YAWAL - wdrażanie nowej strategii<br>
Komentarz Spółki do wyników finansowych
YAWAL - wdrażanie nowej strategii<br> Komentarz Spółki do wyników finansowych

Opublikowany raport YAWAL za pierwsze półrocze 2011 r. być może nie napawa inwestorów optymizmem, jednak bliższe spojrzenie na procesy zachodzące wewnątrz Grupy Kapitałowej pokazują, że konsekwentnie zmierza ona ku założeniom wdrożonej niedawno strategii na lata 2011 – 2015.
Chociaż w pierwszych 6 miesiącach 2011 r. wynik operacyjny był dodatni, to jednak jest on mało satysfakcjonujący dla Zarządu Spółki, gdyż jest niższy aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla Grupy YAWAL pierwsze półrocze tego roku było początkiem wdrażania nowej strategii, które wiązały się z wieloma wyzwaniami oraz przebudową struktury finansów.


Przede wszystkim zostały zwiększone środki na działania marketingowe, nakłady na prace badawcze związane z nowymi produktami, obsługą klientów oraz zatrudnieniem nowych pracowników. Podjęte działania, choć przejściowo pogorszyły wynik finansowy w postaci zysku netto, przyniosły również efekty: w ostatnich 8 miesiącach dynamika przyrostu przychodów ze sprzedaży wyniosła 36% rok do roku (w usługach 46 %, a w sprzedaży systemów 23%). Dla wyników finansowych nie bez znaczenia był także wzrost amortyzacji o 1,2 mln PLN.

Wzrost sprzedaży spowodował wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Podjęto działania mające na celu poprawę płynności finansowej. Wprowadzono szereg narzędzi monitorowania składników majątku obrotowego, w tym należności, co przyczyniło się do poprawy ich struktury wiekowej. Zarówno YAWAL i FINAL podpisały umowy na factoring i zarządzanie należnościami, co pozwoli na poprawę sytuacji płynnościowej Grupy.

Realizowany Program Poprawy Efektywności Produkcji wpłynął pozytywnie na osiągane wskaźniki wydajnościowo-jakościowe. Odnotowano wzrost wydajności o 26% i redukcję złomu o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Kontynuacja Programu gwarantuje osiągnięcie założonych celów w Strategii na lata 2011-2015. Duży nacisk kładzie się także na politykę efektywności gospodarowania kapitałem obrotowym w tym politykę zakupową aluminium; zabezpieczania cen aluminium i walut, utrzymywanie optymalnego poziomu jego zapasów.

Oferta wyrobów produkowanych przez YAWAL S.A. jest ustawicznie modyfikowana i ulepszana celem dostosowania jej do coraz bardziej wymagającego klienta krajowego i zagranicznego. Spółka inwestuje w nowe rozwiązania, które w lepszy sposób wpisują się w światowe trendy stosowania w budownictwie ekonomicznych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu elementów elewacji budynków i wyrobów budowlanych. W 2011 roku został wprowadzony na rynek system TM 77HI,  który pozwala na uzyskanie doskonałych  współczynników przenikania ciepła ram na poziomie 1,0÷1,3 W/m2K, co czyni go konkurencyjnym w segmencie konstrukcji aluminiowych. Możliwość elektronicznego sterowania elementami okien jest dodatkowym atutem. Umożliwia zastosowanie systemu YAWAL w tzw. inteligentnych budynkach. Kolejne istotne wdrożenie to nowa ściana osłonowa FA50N. W podstawowej wersji systemu osiągane są parametry cieplne występujące w bardziej zaawansowanych (i droższych) rozwiązaniach konkurencji. W oparciu o powyższy system powstało, obecnie jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, okno strukturalne równolegle wysuwane na zewnątrz budynku. Opracowana przez YAWAL konstrukcja zapewnia doskonałą wentylację, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii potrzebnej na klimatyzację, nie zaburzając przy tym bryły budynku. Dzięki swej budowie nowe rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym. Uzupełnieniem rozwiązań ścian osłonowych jest, zdobywający coraz większą popularność na rynku, system aluminiowych osłon przeciwsłonecznych - YAWAL SUN PROTECTION. Powyższe rozwiązania na pewno nie ustępują propozycjom konkurencji, a dzięki optymalizacji kosztów, są oferowane w niższych cenach.

Największy przyrost przychodów ze sprzedaży wystąpił w FINALU. Fakt ten wpłynął na poziom zrealizowanej marży w ujęciu względnym i bezwzględnym, ponieważ marże realizowane w tłoczeniu są niższe aniżeli w systemach. Bezsprzecznie dużym pozytywem jest fakt zanotowania przez FINAL dodatniego wyniku netto (w ostatnich dwóch latach Spółka ta notowała straty).

Zmienia się otoczenie firmy i YAWAL też musi się zmieniać i dostosowywać do tych zmian. Zmiany kadrowe, które nastąpiły w spółce mają służyć zarówno optymalizacji kosztów jak również zwiększyć efektywność działań, poprawić relacje wewnętrzne oraz efektywniej wdrażać nową strategię.

W I półroczu 2011 YAWAL dokonał także pewnych działań w zakresie porządkowania swoich aktywów. Zgodnie z przyjętymi założeniami dokonano przeglądu ich przydatności pod kątem realizowanych zadań. YAWAL będzie sukcesywnie pozbywał się tych aktywów, które są zbędne w działalności podstawowej. Uporządkowano także strukturę zobowiązań, w tym zwłaszcza kredytów, w wyniku czego zmienił się harmonogram spłat rat kredytowych w taki sposób, który umożliwia Spółce pełną koncentrację na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży. O faktach tych Spółka informowała w stosownych komunikatach.

Zmiany, które zachodzą w Grupie YAWAL mają za zadanie zwiększyć konkurencyjność firmy. Mimo, że proces jest na starcie, w Spółce panuje duży optymizm zarówno pod względem realizacji zakładanych celów jak i wyników finansowych w średnim i krótkim terminie. Dodatkowym optymizmem napawa fakt, że zarówno w tłoczeniu jak i w systemach aluminiowych drugie półrocze jest historycznie zdecydowanie lepsze niż pierwsze, dlatego na koniec roku należy oczekiwać lepszego wyniku niż uzyskiwano w latach minionych.