Konkurs na Dyrektora Związku POLSKIE OKNA I DRZWI
Konkurs na Dyrektora Związku POLSKIE OKNA I DRZWI
Zarząd ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Związku.

Wymagania:
1.Wykształcenie wyższe.
2.Minimum 3 letnie doświadczenie w branży Stolarki Budowlanej – warunek konieczny.
3.Doświadczenie w kierowaniu zespołem- min. 2 lata.
4.Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
1.Nadzór oraz kierowanie działalnością Związku Polskie Okna i Drzwi skupiającego blisko 150 firm członkowskich.
2.Kierowanie pracami biura Związku.
3.Inicjowanie nowych kierunków działania Związku.
4.Opracowywanie projektów planów pracy , PR, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia.

Aplikacje składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. Pisemne opracowanie koncepcji programowej osiągnięcia celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie Członków w latach 2010-2014 (informacje na stronie www.okna.org.p. w zakładce „o Związku”). Warunek przystąpienia do konkursu.
2.List motywacyjny.
3.CV wraz ze zdjęciem.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o załączenie następującej formuły:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”.

Zgłoszenia z wymaganymi dokumentami prosimy kierować na adres : POLSKIE OKNA I DRZWI ZPDD, ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora”, do 15 sierpnia br.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.