Przewaga we współzawodnictwie
Przewaga we współzawodnictwie

Determinacja, szybkość, precyzja, zwinność – to szereg cech decydujących o sukcesie we współzawodnictwie. Gdy mówimy o rywalizacji jako pierwsze skojarzenie nasuwa się nam sport, jednakże stykamy się z nią w każdej dziedzinie życia. Branża producentów ślusarki nie jest na tym polu wyjątkiem.

Postępująca profesjonalizacja i coraz większe wymagania odbiorców, zmuszają producentów ślusarki okienno-drzwiowej do poszukiwania co raz to lepszych rozwiązań, wykazywania się jeszcze większą elastycznością oraz sprawnością działania. Optymalizacja kosztów, zatrudnianie najlepszych specjalistów, inwestycje w najnowocześniejsze maszyny… Cóż jeszcze można zrobić by być lepszym? Jednym z istotnych czynników, który w tym obszarze był do niedawna marginalizowany – a nawet był postrzegany jako zbędny wydatek, jest specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do profesjonalnej obsługi najnowszych technologii. Takie oprogramowanie spina w całość wszystkie czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej na rynku. Wspomaga pracę ludzi, ułatwia „porozumiewanie się” z maszynami, eliminuje błędy i daje poczucie bezpieczeństwa. Wykorzystanie jego potencjału przekłada się na skrócenie czasu realizacji zadań, co z kolei obniża końcowe koszty wytworzenia i otwiera przestrzeń do dalszego wzrostu produkcji przy zachowaniu istniejących zasobów.

Przykładem takiego narzędzia, wspomagającego firmy produkujące ślusarkę, jest program LogiKal® firmy Orgadata. Oferuje on kompleksowe rozwiązania z zakresu wyceny, przygotowania i produkcji ślusarki. Dzięki jego zastosowaniu w procesie produkcyjnym, możliwe jest sporządzenie wysokiej jakości dokumentacji wykonawczej i projektowej w środowisku CAD oraz wysłanie informacji technologicznych bezpośrednio do maszyn CNC. Producent programu udostępnia aktualne bazy danych wielu dobrze znanych producentów systemów profili, a także dane (w tym technologiczne) dotyczące okuć i automatyki. Dzięki temu firma produkująca ślusarkę może bezproblemowo tworzyć zaawansowane technicznie konstrukcje, wyceniać je, a w późniejszych etapach automatyczne przekazywać dane do maszyn numerycznych.

Ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem jest także moduł bezpapierowej produkcji - Infoserver, który całkowicie eliminuje potrzebę korzystania z materiałów drukowanych. System ten pozwala na bieżące monitorowanie i uzupełnia system zakładowej kontroli produkcji. Konstruktorzy fasad mogą ponadto wykorzystywać informacje i dane z etapu wyceny obiektów na dalszych etapach ich realizacji bezpośrednio na platformach edytorów CAD, bez konieczności żmudnego rysowania i modyfikacji wielu detali. Dzieje się tak, gdyż dostarczane wraz z programem LogiKal® informacje o profilach, akcesoriach, okuciach oraz automatyce mają swoje odwzorowanie na platformie CAD, zarówno 2D jak i 3D.

Taka koncepcja – kompleksowego podejścia do zarządzania produkcją w ramach jednego narzędzia – przynosi szereg korzyści. Po pierwsze: zmniejsza ryzyko błędów przy wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi działami, co wpływa na skrócenie czasu realizacji projektu. Po drugie: obniża koszty poprzez unikanie wykonywania podwójnych działań, łatwą komunikację (praca na jednym programie) czy integrację z systemami finansowo – księgowymi i ERP w przedsiębiorstwie. Po trzecie: eliminuje konieczność zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, dedykowanych do obsługi maszyn CNC, bowiem dzięki automatycznej komunikacji na linii program technologiczny – maszyna sam proces produkcji może być realizowany przez każdą osobę na hali produkcyjnej bez spadku wydajności.

Dzisiejsze otoczenie rynkowe wymaga ciągłej pracy na rzecz poprawy wydajności i obniżenia kosztów przy jedoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości. Pogodzenie tych parametrów bez odpowiednich narzędzi informatycznych jest po prostu niemożliwe.  

 

źródło: ORGADATA

OKNO 4/2017