały ukryte w pionowym słupku konstrukcji.
Wśród rozwiązań drzwiowych zaprezentowane zostały szczegóły techniczne najnowszego wariantu drzwi płaszczowych - z płaszczem pływającym w systemie Ponzio PE78N HI. Zaprojektowany specjalnie  profil kompensacyjny w znaczący sposób zredukował efekt bimetalu. Rozwiązanie to przyczynia się to do płynnego i sprawnego funkcjonowania drzwi nawet w skrajnych warunkach atmosferycznych. Rozwiązanie konstrukcyjne  zostało odnotowane i wyróżnione na rynku -  system otrzymał niedawno nagrodę TOP Builder – za najbardziej innowacyjny produkt. 

Smukłe profile, duże przeszklenia  

Wśród rozwiązań okiennych z kolei ogromne zainteresowanie na rynku wzbudzają systemy SLIM: duże przeszklenia z minimalnym udziałem profili aluminiowych.  Doskonale w to zapotrzebowanie wpisują się   okna z węższą ościeżnicą i skrzydłem w systemie Ponzio PE78N.  Uzyskaliśmy w tym rozwiązaniu  szerokość profili  na złożeniu skrzydła i ruchomego słupka tylko 90 mm.
W rozwiązaniach okiennych Ponzio  kładzie też nacisk na zapewnienie efektywnej cyrkulacji powietrza. Zaprezentowane okno odstawne równolegle z systemem ukrytej automatyki w doskonały sposób zapewnia naturalną wentylację oraz  estetyczny wygląd (siłowniki i ryglowanie ukryte są wewnątrz smukłych profili).
Wprowadzone innowacje obejmują  też sferę bezpieczeństwa. Okna o podwyższonej odporności na włamanie - w klasie RC3, w których zostały zastosowane odpowiednie okucia i wzmocnienia oraz szklenie w klasie P5A, gwarantują bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami norm badawczych.

Konstrukcje aluminiowe o podwyższonej odporności na włamanie bazują na systemach Ponzio PE68 i PE78N. Pozwalają na tworzenie wielu wariantów okiennych: stałe, rozwierne, rozwierno-uchylne, z ruchomym słupkiem, uchylne, uchylno-rozwierne o szerokim zakresie gabarytów i wagi. 
Ciekawym uzupełnieniem  jest  systemowa balustrada całoszklana mocowana mechanicznie do ościeżnicy okiennej. Zgodnie z przepisami, drzwi balkonowe otwierane na całej wysokości muszą mieć balustradę zamontowaną po zewnętrznej stronie. Na specjalnie wykonanym modelu firma zaprezentowała przykład balustrady zamocowanej do ościeżnicy okiennej w systemie Ponzio PE96 – o najwyższej izolacyjności termicznej.

 Wszystkie omawiane rozwiązania można było obejrzeć i przetestować ich działanie na specjalnie przygotowanych modelach.

Konferencje dla klientów zagranicznych miały nieco inną specyfikę, ponieważ tu rozwiązania są przygotowywane indywidualnie pod kątem poszczególnych rynków. Prężnie rozwijający się eksport wskazuje na dobry kierunek, w którym Ponzio rozwija swoją ofertę.

 

źródło: Ponzio Polska

OKNO 1/2019