Normy na drewno i materiały drewnopodobne stosowane w stolarce budowlanej
Normy na drewno i materiały drewnopodobne stosowane w stolarce budowlanej

W ostatnich dniach zostały wprowadzone dwie normy europejskie do Katalogu Polskich Norm a mianowicie:

  • PN-EN 14220:2007(U) Drewno i materiały drewnopodobne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach – Wymagania jakościowe i techniczne
  • PN-EN 14221:2007(U) Drewno i materiały drewnopochodne
    w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach – Wymagania jakościowe i techniczne

W/w normy są identyczne z normami europejskimi.

Norma PN-EN 14220:2007(U) jest powiązana z PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności pkt. 7.3.3. „Materiały wyjściowe i elementy składowe”, w którym stwierdza, że dane techniczne wszystkich dostarczonych surowców i komponentów, jak również schemat kontroli dla zapewnienia ich zgodności powinny być udokumentowane.

Norma PN-EN 14221:2007(U) jest powiązana z pr PN-EN 14351-2 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Do normy PN-EN 14220:2007(U) i do normy PN-EN 14221:2007(U) wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania, wymagania zawarte w innych publikacjach. Powołania te znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano w poniższej tablicy.

Norma

PN-EN 14220:2007(U)

PN-EN 14221:2007(U)

PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych

X

X

PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klasa zagrożenia ataku biologicznego. postanowienia ogólne

X

-

PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewno pochodnych. Definicje klasa zagrożenia ataku biologicznego zastosowanie do drewna litego

-

X

PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania
i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna

X

-

PN-EN 351:1999 Trwałość drewna
i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony

X

-

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia

X

-

PN-EN 599-1:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Skuteczność działania zapobiegawczych środków ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Wymagania odpowiadające klasie zagrożenia

X

-

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłei tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące drewna

X

X

PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna

X

X

PN-EN 12765:2002 Klasyfikacja klejów termoutwardzalnych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych

X

X

PN-EN 13183-1:2004 Wilgotność sztuki tarcicy. Część 1: Oznaczenie wilgotności metodą suszarkowo-wagową

X

X

PN-EN 13183-2:2004 Wilgotność sztuki tarcicy. Część 2: Oznaczenie wilgotności za pomocą elektrycznego wilgotnościomierza opornego

X

X


Norma

PN-EN 14220:2007(U)

PN-EN 14221:2007(U)

PN-EN 13183-3:2005(U) Wilgotność sztuki tarcicy: Część 3: Oznaczenie wilgotności metodą pojemnościową

X

X

PN-EN 13307-1:2007(U) Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty profilowane przeznaczone do zastosowań niekonstrukcyjnych

X

-

PN-EN 13986:2004 Płyty drewno pochodne stosowane w budownictwie. Właściwości ocena zgodności i znakowanie

X

X

PN-EN 14298:2005(U) Tarcica. Ocena jakości suszenia

X

X

Normy PN-EN 942:2002, PN-EN 14220:2007(U) i PN-EN 14221:2007(U) są ściśle powiązane z normą PN-EN 14351-1:2002 co znalazło wyraz w tablicy tej normy nr A.1 – Wzajemna zależność między własnościami i elementami składnymi.

mgr inż. Zbigniew Lenarski

Związek Polskich Producentów

Zamków i Okuć