Z myślą o klientachRozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
Z myślą o klientachRozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER

Coraz więcej dostawców próbuje dorównać firmie SWISSPACER, jeśli chodzi o prze- wodnictwo cieplne ramek dystansowych. Co oznacza to dla lidera tego segmentu rynku?

Oczywiście bardzo pozytywnie oceniamy trend zmierzający ku zwiększeniu energooszczędności. Oznacza to bowiem, że zaczęto doceniać właściwości ciepłych ramek, dzięki czemu zwiększa się również rynek naszych produktów premium. Rzecz jasna, chcielibyśmy być jedynym dostawcą w branży, ale to klienci dokonują ostatecz- nego wyboru, co w  konsekwencji  wpływa na rozwój rynku. Ponadto jako lider i posiadacz patentów stanowimy swojego rodzaju siłę napędową – świadczą o tym chociażby licencje udzielane przez nas innym dostawcom ciepłych ramek. Dzięki SWISSPACER Ultimate odnosimy nieprzerwane pasmo sukcesów. To pokazuje, że idziemy właściwą drogą.

Czy w zakresie udoskonalania produktów stawiacie na zwiększanie wartości współczynnika psi, czy też wybieracie inną możliwość?

Każde ulepszenie jest mile widziane. Nasuwa się jednak pytanie o wiążące się z tym korzyści makroekonomiczne. Dochodzimy właściwie do granic tego, co jest fizycznie wykonalne. Z tego powodu wydaje się być mało uzasadnione, by wyłącznie w tym celu wykorzystywać nasze cenne zasoby przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową. Chcemy iść inną drogą, pragniemy mianowicie zaoferować klientom kompleksowy system, który będzie się wyróżniał jakością, designem i optymalnymi możliwościami obróbki. Należy zatem uwzględnić takie istotne elementy, jak: technika maszynowa, powiązane usługi serwisowe oraz wytwarzanie okien. Naszym zdaniem przyszłość należy do rozwiązań koncepcyjnych, które traktują wszystkie aspekty całościowo.

Jaki potencjał daje zwiększenie możliwości obróbki ramek dystansowych?

W ramach obróbki ręcznej oferujemy najlepszy produkt na rynku. Nasze ramki dystansowe są  bardzo  stabilne  i  wykonane z   najwyższą    dokładnością    wymiarową, a poza tym można je łatwo zamontować. Również  w  zakresie  obróbki  przemysłowej i wydajności działamy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej – oferowane przez nas narożniki spawane charakteryzuje wysoka jakość i estetyka. Takiego efektu nie można  uzyskać  za  pomocą już  raczej przestarzałej, tradycyjnej metody gięcia.

Ciepłe ramki dystansowe SWISSPACER są sprawdzane pod kątem przewodności cieplnej przez ift Rosenheim. Dlaczego jest to dla was tak ważne?

Zapewnienie pełnej przejrzystości leży przecież w interesie wszystkich dostawców. O tym, jak istotne jest to dla rynku, świadczy np. problem w branży motoryzacyjnej dotyczący emisji spalin wytwarzanych przez po- jazdy z silnikami diesla. Z tego powodu mocno angażujemy się w niezależne badania wszystkich produktów dostępnych na rynku. W przypadku szyb zespolonych podobne badania są już od dawna zalecane przez stowarzyszenie RAL  Gütegemeinschaft. W związku z tym nie widzimy powodu, by nie przeprowadzać ich również dla ramek dystansowych. Nasi klienci mają prawo do pełnej informacji i porównania produktów.

Czy wprowadzanie innowacji jest dla was potwierdzeniem korzyści, jakie możecie za- oferować klientom dzięki interdyscyplinarnej współpracy w ramach dużego koncernu budowlanego, jakim jest Saint-Gobain?

Oczywiście. W  dużej  mierze  korzystamy z wiedzy specjalistycznej największego producenta szyb zespolonych w Europie, by móc optymalizować nasze produkty i ofe- rować kompleksowe rozwiązania o wysokiej synergii. Wspomnę chociażby, że wprowadziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązanie: SWISSPACER Triple, które może być stosowane do produkcji potrojnych zespoleń z cieńszymi szybami. Połączenie ramek dystansowych za pomocą przekładki skraca czas obróbki, a asymetryczne szklenie pozwala na zwiększenie izolacyjności akustycznej. Tak więc z pomocą SWISSPACER Triple produkcja dwukomorowych szyb zespolonych jest łatwiejsza, bardziej efektywna, jej wyniki są dokładniejsze, a przede wszystkim maleje  ciężar  produktu,  co  ułatwia  jego montaż.

Jakie wymagania stawiają waszym produktom rzemieślnicze zakłady produkcji okien?

Najważniejszymi kryteriami są: rzetelność, przewidywalność, jakość oraz design. Doceniamy i rozumiemy innowacyjne koncepcje oraz wizje naszych klientów, którymi są średnie przedsiębiorstwa, często prowadzone osobiście przez właścicieli. W końcu SWISSPACER też był kiedyś niewielkim przedsiębiorstwem typu start-up, w którego pomysły w swoim czasie mało kto wierzył. Pragmatyczne podejście rzemieślnicze mamy więc we krwi i nadal czerpiemy z niego motywację do opracowywania przyszłościowych rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę

OKNO 4/2017