FAKRO laureatem konkursu „Pracodawca Jutra”
FAKRO laureatem konkursu „Pracodawca Jutra”

Firma FAKRO została laureatem konkursu „Pracodawca Jutra” zorganizowanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sądeckie przedsiębiorstwo znalazło się w gronie dwunastu
firm prowadzących efektywne działania na rzecz przygotowania młodych osób do wejścia na rynek
pracy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 maja w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
W imieniu firmy FAKRO nagrodę odebrał szef działu szkoleń Paweł Kołbon, który mówił o unikalnym
charakterze współpracy sądeckiego przedsiębiorstwa z uczniami szkól budowlanych i studentów
uczelni politechnicznych.


- Pomiędzy firmą FAKRO a uczniami szkół nie występuje bezpośrednia relacja pracodawca – przyszły pracownik. Nasza firma podejmując współpracę ze szkołami i inwestując własne środki finansowe nie osiąga bezpośredniego zysku z tej współpracy. Nie mniej jednak, jako przedsiębiorstwo związane z branżą budowlaną doskonale wiemy, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie młodych ludzi, którzy dzięki gruntownej edukacji mogą stać się w przyszłości doskonałymi fachowcami. Zdaniem Pawła Kołbona takie wsparcie edukacji przez biznes z pewnością ułatwi w przyszłości tym młodym ludziom start na rynku pracy i uczyni ich atrakcyjnymi kandydatami dla firm wykonawczych w sektorze budowlanym. To wymierna korzyść dla edukacji, która powinna być motorem do realizacji ciągle nowych zadań, nowych inicjatyw, nowych form i metod mających na celu upowszechnianie wśród młodzieży szkół budowlanych wiedzy o nowoczesnych materiałach i  technologiach.
- Konkurs pracodawca jutra został zorganizowany po raz pierwszy. Wyróżnione w konkursie przedsięwzięcia pokazały jak pomysłowa i różnorodna może być oferta kierowana do młodych osób, a także jak istotny wpływ na edukację zawodową mogą mieć przedsiębiorcy - podkreślała w trakcie uroczystości Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. Z badań Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości wynika, że trzy czwarte działających w Polsce pracodawców nie znajduje na rynku odpowiadających ich wymaganiom pracowników. Zdaniem szefowej PARP najlepszym sposobem na zdobycie odpowiednich pracowników jest właśnie współpraca ze szkołami.