Audyt energetyczny a okna
Audyt energetyczny a okna

Przepisy Unii Europejskiej od przyszłego roku obligują właścicieli budynków do przeprowadzenia tzw. audytu energetycznego. Jego wyniki niewątpliwie wpłyną na cenę wielu nieruchomości. Najwięcej na wartości  mogą stracić budynki posiadające duże szyby, które łatwo przepuszczają energię cieplną z wnętrza budynku. Istnieją jednak metody pozwalające zmniejszyć przepuszczalność termiczną szyb. Jedną z takich metod jest zabezpieczenie okien za pomocą odpowiednich folii oferowanymi m.in. przez firmę Warsfoll.

Dyrektywa (2002/91/EC), Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków wymaga, aby od 2009 r. wszystkie budynki  w Unii Europejskiej zostały poddane audytowi energetycznemu. Na podstawie audytu budynkom otrzymają certyfikat zwany „paszportem energetycznym”. Certyfikaty te będą opisywać jak dużo energii jest potrzebne do normalnego funkcjonowania domu (ogrzania, klimatyzacji, oświetlenia, wentylacji itd.). Od 2009 r. budynki bez takiego certyfikatu nie będą mogły być oddane do użytku, a w przypadku budynków już istniejących nie będą mogły być legalnie sprzedane czy nawet wynajęte. „Paszport energetyczny” ma docelowo wpływać na cenę nieruchomości.

Budynkami spełniającymi najwyższe standardy audytu energetycznego będą tzw. budynki pasywne - czyli takie, które do swojego funkcjonowania potrzebują bardzo mało energii (max. 15 kWh/m²/rok). Niestety budynki najwięcej energii tracą z powodu przepuszczających ciepło, niezabezpieczonych okien, dlatego status budynku pasywnego będzie trudno uzyskać domom z dużymi, niezabezpieczonymi oknami. Na szczęście szyby można izolować tak samo łatwo jak mury. W celu zmniejszenia przepuszczalności termicznej okien wystarczy zastosować odpowiednie folie okienne, które latem będą ograniczać nagrzewanie się pomieszczenia, a zima chronić wnętrze domu przed utratą ciepła. Jednym z czołowych dostawców tego typu folii w Polsce jest firma Warsfoll.

- Wprowadzenie certyfikatów energetycznych w budownictwie mieszkaniowym wymusza na Unii Europejskiej sytuacja międzynarodowa - mówi Krzysztof Zyśk dyrektor d.s. Technicznych firmy Warsfoll - Przy czym nie myślę tu o kwestiach ekologicznych i ocieplaniu klimatu. Konieczność przeprowadzania obowiązkowego audytu energetycznego jest skutkiem ogólnoświatowej sytuacji ekonomicznej. Wzrost cen surowców energetycznych spowodowany m.in. przez rozwój gospodarczy Chin, a ostatnio i kryzys gospodarczy w USA, mogłyby doprowadzić do tego, że w końcu przestałoby nas stać na zakup paliw kopalnych. Skutkiem tego byłby poważny kryzysu energetyczny i idący za nim kryzys gospodarczy. To właśnie ta sytuacja wymusza wprowadzenie przepisów, które spowodują zwiększenie oszczędności energii w rozwiniętych krajach UE - w tym również i w Polsce.

Użycie folii oferowanych przez Warsfoll, jest niedrogie i na tyle skuteczne, że zmniejsza ilość energii, która przedostaje się na zewnątrz budynku. Z tego powodu oferta firmy powinna być szczególnie atrakcyjna dla prywatnych właścicieli domów i przedsiębiorstw usługowych, którzy według Komisji Europejskiej zużywają 40% całego zapotrzebowania na energię.