Centra obróbcze PREZ-MET
Centra obróbcze PREZ-MET

Centra obróbcze to maszyny  o wysokim stopniu zaawansowania technicznego i technologicznego, które - dzięki swym niepodważalnym zaletom, jak m.in. automatyzacji produkcji, precyzja i standard oraz efektywność pracy, wielozadaniowość, minimalizacji ryzyka błędu - znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w branży stolarki otworowej z PVC.

Oferta specjalistycznych centrów jest szeroka i zróżnicowana pod względem konstrukcji, efektywności i wydajności pracy, stopnia automatyzacji, spektrum dostępnych czynności, co pozwala kontrahentom na wybór maszyny w optymalnym stopniu spełniającej ich oczekiwania. Do takich należą bez wątpienia centra obróbcze przeznaczone do obróbki ram i skrzydeł okiennych z PVC firmy PREZ-MET.

Są to urządzenia sterowne numerycznie, w których układy sterowania pracą poszczególnych podzespołów zaprojektowano i wykonano w oparciu o serwonapędy i sterowniki firmy Beckhoff. Komunikacja pomiędzy jednostką sterująca (komputer klasy przemysłowej) a wyspami - głowicami wykonującymi operacje odbywa się za pomocą nowoczesnego protokołu Ether- Cat. Wyróżniającą cechą jest jednak nie tyle konstrukcja maszyny, co zastosowane w niej rozwiązania oraz ich wpływ na możliwości obróbcze centrum, jego wydajność, jakość oraz efektywność pracy.

Wiele dostępnych na rynku centrów obróbczych to maszyny wykonujące operacje na uciętym profilu przed zgrzaniem. To rozwiązanie obarczone jest jednak ryzykiem, że po zgrzaniu elementów system otworów nie będzie pasował do akcesoriów. Kolejnym mankamentem jest czas pracy urządzenia – w przypadku zaprogramowania dużej liczby operacji (np. wiercenie zawiasu, frezowanie rowków odwadniających, wiercenie słupka, wiercenie otworów odpowietrzających) ulega on znacznemu wydłużeniu, co automatycznie obniża efektywność pracy. Ponadto, tego rodzaju centra obróbcze są urządzeniami o dużych gabarytach, wymagają hali o odpowiedniej powierzchni, co przekłada się bezpośrednio na wyższe koszty utrzymania.

Drugim rodzajem centrów obróbczych są urządzenia wykonujące operacje na gotowej zgrzewce - tak jak maszyna produkowana przez firmę PREZ-MET. Zmodernizowane centrum typ RS2 to jedna linia czyszcząco-zgrzewająca, pozwalająca nie tylko na obniżenie kosztów wynikających z wykorzystania hali produkcyjnej, ale przede wszystkim zapewniająca wysoką wydajność pracy, ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego dzięki pełnej automatyzacji (linia obsługiwana jest przez jednego pracownika) oraz centralnemu układowi sterowania za pomocą skanera, a także obróbkę zgrzanych profili ram w tzw. czasie zerowym.

Podstawowym celem, który determinował pracę projektantów i konstruktorów maszyny, było zmaksymalizowanie liczby wykonywanych operacji w przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu ich trwania, a także wyeliminowanie niedogodności cechujących centra pracujące na profilu przed zgrzaniem. Założone efekty zostały osiągnięte. Centrum RS2 jest w stanie wykonać dowolną operację, a wszelkie korekty po wprowadzeniu do systemu wdrażane są automatycznie. Znakomitą szybkość obróbki zapewnia 15 serwonapędów firmy Bechkoff, a także fakt, iż operacje są wykonywane na wszystkich czterech profilach jednocześnie (w przeciwieństwie do niektórych linii o podobnym układzie obróbki, w których jest ona wykonywana jednocześnie tylko na dolnym i górnym profilu, co wydłuża czas pracy znacznie poza 2 minuty). Podnosi to zdecydowanie wydajność samego centrum, a zarazem całej linii czyszcząco-zgrzewającej.

Oferowane przez PREZ-MET urządzenie wykonuje w tym samym czasie znacznie więcej obróbek niż wiele podobnych maszyn dostępnych na rynku, które nierzadko zakres dostępnych czynności mają ograniczony do czterech: nawiercenia otworów odpowietrzenia i odwodnienia oraz nawiercenia łącznika słupka i zawiasów. RS2 oferuje również operacje niedostępne w innych centrach podobnej klasy. Należą do nich:

- wiercenie otworów pod zawias uchylny – w czasie zdecydowanie krótszym niż opcja tradycyjna i bez ryzyka błędu;

- wykonywanie w tzw. czasie zerowym, czyli bez wpływu na całkowity czas obróbki, znaczeń pod zaczepy oraz wiercenie otworów pod dyble;

- wiercenie pod łącznik słupka krzyżowego.

Ponadto RS2 wykonuje zawias systemowy-normalny, otworowanie w ościeżnicy pod łącznik słupka,  otwory odpowietrzające, odwaniające, jak również nawietrzaki – aero. Zjeżdżająca z centrum obróbczego RS2 rama jest w pełni przygotowana do poddania jej kolejnemu etapowi produkcji.

Modernizacja, jakiej poddał PREZ-MET swoje centrum obróbcze, polegała nie tylko na dodaniu agregatów zwiększających liczbę obróbek; objęła także zmiany konstrukcyjne oraz wykorzystanie wydajniejszych agregatów. Wynik prac jest bardziej niż satysfakcjonujący – firma zdecydowanie podniosła efektywność pracy centrum, a tym samym wydajność linii czyszcząco-zgrzewającej. Poziom  techniczny rozwiązań zastosowanych w centrum RS2 pozwala na sformułowanie opinii, że jest to maszyna nowoczesna, wykorzystująca najnowsze podzespoły mechaniczne i sterujące czołowych firm zachodnich; jest też obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych konstrukcyjnie obrabiarek do produkcji okien z PVC na rynku krajowym i europejskim.

 

Janusz Pacuda 

Dyrektor Handlowy PREZ-MET

 

źródło: OKNO 2/2017