Przyjazne miejsce pracy: właściwa wentylacja pomieszczeń.
Przyjazne miejsce pracy: właściwa wentylacja pomieszczeń.

Zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika jest stworzenie takiego miejsca pracy aby nie tylko spełniało określone prawem wymogi BHP, ale aby korzystnie wpływało na efektywność pracy, nie było nadmiernie obciążające jeśli chodzi o poziom hałasu czy niedostateczną wilgotność powietrza. Jak podkreśla wielu naukowców jednym z najważniejszych czynników warunkujących dobre samopoczucie człowieka jest wysoka jakość otaczającego go powietrza oraz odpowiednia temperatura, na którą ogromny wpływ ma właściwa wentylacja w budynku. 

Konieczność stworzenia szczelnej bryły budynku sankcjonowane jest przez europejskie oraz krajowe rozporządzenia i ma na celu zminimalizowanie (uniknięcie) szkód osobowych i związanych z budynkiem.  Jeśli te wytyczne nie zostaną spełnione lub spełnione zostaną nieprawidłowo, należy oczekiwać pojawienia się następujących problemów:
- duże straty energetyczne
- szkody związane z działaniem wilgoci, powstające przez tworzenie się wody kondensacyjnej w konstrukcji budowlanej z wynikającym z tego powstaniem grzybów pleśniowych
- zmniejszona ochrona akustyczna
- ograniczenie komfortu wskutek przeciągów

Gdy wilgotne powietrze przepływa przez elementy konstrukcyjne, następuje jego schłodzenie i w przypadku poniżej pewnej temperatury może dojść do kondensacji (skraplania wody) w konstrukcji. Ma to wpływ na żywotność oraz może prowadzić do powstania grzyba. Gdy powietrze przepływa przez izolację, ponieważ nie jest ona szczelnie zamknięta, nie jest ona skuteczna. Ciepło wypływa wtedy wraz z powietrzem przez izolację domu.

 

Zapewnienie właściwej wentylacji w budynku  jest konieczne do usuwania wilgoci, dlatego należy zadbać o jej prawidłowe funkcjonowanie, co z pewnością zapewni komfort wszystkim użytkownikom. Efektywna wentylacja jest dzisiaj jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Stosowane obecnie w budownictwie szczelne drzwi i okna z podwójnymi czy potrójnymi szybami, bardzo efektywne systemy grzewcze oraz szczelna izolacja ścian i stropów powoduje, że wentylacja grawitacyjna przestaje faktycznie funkcjonować.

Dzięki nowoczesnym nawiewnikom higrosterowanym firmy G-U, które łączą funkcjonalność oraz nowoczesny design świeże powietrze jest dostarczane do pomieszczenia w sposób ciągły bez konieczności otwierania okien. Powietrze wprowadzane jest do pomieszczeń, które mają zwiększone zapotrzebowanie na jego wymianę, za pomocą odpowiednich urządzeń (nawiewników) – w ten sposób zmniejsza się straty ciepła w niewykorzystywanych pomieszczeniach, a pomieszczenia wymagające wymiany powietrza są zasilone.


 
Podstawowe kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy doborze wentylacji, to:
 

  • dobranie odpowiedniej wydajności urządzeń wentylacyjnych do wymogów krotności wymian powietrza dla danego pomieszczenia,
  • dobranie urządzeń wentylacyjnych wytwarzającego odpowiednie ciśnienie (Pa), zdolne pokonać opory przepływu przez kanały wentylacyjne,
  • odpowiednie usytuowanie urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu, aby zapewnić właściwy obieg powietrza,
  • zaplanowanie sposobu dostarczenia świeżego powietrza do pomieszczenia poprzez nawietrzaki podokienne czy kratki drzwiowe,
  • zabezpieczenie potrzeby skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji.

Nawiewniki okienne to urządzenie montowane w oknie lub ścianie, które umożliwia doprowadzenie powietrza  do pomieszczeń, w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawiewniki G-U są  wyposażony w czujnik wilgoci, który nieustannie sprawdza poziom wilgotności pomieszczenia. Zwiększa się wilgotność, elementy otwierają się samoczynnie a zamykają po osiągnięciu idealnego poziomu wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Sterowanie urządzeniem odbywa się manualnie, zasilanie nie jest wymagane. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniona jest optymalna jakość powietrza przy minimalnych stratach ciepła. Dodatkowo nawiewniki mogą być wyposażone w elementy z wytłumieniem akustycznym, zapewniając tym samym optymalne i przyjazne miejsce pracy.

Nowa broszura Gretsch-Unitas "Sterowanie wentylacją w zależności od potrzeb -  Optymalna jakość powietrza i energooszczędność", to narzędzie wsparcia w pierwszych etapach planowania, przy wyborze odpowiedniego systemu wentylacyjnego, a do tego zawiera szeroką gamę produktów z wszystkimi ważnymi detalami technicznymi. G-U oferuje szeroki wybór uszczelnień okiennych i drzwiowych oraz połączeń budowlanych na najwyższym technicznym poziomie. Nasi klienci uzyskują kompetentne doradztwo zakresie aktualnych przepisów, a także wiele przydatnych informacji i zaleceń do obowiązujących norm.

 

źródło: G-U

OKNO nr 2/2014