SOENEN HENDRIK prezentuje innowacyjne rozwiązanie
SOENEN HENDRIK prezentuje innowacyjne rozwiązanie

ESTI-Q®: NOWA KONCEPCJA ZGRZEWANIA BEZ WIDOCZNEJ SPOINY ZGRZEWU I BEZ OPERACJI FREZOWANIA PRZED I PO ZGRZANIU 
Soenen Hendrik niedawno zaskoczył zarówno swoich przyjaciół,  jak i konkurencję wysokiej jakości centrum tnąco- obróbczego do profili aluminiowych. Podczas targów Batimat w Paryżu, Soenen Hendik oficjalnie zaprezentował kolejne innowacyjne rozwiązanie: ESTI-Q® będące odpowiedzią Soenen Hendrik na zgrzewanie bez widocznej spoiny, które pozwala na wyeliminowanie z ciągu produkcyjnego oczyszczarki do naroży. 
ESTI-Q®
ESTI-Q® jest nazwą nowej technologii zgrzewania Soenen, stosowanej w 4-głowicowej zgrzewarce, na której narożniki są zgrzewane bez widocznej spoiny. Rezultatem tego rozwiązania jest bardzo estetyczny wygląd zgrzanego narożnika. Dyrektor handlowy, pan Philip Braeckman, potwierdza: "Nasze nowe rozwiązanie zostało oficjalnie zaprezentowane w listopadzie podczas targów Batimat w Paryżu. Koncepcja nowej zgrzewarki w połączeniu z niezwykle estetycznym niewidocznym zgrzewem, spotkała się z bardzo pozytywną reakcją naszych klientów i architektów.
Optycznym rezultatem jest nadzwyczaj estetyczne okno. W rzeczywistości można więc skonstruować okno z optyką aluminium, ale z przewagą, jaką daje PVC, biorąc to, co najlepsze z obu światów. Nic więc dziwnego, że nasi klienci są zachwyceni!”
WYELIMINOWANIE  OPERACJI PRZED I PO ZGRZANIU
Oprócz aspektu estetycznego, zgrzewanie ESTI-Q® oferuje bardzo praktyczne korzyści. „Etap oczyszczania naroży może zostać pominięty” mówi Braeckman. “Jest to szczególnie ważna zmiana w przypadku dużych profili i kombinacji profili, gdzie czyszczenie zgrzewów stanowi poważne wyzwanie.” 
UNIKALNY PROCES
ESTI-Q® jest rozwiązaniem jedynym w swoim rodzaju i został przez Soenen Hendrik opatentowany. Philip Braeckman: "Nasze rozwiązanie jest zupełnie inne od dostępnych na rynku. Nie jest wymagane wstępne frezowanie dla zgrzewanych profili. Nie jest to jedynie przewaga w odniesieniu do wydajności zgrzewarki (czas cyklu zgrzewania jest taki sam w przypadku zgrzewania ESTI-Q® , jak i w przypadku klasycznych zgrzewarek), jest to także rozwiązanie tolerujące odchyłki w zgrzewanych profilach. Ponadto opcje, które zostały opracowane przez nas w ostatnich latach dla klasycznych zgrzewarek, takie jak: wielofunkcyjne bloki podporowe, montaż słupka i progu, czy wiercenie pod okucia w skrzydłach podczas cyklu zgrzewania, będą stosowane również w maszynach z nowym rozwiązaniem.”

MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA W ISTNIEJĄCE LINIE PRODUKCYJNE
"Bardzo ważne jest to, że technologia ESTI-Q® marki Soenen Hendrik może być skutecznie zintegrowana z istniejącą linią produkcyjną, nasza zgrzewarka nie jest odrębną maszyną laboratoryjną.  ESTI-Q® jest w rzeczywistości ustawieniem zgrzewarki, które może być włączane lub wyłączane. Producent ma w tej samej maszynie wybór pomiędzy tradycyjnym zgrzewaniem, a systemem ESTI-Q®. Bloki podporowe mogą ustawiać się automatycznie bez interwencji człowieka. Szybko, sprawnie i bardzo elastycznie!  

NOWY SYSTEM MAGAZYNOWY I ROBOTY
Braeckman: "Soenen Hendrik współpracuje z kilkoma pilotażowymi klientami i nieustannie rozwija innowacje. Konstrukcja pionowego magazyny nowego typu do czasowego przechowywania zgrzanych ram lub skrzydeł jest tylko jednym z rozwijanych elementów.  Magazyn ten może być zastosowany w kluczowych miejscach w linii produkcyjnej. Rozwiązania dla logistyki szkła czy pozostałe roboty są kolejnymi z opracowywanych innowacjami. Zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Skontaktuj się z nami!”

kwartalnik OKNO nr 4/2015