Pilkington Polska dla zrównoważonego budownictwa
Pilkington Polska dla zrównoważonego budownictwa

Pod koniec marca br. rusza III edycja projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Tematem przewodnim tegorocznego cyklu seminaryjno-warsztatowego będzie zrównoważone projektowanie. Pilkington Polska – producent szkła wspierający koncepcję „zielonego” budownictwa – kolejny raz jest partnerem merytorycznym projektu.

Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” to projekt edukacyjny stanowiący platformę wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników rynku budowlanego zaangażowanych w proces powstawania i użytkowania „zielonych” inwestycji. W tym roku projekt będzie realizowany w ramach sześciu ogólnopolskich spotkań branżowych dotyczących zrównoważonego projektowania. Pierwsze seminarium pt. „Zrównoważone projektowanie – potrzeba zintegrowanego projektowania” odbędzie się już 27 marca br. we Wrocławiu. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Pilkington Polska, producent szkła dla budownictwa. Firma wspiera tę branżową inicjatywę dostarczając wiedzy eksperckiej na temat energooszczędnych rozwiązań w inwestycjach budowlanych.

„Rozwój budownictwa energooszczędnego to dziś konieczność, nie tylko ze względu na potrzeby środowiskowe i społeczne, ale także obowiązujące przepisy prawa unijnego” – mówi Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej, Pilkington Polska. „Aby urzeczywistnić realizację zrównoważonych inwestycji w Polsce potrzebny jest dialog i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi ich etapami. Spotkania z cyklu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji budowlanych. Dlatego z zaangażowaniem będziemy wspierać merytoryczną stronę projektu, dzieląc się naszymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania szkła w zrównoważonym budownictwie”.

Seminaria i warsztaty branżowe organizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” są adresowane do inwestorów, deweloperów, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, biur projektowych, dostawców rozwiązań, generalnych wykonawców i przedstawicieli samorządu. W tym roku uczestnicy seminariów będą dyskutować na temat tego jak projektować w sposób zrównoważony, jakie korzyści się z tym wiążą i jaki jest rachunek ekonomiczny „zielonych” inwestycji. Każde seminarium będzie podzielone na część teoretyczną, podczas której odbędą się dyskusje panelowe i praktyczną, prowadzoną w formie warsztatów. W czasie warsztatów uczestnicy podzieleni na zespoły reprezentujące poszczególne grupy zawodowe zaangażowane w proces inwestycyjny będą m.in. pracować nad modelowym projektem budynku biurowego, analizując zagadnienia jego efektywności energetycznej, ochrony środowiska, planowania i organizacji budowy, racjonalnej gospodarki terenem i wodą oraz finansową stronę przedsięwzięcia.

Seminarium inaugurujące III edycję projektu odbędzie się 27 marca we Wrocławiu. Kolejne spotkania branżowe zaplanowano w Katowicach (24 kwietnia), Trójmieście (15 maja), Poznaniu (25 września), Łodzi (23 października) oraz w Warszawie (pod koniec listopada).

Inicjatorem i głównym sponsorem projektu jest firma RD bud – Generalny Wykonawca, zaś organizatorem seminariów jest firma Bluevine Consulting. Wokół inicjatywy zawiązanej w 2010 r. została utworzona koalicja działająca na rzecz propagowania zrównoważonego budownictwa. Pilkington Polska od początku jest aktywnym członkiem tej koalicji, zaangażowanym w promocję koncepcji zrównoważonego projektowania budynków.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zrownowazonainwestycja.com