„FAKRO” NOWY SĄCZ JEDNĄ Z 3 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM W  POLSCE
„FAKRO” NOWY SĄCZ JEDNĄ Z 3 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM W POLSCE

Dnia 10 grudnia 2008 ogłoszono wyniki czwartej edycji ogólnopolskiego Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm – Kamerton innowacyjności 2008. Firma FAKRO zajęła 3 miejsce w rankingu w kategorii Duże Przedsiębiorstwo. Organizatorzy rankingu bardzo wysoko ocenili wprowadzane obecnie na rynek innowacyjne produkty FAKRO. W imieniu firmy nagrodę otrzymał dyrektor ds. badań i rozwoju – Henryk Musiał.

Ranking jest efektem programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki, którego celem jest porównywanie innowacyjności krajowych firm oraz promocja wyróżniających się w tym obszarze przedsiębiorstw.

Udział w rankingu zgłosiły 374 firmy. Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm został podzielony na cztery kategorie: mikrofirmy (do 9 osób zatrudnionych), przedsiębiorstwa małe (10-49 zatrudnionych), przedsiębiorstwa średnie (50-249 osób) oraz przedsiębiorstwa duże (powyżej 249).Nowością tegorocznej edycji są podrankingi w poszczególnych kategoriach innowacyjności (innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna oraz marketingowa), a także zestawienie wyróżniających się przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Tradycyjnie już ogłoszeniu wyników rankingu towarzyszy publikacja Raportu na temat innowacyjności polskiej gospodarki. Tegoroczny projekt prowadzą wspólnie: BRE Bank, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, firma Dun&Bradstreet, Rzeczpospolita oraz Manager Magazin.

Gala Innowacyjności, która odbyła się 10 grudnia w siedzibie BRE Banku w Warszawie otworzyła zaplanowany na początek 2009 r., cykl konferencji regionalnych, które będą okazją zarówno do promocji lokalnych, innowacyjnych firm, jak i dyskusji środowiska przedsiębiorców oraz naukowców na temat innowacyjności.

Źródło: Fakro