Bezpieczne mocowanie poręczy i barierek bezpośrednio do ramy okiennej, dzięki systemowi flyfix firmy flymax GmbH.
Bezpieczne mocowanie poręczy i barierek bezpośrednio do ramy okiennej, dzięki systemowi flyfix firmy flymax GmbH.

W nowoczesnej architekturze coraz częściej stosowane są poręcze lub barierki w oknach sięgających podłogi. Ze względu na całkowitą termoizolację, zakotwienie w murze najczęściej nie jest możliwe, wizualnie natomiast mało zachęcające. Skutecznym rozwiązaniem jest mocowanie bezpośrednio na ramie okiennej. Montaż systemów dostępnych na rynku jest jednakże bardzo pracochłonny, a ponadto wy-konywany każdorazowo za pomocą specjalistycznych narzędzi, co w przypadku wie-lu profili okiennych uniemożliwia ich zastosowanie. 
 
System flyfix jest kompatybilny ze wszystkimi typowymi profilami okiennymi, można go stosować w profilach ram lub słupków. Niezależne próby wyrywania potwierdzają niezwykłą obciążalność - nawet w systemach okien PCV bez rdzenia stalowego, war-tości wyrywania, wymagana w wytycznych ETB, jest dalece przekroczona. 8 wari-antów kołka montażowego flyfix, wykonanego jako trzpień poprzeczny, gwarantuje kompatybilność z prawie każdym profilem okiennym. Skomplikowane sytuacje mon-tażowe, tj. z prowadnicami rolet, nie stanowią już ponadto problemu. 
 
Montaż flyfix jest szybki prosty i możliwy bez użycia specjalistycznych narzędzi! 

Aby przeprowadzić montaż, należy wywiercić 2 otwory w profilu ramowym: w zakładce okna na trzpień poprzeczny flyfix i czołowo od zewnętrznej strony w celu przykręcenia poręczy. Jeżeli otwory wykonano już w fabryce, wystarczy jedynie wsunąć flyfix. Opcjonalnie oferowany jest również uniwersalny przyrząd wiertniczy do ręcznego lub wtórnego montażu dla już zamontowanych elementów.  

 

źródło:  flymax GmbH