LogiKal® - Profesjonalny program do konstrukcji okien, drzwi, fasad z aluminium i stali.
LogiKal® - Profesjonalny program do konstrukcji okien, drzwi, fasad z aluminium i stali.

Jeśli Twoim celem jest skrócenie czasu wyceny i produkcji, jedyną sensowną drogą okazuje się dzisiaj optymalizacja procesów w ramach posiadanych zasobów. Wybierając nasze rozwiązania zyskujesz:
 

Wzrost wydajności maszyn, nawet o 40%

Im bardziej proces jest powtarzalny, tym większa oszczędność, przy jego automatyzacji. Już podczas wprowadzania elementu program LogiKal® automatycznie określa położenie obróbek dla okuć, łączników czy innych elementów, generując gotowe obróbki i listy na produkcję. Wybrane obróbki za pomocą modułu CNC są przekazywane bezpośrednio do centrum obróbczego. LogiKal® daje możliwość sterowania centrami obróbczymi  przy użyciu technologii kodów kreskowych, co oznacza krok  w kierunku pracy bezpapierowej. Ponadto niewątpliwym efektem zautomatyzowania sterowania maszyną, będzie uporządkowanie procesu, optymalne wykorzystanie czasu pracy, eliminacja błędów produkcyjnych oraz skrócenie czasu produkcji, czyli znaczne podniesie wydajności produkcji.
 

Przejrzystość prowadzonych projektów

Funkcja dokumentacji realizacji projektu, pozwala na śledzenie wszelkich zmian, dokonanych w projekcie, aż do stanu pierwszego wprowadzenia. Daje to możliwość kontroli wszelkich procesów, np. jaki pracownik przeprowadził daną zmianę, w jakim czasie. Daje to nam przejrzystość działań, transparentność wycen i kontrolę wszelkich procesów zachodzących na każdej konstrukcji. 
 

Pewność wyników

Program LogiKal® jest narzędziem, które ma stały nadzór i kontrolę nad poprawnością wprowadzonych danych, co pozwala wyeliminować ewentualne błędy w projektowaniu. Użytkownik jest prowadzony „za rękę”, problemy są wykrywane automatycznie, a lista rozwiązań zaproponowana w przystępny sposób. W programie LogiKal® użytkownicy mogą łatwo utworzyć wszystkie konieczne dokumenty, z deklaracją właściwości użytkowych włącznie, dzięki czemu uzyskają, zgodne z normami, oznaczenie CE. Kolejnym przykładem usprawnienia pracy jest możliwość certyfikowanych wyliczeń parametrów Uf dla zespołów okien oraz wyliczanie izoterm dla dowolnych przekrojów,. Dzięki wdrożeniu programu LogiKal®, zyskujemy pewność otrzymywanych informacji na każdym etapie realizacji.
 

Przyspieszenie szybkości pomiarów, dzięki aplikacjom mobilnym 

Wprowadzenie bezpapierowego przepływu informacji  oraz zintegrowanego środowiska pracy, zwiększy konkurencyjność na rynku. Dzięki aplikacjom mobilnym wyznaczyliśmy nowe standardy pracy, ponieważ są one idealnym łącznikiem placu budowy z biurem  oraz umożliwiają bezbłędny zapis i przekaz danych. Koniec z nieczytelnymi notatkami i ręcznymi szkicami na placu budowy. Nasze aplikacje są dostępne dla urządzeń z systemem Android oraz IOS. 
 

Poprawę efektywności wycen nawet o 30%

Wielojęzyczność programu LogiKal®, który jest przetłumaczony na blisko 30 języków, jest jego ogromną zaletą. Szczególnie przydatnym rozwiązaniem jest automatyczne tłumaczenie ofert, zwłaszcza  tam, gdzie aktywność przedsiębiorstwa wykracza poza granice Polski.  Umożliwia to tworzenie oferty w języku polskim oraz jej wydruk w wybranym języku. Wzrost efektywności ofertowania jest możliwy, ponieważ oferta tworzona jest w kilku wariantach i różnych językach, możliwe jest wstępne przygotowanie projektu, wizualizacja 3D oraz analiza statyki profili i szkła. Za sprawą licencji serwerowych, istnieje również możliwość pracy programu w sieci oraz poprzez zdalny pulpit, co ułatwia komunikację na linii biuro handlowe – zakład produkcyjny.
 

Przyspieszenie procesu przygotowania produkcji

Program LogiKal® automatycznie generuje rysunki wykonawcze profili oraz detale konstrukcyjne w formacie dxf/dwg. Są one rzeczywistym odzwierciedleniem opracowanych pozycji, co niewątpliwie przyspiesza pracę na projektem. Oszczędności czasowe odnajdujemy szczególnie w codziennych czynnościach jak np. przygotowanie dokumentacji. Nie do przecenienia jest możliwość ustalenia i przygotowania wszelkich szczegółów technicznych, ustalenia szczegółów montażu, uzgodnienia wymagań specjalnych, przygotowania dokumentacji wykonawczej oraz rysunków detali konstrukcyjnych czy przygotowania dokumentacji technologicznej.
 

Możliwość integracji z innymi programami

LogiKal® został przystosowany do pracy w technologii BIM (Building Information Modeling), która szturmem zdobywa nowe rynki. Przy pomocy modeli Revit, możliwe jest dostarczenie danych geometrycznych i wymiarów drzwi, okien i fasad do BIM, gdzie staną się gotowymi elementami. Model 3D zawiera wszystkie wymiary i informacje, łączy zagadnienia handlowe, a także sprawdza się w późniejszym procesie budowy i zarządzania budynkiem. Program LogiKal® daje ponadto szerokie możliwości wymiany danych i integracji z innymi programami w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim z programami F-K i magazynowymi czy programami klasy ERP . Wykorzystując bezpapierowy przepływ informacji poprawia się efektywność pracy i bezpieczeństwo otrzymanych danych. Ze względu na uproszczenie i skrócenie  procedury przekazywania danych uzyskany efekt przyspieszenia przynosi wymierny efekt ekonomiczny. 

 

źródło: ORGADATA

OKNO nr 2/2015