IV Kongres Stolarki Polskiej
IV Kongres Stolarki Polskiej

W dniach 16 i 17 maja 2013 roku w Wolborzu odbywał się IV Kongres Stolarki Polskiej organizowany przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, skierowane głownie do przedstawicieli firm i instytucji  stolarki okiennej i drzwiowej. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Branża bez ograniczeń”.

Kongres zgromadzi ponad 200 osób nie tylko prezesów firm, właścicieli i członków kadry zarządzającej z branży stolarki budowlanej, ale również wybitnych ekspertów w dziedzinie ekonomii i budownictwa, dziennikarzy oraz przedstawicieli władz samorządowych i ważnych instytucji biznesowych.

Po oficjalnym rozpoczęciu kongresu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych prowadzonych w ramach specjalnych bloków tematycznych. Tytuły debat to m.in.: „Czy polskie firmy branży stolarki budowlanej mają szansę stać się firmami globalnymi?”, „Jak osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych?” Najważniejszymi zagadnieniami debat były m. in. : „Tworzenie własnej sieci dystrybucji i produkcji – filie i oddziały za granicą, alternatywne kanały docierania do odbiorcy?”, „ Jak rozwijać współpracę polskich producentów w ekspansji na rynki zagraniczne?” czy „W jakich dziedzinach wsparcie publiczne byłoby najbardziej potrzebne? „

Jedna z najciekawszych dyskusji była ta, która dotyczyła wprowadzeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przedstawiła ona obawy jak i możliwości jakie stawia branży omawiany przepis. Inny temat - „1 lipca 2013, co się zmieni dla branży stolarki budowlanej? Czy jesteśmy na to przygotowani?” stał się okazją do wymiany cennych spostrzeżeń i ocen Deklaracji Właściwości Użytkowych okien.

Wieczorem, 16 maja odbyła się Gala IV Kongresu Stolarki Polskiej. Podczas  Uroczystej Gali po raz pierwszy, rozdano Certyfikaty dla członków Związku Polskie Okna i Drzwi a następnie przyznano statuetki Orłów Polskiej Stolarki - prestiżowe wyróżnienia branżowe.

Statuetki otrzymały osoby oraz firmy, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju branży.

Wyróżnienie dla Lidera Polskiej Myśli Technicznej otrzymała firma FAKRO Sp. z o.o. – wicelider światowego rynku okien dachowych. Przedsiębiorstwo zostało docenione za szerzenie twórczej myśli polskich inżynierów na świecie. Firma posiada własny, nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym pracuje ponad setka konstruktorów. W ciągu swojej działalności złożyła ponad 100 zgłoszeń patentowych. Innowacyjne produkty FAKRO trafiają do 47 krajów na całym świecie.

Dwie statuetki przyznane zostały w kategorii Wyróżnienie Prezesa i Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi. Otrzymały je: Maria Waśkiewicz, długoletnia działaczka Związku oraz firma M&S Pomorska Fabryka Okien.

 

Maria Waśkiewicz jest członkiem Związku Polskie Okna i Drzwi od początku jego istnienia. W latach 2007-2009 pełniła funkcję prezesa Organizacji. Stanowisko objęła w trudnym dla POiD momencie - po śmierci śp. Józefa Dużyńskiego - wieloletniego prezesa i założyciela Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, które w 2003 roku przekształciło się w Związek Producentów i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI.

M&S Pomorska Fabryka Okien jest członkiem Związku nieprzerwanie od roku 2005. W przeciągu 8 lat osobiste zaangażowanie pracowników firmy doprowadziło do zrealizowania przez Związek wielu projektów na rzecz całej branży. Najważniejszym z nich są szczególne działania związane z uzgodnieniem zakresu Branżowego Programu Promocji polskich okien i drzwi, który z tak dużym powodzeniem realizuje Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi na rynku niemieckim, francuskim, włoskim, szwedzkim i czeskim.

Na Kongresie władze Związku przyznały w imieniu reprezentantów branży tytuł Osobowości Roku Branży Stolarki Budowlanej. Pierwsza edycja konkursu obfitowała w niejedną niespodziankę. Zaskoczeniem było olbrzymie zainteresowanie w drugim etapie plebiscytu - internetowym głosowaniu. Przez 9 dni internauci oddali ponad 16 tysięcy głosów! Niespodziewany był również finał: nagrodę - prestiżowy tytuł - otrzymała nie jedna, a dwie osoby. Statuetkę w kategorii Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej otrzymali ex aequo Maciej Ślączka oraz Andrzej Wiśniowski.

Maciej Ślączka – jeden z architektów rynkowego sukcesu spółki AIB - prekursora na krajowym rynku uszczelek. Nowatorskie rozwiązania wdrożone przez firmę mają zastosowanie niemal we wszystkich zakładach stolarki budowlanej tak w Polsce, jak i zagranicą. Maciej Ślączka jest również długoletnim członkiem Związku Polskie Okna i Drzwi. Aktywnie działał na rzecz branży. Z ramienia Związku brał udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który odpowiedzialny był za stworzenie m. in. Europejskiej Normy na Okna i Drzwi.

Uczestnicy docenili także sukces marki Wiśniowski. Andrzej Wiśniowski w 1989 roku zaczynał od wykonywania pojedynczych skrzydeł bram w „garażu”. Dziś jest właścicielem „bramy do Nowego Sącza” - hali produkcyjnych o łącznej długości ponad jednego kilometra i kilkudziesięciu linii produkcyjnych. Andrzej Wiśniowski to potentat produkcji bram i ogrodzeń, zatrudniający obecnie ponad tysiąc stu pracowników, będąc jednym z największych pracodawców w regionie. Skutecznie konkuruje z największymi firmami z Europy Zachodniej.

IV Kongres Stolarki Polskiej okazał się wielkim sukcesem dla branży stolarki budowlanej. Wysoka merytoryczność oraz prestiż wydarzenia sprawiły, że Kongresu Stolarki Polskiej nie tylko wzbogaca kalendarz imprez branżowych, ale także wyznacza kierunki rozwoju branży stolarki budowlanej