Deklaracja EPD dla szkła Guardian
Deklaracja EPD dla szkła Guardian

Dynamiczny rozwój miast prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na materiały budowlane, których produkcja, transport czy utylizacja wiąże się ze znacznym zużyciem energii. By jednak obniżyć ich negatywny wpływ na środowisko należy wybierać rozwiązania, przy produkcji których minimalizuje się zapotrzebowanie na energię. Tego rodzaju materiałem są szkła firmy Guardian, które otrzymały deklarację Environmental Product Declaration (EPD) prestiżowego niemieckiego instytutu itf Rosentheim.

Fot. Guardian Częstochowa

 

 

Według statystyk Komisji Europejskiej, budownictwo odpowiada za zużycie 42% energii i emisję 35% gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej. Aby zmniejszyć obciążenie środowiska, dostawcy produktów budowlanych, architekci oraz inwestorzy coraz częściej kładą szczególny nacisk na zrównoważone technologie, obniżające zapotrzebowanie na energię we wszystkich etapach cyklu życia produktu. Dzięki temu wznoszone budynki stają się nie tylko „czyste”, ale również ekonomiczne, bowiem mniejsze zużycie prądu czy paliwa to zawsze mniejsze koszty.

 

 

EPD dla szkieł Guardian

 

Jednym z narzędzi określających wpływ materiału na otoczenie jest badanie oddziaływań środowiskowych produktu prowadzone w ramach Analizy Cyklu Życia, (Life Cycle Assesment, LCA). Dzięki LCA określić można dokładnie, jak bardzo energochłonny jest dany materiał budowlany we wszystkich fazach: od wyrobu, poprzez wznoszenie, użytkowanie i koniec życia.

Wynikiem Analizy Cyklu Życia może być przyznanie produktowi lub grupie produktów deklaracji EPD. Ten środowiskowy dokument stanowi zestawienie danych liczbowych określających m.in. potrzeby energetyczne w ramach poszczególnych etapów cyklu życia zgodnie z normą EN 15804 oraz EN ISO 14025. EPD dla szkieł Guardian, wystawiona przez renomowany, niezależny ośrodek badawczy itf Rosentheim, to deklaracja III stopnia obejmująca trzy fazy istnienia produktu: wyrobu, budynku oraz likwidacji. Dzięki zestawieniu danych przedstawionych w EPD, nabywcy oraz użytkownicy szkła mogą zapoznać się z przejrzystymi informacjami związanymi z wydatkami energetycznymi od początku procesu produkcji szkła do utylizacji.

Szczególnie ciekawym jest zestawienie informujące o zużyciu energii w etapie „end-life”, czyli końcu życia. Instytut ocenił, że wydatki energii są w tym przypadku ujemne, ponieważ jej konsumpcja zostaje zrównoważona poprzez zyski związane z recyklingiem. Dzięki temu, zużycie energii nieodnawialnej w przypadku szkła płaskiego zmniejsza się nawet o 43%!

 

Myśl globalnie, buduj lokalnie

 

Realizacja śmiałych projektów architektonicznych możliwa jest dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów budowlanych, w tym szkła architektonicznego. Coraz lepsze parametry termoizolacyjne, efektywna ochrona przeciwsłoneczna czy walory akustyczne pozwalają na tworzenie unikalnych, ultranowoczesnych obiektów również w Polskich metropoliach. Aby jednak zmniejszyć zużycie energii, emisję CO2 i obniżyć koszty budowy warto korzystać z produkowanych lokalnie materiałów budowlanych.

Dzięki doskonałej lokalizacji huty Guardian w Częstochowie, szkło dostarczane do wszystkich zakątków naszego kraju musi przebyć zdecydowanie krótszą drogę, niż w przypadku produktów importowanych.

Wydatki energetyczne związane nie tylko z fazą eksploatacji, ale również podczas produkcji, wznoszenia i recyklingu to istotny parametr świadczący o zrównoważonym charakterze szkła, które trafia do naszych domów, biur i urzędów. Warto mieć zatem świadomość, gdzie i jak powstaje, aby odcisnąć jak najmniejsze piętno na środowisku naturalnym i obniżyć koszty związane z jego wytwarzaniem, oraz – co nie mniej istotne – z transportem.

 

źródło: Guardian Częstochowa