Sieć VOX ma nowego prezesa
Sieć VOX ma nowego prezesa

Anna Struk – dotychczasowa wiceprezes Składów budowlanych VOX -  z dniem 18 sierpnia br. objęła stanowisko prezesa tej firmy. Pracę w ramach struktury organizacyjnej VOX rozpoczęła w 1991 roku od działu handlowego, organizując punkty sprzedaży materiałów drzewnych, w tym stolarki budowlanej. W ciągu kilkunastu lat jej pracy sieć Składów budowlanych VOX rozrosła się do kilkudziesięciu oddziałów, a asortyment został rozszerzony o szereg nowoczesnych materiałów wykończeniowych i budowlanych.

Anna Struk jest absolwentką Wydziału Technologii Drewna AR i Wyższej Szkoły Biznesu przy AE w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie zorganizowała i prowadziła pracownię konserwacji drewna i zabytków etnograficznych. Następnie pracowała w firmach produkcyjnych w branży drzewnej, organizując i nadzorując produkcję, jak również zajmując się koordynacją dostaw surowca drzewnego i półfabrykatów.

Jest mężatką. Ma dwoje dzieci. Preferuje odpoczynek czynny, systematycznie pływa. Lubi podróżować. Interesuje się kulturą różnych narodów oraz malarstwem.