Pilkington w koalicji na rzecz zrównoważonych inwestycji budowlanych
Pilkington w koalicji na rzecz zrównoważonych inwestycji budowlanych

Pilkington Polska, producent szkła dla budownictwa i motoryzacji, jest jednym z uczestników projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej”. Celem programu jest propagowanie koncepcji zrównoważonego budownictwa oraz współpracy pomiędzy firmami zaangażowanymi w inwestycje budowlane. Inicjatorem projektu jest firma RD bud.

16 listopada 2010 r. w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone wyzwaniom i problemom pojawiającym się na poszczególnych etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej”, który został zainicjowany w październiku br. przez firmę RD bud – generalnego wykonawcę. Celem projektu jest promocja koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy pomiędzy realizującymi ją firmami. Na potrzeby projektu powołana została koalicja na rzecz zrównoważonego budownictwa. Jednym z jej uczestników jest Pilkington Polska.

„Koalicja na rzecz zrównoważonego rozwoju w budownictwie to niezwykle potrzebna inicjatywa” – ocenia Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej w Pilkington Polska. – „Tak dużo mówi się o potrzebie uwzględniania interesów środowiska w realizowanych projektach budowlanych. Jednak w praktyce, podczas realizacji złożonych inwestycji, pojawia się wiele problemów, które w efekcie uniemożliwiają sfinalizowanie projektu spełniającego kryteria systemów certyfikacji BREEAM czy LEED”. Koalicja rozpoczęła prace od spotkania grupy roboczej, podczas którego wypracowano wspólną definicję zrównoważonej inwestycji budowlanej, wskazano najczęściej pojawiające się problemy w trakcie inwestycji oraz omówiono możliwości efektywnej współpracy w każdej fazie projektu i budowy. W skład grupy roboczej weszły wybrane firmy biorące udział w cyklu życia inwestycji budowlanej: TUP Property S.A (inwestor), APA Wojciechowski Sp. z o.o. (architekt), PM Group (reprezentująca w projekcie inżyniera projektu), RD bud Sp. z o.o. (generalny wykonawca), Carrier Polska Sp. z o.o. (producent materiałów budowlanych), Pilkington Polska Sp. z o.o. (producent szkła budowlanego), Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. (zarządca nieruchomości), Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Sp. z o.o. (doradztwo ds. finansowania inwestycji budowlanych), K&L Gates Jamka sp. k. (kancelaria prawna), a także Biuro Infrastruktury um. Warszawy. Partnerami projektu są Instytut Techniki Budowlanej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się firma Bluevine Consulting oraz Fautor Sustainable Marketing. Wnioski ze spotkania grupy roboczej będą podstawą do dyskusji podczas planowanego na 16 listopada seminarium, w którym weźmie udział szersze grono przedstawicieli branży budowlanej. Wyniki projektu będą przedstawione w raporcie opracowanym we współpracy z redakcją Inwestycji Budowlanych Muratora. Raport zostanie opublikowany w styczniu 2011 r.

„Powstanie budynku o określonych wartościach ekologicznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, funkcjonalnych i technicznych wymaga współpracy wielu organizacji” – dodaje Jolanta Lessig. – „Wszystkie muszą mieć wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, ale też dostępnych nowoczesnych rozwiązań i technologii, których zastosowanie pozwala zrealizować inwestycję zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Koalicja na rzecz zrównoważonych inwestycji budowlanych jest platformą komunikacji, która pozwala dzielić się tą wiedzą, konfrontować różne punkty widzenia i znaleźć rozwiązanie wielu problemów”.