Razem możemy więcej – wolontariat pracowniczy w Aluprof SA
Razem możemy więcej – wolontariat pracowniczy w Aluprof SA

Wolontariat pracowniczy, czyli dobrowolne zaangażowanie pracowników firmy w działania na rzecz społeczeństwa, w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularności. Istotnie przyczynił się do tego wybuch wojny w Ukrainie – pod wpływem doniesień o dramatycznej sytuacji Ukraińców wiele przedsiębiorstw włączyło się w działania pomocowe na rzecz naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Wśród nich znalazł się także Aluprof SA, który nie tylko zbiera fundusze na rzecz swoich pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin, ale też ułatwia im znalezienie zakwaterowania w Polsce. Co ważne, jest to tylko jedna z wielu aktywności wpisujących się w szereg działań wolontariackich podejmowanych przez zarząd i pracowników spółki.

Pracownicy Aluprof wspierają Ukrainę

W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wskazującą 17 celów zrównoważonego rozwoju, których wdrożenie jest kluczowe m.in. dla osiągnięcia do 2030 roku powszechnego pokoju, poprawy stanu planety oraz eliminacji ubóstwa. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie szczególnego znaczenia nabrał cel nr 16, podkreślający rolę pokoju i sprawiedliwości. Choć działania mające na celu wstrzymanie walk na terytorium Ukrainy pozostają przede wszystkim w gestii rządzących oraz instytucji międzynarodowych, to jednak każde wsparcie udzielane obywatelom Ukrainy w tym trudnym czasie ma ogromne znaczenie. Doskonale wiedzą o tym pracownicy oraz zarząd Aluprof SA, którzy aktywnie zaangażowali się w pomoc swoim ukraińskim pracownikom, partnerom oraz wszystkim obywatelom Ukrainy.

Od pierwszych dni wojny Aluprof pozostaje w stałym kontakcie z oddziałem w Ukrainie, na bieżąco reagując na zgłaszane potrzeby. Dodatkowo uruchomiona została zbiórka finansowa na rzecz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy – w tym celu utworzono specjalne konto, na które można dokonywać przelewów. W oddziałach firmy wystawiono też pojemniki na zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na ten sam cel. Aluprof zaopiekował się również 146 osobami, w tym 65 dzieci – głównie rodzinami i przyjaciółmi swoich pracowników, ale także tymi, którzy nie są związani z Grupą Kapitałową. Wkrótce planowane jest również zorganizowanie miejsc pracy w Grupie lub w innych firmach w regionie. Dla tych pracowników spółki, którzy zdecydowali się na powrót na Ukrainę, Aluprof przygotował pakiety pomocowe. Warto podkreślić, że na pomoc Ukrainie Grupa Kapitałowa Kęty przeznaczyła łącznie już 1,5 ml zł. 

Wolontariusze w służbie środowisku i lokalnej społeczności

Pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z wybuchem wojny znaleźli się w dramatycznej sytuacji, to tylko jeden z wielu przykładów działań, jakie w ramach funkcjonującego w firmie wolontariatu realizują pracownicy Aluprof. Wspierając tego rodzaju oddolną aktywność zarząd spółki nie tylko realizuje przyjętą strategię dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu, ale też stwarza pracownikom okazję do podnoszenia swoich kompetencji, zachęca ich do samorozwoju oraz umożliwia im wyłonienie z własnego grona naturalnych liderów, którzy będą potrafili przewodzić grupie. Jednymi z kluczowych obszarów, w jakich działają osoby zaangażowane w wolontariat pracowniczy w Aluprof, są ekologia i ochrona środowiska. Kwestie te są też wyjątkowo bliskie spółce – zostały zawarte w przyjętej przez nią polityce ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Przykładem proekologicznej aktywności wolontariuszy zatrudnionych w Aluprof może być ich udział w akcjiSprzątamy Beskidy”, którą od wielu lat koordynuje Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Bielsku-Białej. Przy okazji górskich wycieczek uczestnicy sprzątają szlaki, przyczyniając się do poprawy stanu przyrody. Kolejną wartą docenienia inicjatywą, podejmowaną zarówno przez Aluprof, jak i całą grupę Kęty, jest współpraca z Fundacją Ekologiczną Arka i wspieranie jej programów, wśród których kluczowe miejsce zajmuje ten o nazwie Zielona Ręka, skupiający się na aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W jego ramach organizowane jest Śmieciobranie, które pozwala przywrócić dawny blask cennym przyrodniczo obszarom – z jednej strony zbierane są śmieci, z drugiej zaś sadzone są nowe drzewka. Zespół Aluprof angażuje się też w akcję Rower Pomaga – kilometry przejechane przez pracowników firmy są zliczane przez specjalne aplikacje i przekładają się na konkretne środki finansowe, przeznaczane następnie na zakup jednośladów dla dzieci z domów dziecka.

Poza działaniami na rzecz środowiska pracownicy Aluprof angażują się też w szereg przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. W połowie marca ruszyła kolejna edycja programu Razem z Grupą, w ramach którego przez siedem lat zrealizowanych zostało aż 188 lokalnych projektów społecznych. W tym roku, w ramach akcji planowane są aż 42 projekty, w tym takie jak: „Gramy dla mamy”, „Graj w zielone, „Chcę zostać strażakiem”, „Wymarzona piaskownica” „Tydzień dla Ziemi” czy „Z kulturą za pan brat”. Zaangażowanie Grupy Kapitałowej w realizowane projekty to 126 tysięcy złotych.

 

Wolontariat wpisany w strategię Aluprof

Wolontariat pracowniczy, przez wiele przedsiębiorstw traktowany wyłącznie jako sposób na promocję firmy i pozorne budowanie jej wizerunku jako przyjaznego pracodawcy, w przypadku Aluprof jest częścią przemyślanej, długofalowej strategii. Zarząd spółki wychodzi bowiem z założenia, że jej pracownicy mają istotny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. W związku z tym firma postanowiła, że w latach 2021-2025 przeznaczy do 1 mln zł na tzw. zielone sugestie, które będą zgłaszane przez pracowników, a których realizacja będzie spójna z przyjętymi celami środowiskowymi. Program Sugestii Pracowniczych realizowany w Aluprof przyczynia się do wykorzystania potencjału innowacyjnego pracowników, pozwala budować wśród nich kulturę odpowiedzialności i bezpieczeństwa, a także identyfikację z firmą. Właśnie dlatego spółka zachęca pracowników do angażowania się w działania wolontariackie i zgłaszanie zielonych inicjatyw, jednocześnie dziękując tym, którzy tak chętnie poświęcają swój czas, aby pomagać innym i chronić środowisko.

 

źródło: Aluprof