Bramy szybkobieżne
Bramy szybkobieżne

Do bram szybkobieżnych zalicza się głównie wyroby o ruchu pionowym, cechujące się  krótkim czasem otwierania i zamykania, co ogranicza straty energii oraz optymalizuje ciągi transportowe. Instalowane są na zewnątrz i wewnątrz budynków, szczególnie w miejscach przeznaczonych do bardzo intensywnego użytkowania. Najczęściej stosowane są bramy szybkobieżne ze skrzydłem wykonanym ze sztywnych, głównie metalowych paneli oraz elastyczne, ze skrzydłem w formie tworzywowej kurtyny.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA I UŻYTKOWA

Bramy szybkobieżne są w chwili obecnej bardzo szeroko wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i w usługach oraz handlu. Rozwiązania konstrukcyjne tych wyrobów gwarantują dynamiczną obsługę pomieszczeń połączoną z odpowiednią ochroną przed nieuprawnionym dostępem, różnymi zanieczyszczeniami oraz różnicą temperatur pomiędzy nimi. Dalszą zaletę bram szybkobieżnych stanowią ograniczone wymagania montażowe, gdyż nie potrzebują dużej przestrzeni przy szerokim asortymencie wymiarowym. Cechuje je także możliwość dopasowania grubości kurtyny do adekwatnego zastosowania i wymagań użytkowych, jak przenikalność cieplna czy prędkość otwierania.

Bramy szybkobieżne powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na obciążenie wiatrem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12424:2002 Bramy – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. Zwykle bramy tego rodzaju wytrzymują napór wiatru o prędkości około 100 km/h, występują jednak rozwiązania umożliwiające oparcie się podmuchom sięgającym nawet do 160 km/h. Bramy szybkobieżne montowane na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych powinny być także odporne na przenikanie wody opadowej według zapisów normy PN-EN 12425 Bramy – Odporność na przenikanie wody – Klasyfikacja oraz mieć niską przepuszczalność powietrza, określoną w normie PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza –Klasyfikacja.

Literatura fachowa wyróżnia dwa podstawowe rodzaje bram szybkobieżnych: wyposażone w skrzydło wykonane ze sztywnych paneli  oraz elastyczne, ze skrzydłem w formie tworzywowej kurtyny. Stosowany jest także podział na bramy instalowane w ścianach zewnętrznych budynków, i są to głównie wyroby ze skrzydłami wykonanymi z paneli oraz bramy instalowane wewnątrz budynków, zazwyczaj wyposażone w skrzydła elastyczne.

BRAMY ZE SZTYWNYCH PANELI

Specjalny i najbardziej zaawansowany technicznie rodzaj bram szybkobieżnych stanowią bramy spiralne, wyposażone w skrzydło wykonane ze sztywnych paneli, w technologii nawoju spiralnego. Kurtyna skrzydła składa się zazwyczaj z metalowych (stalowych lub aluminiowych) paneli z przetłoczeniami zapewniającymi odpowiednią sztywność. Mogą to być m.in. panele  o grubości około 40 mm charakteryzujące się dużą izolacyjnością cieplną, w związku z czym są odpowiednie do stosowania w obiektach wymagających ochrony przed utratą ciepła. Kurtyna skrzydła tego rodzaju bramy porusza się po specjalnie wyznaczonym torze w prowadnicach pionowych i następnie zwija się ponad otworem w tzw. spiralę (nie na wałek jak w standardowych rozwiązaniach). Poszczególne sekcje bramy nie stykają się ze sobą tylko utrzymują w pewnej odległości, co zapewnia dużą prędkość otwierania i zamykania, również w warunkach bardzo dużego natężenia ruchu. Przykładowe (objęte stosownym patentem) rozwiązanie tego typu bramy stosowane przez firmę EFAFLEX, przedstawiono na fot. 1. Sztywna i solidna konstrukcja bram spiralnych pozwala na ich stosowanie zarówno w przemyśle jak i obiektach użyteczności publicznej. Dodać należy, iż w bramie mogą występować sekcje przeszklone doświetlające pomieszczenia, oraz umożliwiające obserwacje sytuacji po drugiej stronie bramy.

Do bram szybkobieżnych zalicza się także niektóre rodzaje bram segmentowych, często zwanymi przemysłowymi bramami szybkobieżnymi. Dzięki dużym wymiarom gabarytowym, oraz zwiększoną prędkością otwierania i zamykania, przejezdność i transport przez taką bramę jest maksymalnie ułatwiony. Kurtyna skrzydła bramy składa się z segmentów wykonanych ze stalowych lub aluminiowych profili oddzielonych od siebie przegrodą termiczną i wypełnionych izolacyjną pianką poliuretanową. Mają zazwyczaj grubość od 40 mm do nawet 100 mm, przy czym maksymalna grubość jest stosowana w logistyce chłodzonych i mrożonych produktów. Istnieje także możliwość wprowadzenia przeszklonych segmentów i mogą to być w zależności od wymagań rozwiązania dwu- lub trzy-szybowe.

W wielu konstrukcjach bram szybkobieżnych można wykonać drzwi przejściowe, umożliwiające pracownikom przejście bez konieczności podnoszenia całej kurtyny bramy. Umieszcza się je zazwyczaj w ramie aluminiowej usytuowanej centralnie lub z boku. Ze względu na napęd elektryczny bramy, powinny być zainstalowane wyłączniki krańcowe, pozwalające na otwarcie bramy tylko w przypadku, gdy drzwi są zamknięte.

BRAMY ELASTYCZNE

Elastyczne bramy szybkobieżne, z kurtyną wykonywaną głównie z folii PVC, znalazły szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym jak i w zakładach innych branż, oraz w magazynach, hurtowniach, marketach i centrach handlowych. Są instalowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, stanowiąc najszybszy i najskuteczniejszy sposób na odizolowanie poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń. Cechują się wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne i środowiskowe, jak wysokie i niskie temperatury, szkodliwe substancje chemiczne, czynniki biologiczne oraz intensywną eksploatację. Gwarantują bardzo dynamiczną pracę przy stosunkowo lekkiej konstrukcji, charakteryzując się jednocześnie dobrą izolacyjnością termiczną, co pozwala także na zastosowanie tego typu bram w chłodniach. Standardowo są wyposażone w mechanizm napinania i naciągania.

Typowa brama elastyczna o ruchu pionowym składa się zazwyczaj z następujących podstawowych elementów:

 - napędu elektrycznego,

 - wału wraz z obudową (skrzynią),

 - skrzydła  w  formie  kurtyny/płata,  często  wyposażonego  w  przeźroczyste   wkładki   (okna)   lub   

   inne konfiguracje wizyjne,

 - pionowych prowadnic do przesuwania kurtyny,

 - dolnej krawędzi bezpieczeństwa, fotokomórki lub innych zabezpieczeń,

 -  jednostki sterującej.

Bardzo często konstrukcja elastycznej bramy szybkobieżnej zawiera system autonaprawy sprawiający, iż uderzenie w kurtynę skrzydła nie powoduje jej trwałego uszkodzenia. W przypadku zaistnienia kolizji, skrzydło ma zdolność samo wprowadzenia kurtyny w pionowe prowadnice, co zapewnia dalsze bezkolizyjne działanie.

Przykładowy schemat konstrukcyjny elastycznej bramy szybkobieżnej wraz z opisem przedstawia w swych materiałach informacyjnych firma Kolbud, co zobrazowano na fot. 2.

Jednym z podstawowych elementów prezentowanego typu bram szybkobieżnych jest skrzydło występujące w formie kurtyny, zwanej także płatem lub płaszczem. Kurtyna jest zazwyczaj wykonana z elastycznego PVC, będącego polimerem syntetycznym otrzymywanym w procesie polimeryzacji chlorku winylu. Często jest wzmacniany odpowiednią tkaniną, w związku z czym stanowi idealną barierę przed przeciągami, naporem wiatru i niekorzystnym działaniem pozostałych warunków atmosferycznych. Ze względu na brak przesztywnień, kurtyny  z PVC są także odporne na silne uderzenia, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo użytkownikom bram.

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA

W bramach szybkobieżnych, charakteryzujących się znaczną prędkością otwierania osiągającą 3,0 m/s, a w niektórych  konstrukcjach nawet 4 m/s, oraz bardzo intensywnym użytkowaniem, niezwykłą rolę odgrywają zagadnienia bezpieczeństwa. Wśród różnych rozwiązań wyróżnić można tzw. bezdotykową technikę zabezpieczeń. Stanowi ją zabezpieczająca krata świetlna zintegrowana z elementami bocznymi, monitorująca płaszczyznę zamykania kurtyny bramy do wysokości 2 500 mm, której schemat działania przedstawiono na fot. 3. Rozwiązanie to eliminuje konieczność instalowania na bramie dodatkowych urządzeń w postaci zabezpieczenia krawędzi zamykającej lub fotokomórki. Oprócz zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania bramy szybkobieżnej, znacznie ułatwia jej montaż oraz serwisowanie. Podkreślić należy, że zaprezentowana bezdotykowa technika zabezpieczeń w całej rozciągłości  spełnia wymogi bezpieczeństwa wynikające z zapisów w normie PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności oraz z powołanej w niej normy PN-EN 12453:2002 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania.

Elastyczne bramy szybkobieżne, stosowane głównie wewnątrz obiektów, mogą być narażone na zderzenie np. z wózkiem widłowym. Z tego powodu wiele typów bram ma zabezpieczenie przeciwkolizyjne, m.in. w postaci systemu AntiCrash. Stanowi on ochronę przeciwnajazdową uruchamianą manualnie lub automatycznie. Innym często stosowanym rozwiązaniem jest wyposażenie kurtyny bramy w przypodłogowy specjalny profil o nazwie SoftEdge. W momencie wypadnięcia profilu z prowadnicy, schowany w nim radiowy wyłącznik wysyła sygnał do urządzenia sterującego, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy.

Występują także rozwiązania monitorujące przedpole bram, dzięki czemu znacznie podwyższone zostaje bezpieczeństwo pracowników z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka kolizji. Są to m.in. urządzenia radarowe wykrywające przedmioty będące w ruchu oraz aktywne czujniki podczerwieni wykrywające obiekty nieruchome, a także detektory laserowe. Niektóre konstrukcje bram mają w wyposażeniu pętle indukcyjne, generujące pole magnetyczne i wykrywające przedmioty metalowe znajdujące się w polu działania. Wykorzystuje się też sygnały radiowe, między odbiornikiem i nadajnikiem (z jednym lub większą ilością kanałów), dzięki czemu bramę mogą otworzyć lub zamknąć przy pomocy pilota zdalnego sterowania, wyłącznie stosowne pojazdy lub osoby.

NAPĘDY I STEROWANIE

Przyjęta jest zasada, iż napędy oraz urządzenia sterujące do bram powinny pochodzić od tego samego producenta. Gwarantuje to ich właściwą kompatybilność w odniesieniu do ujednoliconej obsługi, wielkości obudowy i identycznego okablowania, a także umożliwia połączenie sterowania bramy. W większości bram szybkobieżnych ich obsługa jest realizowana przy pomocy elektronicznej tablicy sterowniczej wyposażonej w przetwornicę częstotliwości. Zwiększa to prędkość jej otwierania i zamykania, odciąża cały mechanizm oraz wielokrotnie wydłuża trwałość urządzeń. Przetwornica częstotliwości pozwala na przemieszczanie się kurtyny skrzydła bramy w położenie krańcowe z mniejszą prędkością. Z kolei z powodu łagodnego przyspieszania i hamowania w trakcie eksploatacji bramy, nie następuje zbyt szybkie zużywanie się poszczególnych jej elementów. Zastosowane systemy sterowania umożliwiają zaprogramowanie podstawowych parametrów bram szybkobieżnych jak: wielkość przyspieszenia i zwolnienia, wybór prędkości i stopniowania czasu oczekiwania oraz regulację zatrzymania skrzydła w położeniu górnym lub dolnym. W przypadku niektórych elektronicznych tablic sterowniczych istnieje możliwość podłączenia do przemysłowych systemów sieci danych, a także realizacji zdalnego sterowania działaniem bramy.

BRAMY SZYBKOBIEŻNE ZEWNĘTRZNE

WYROBY FIRMY HŐRMANN

Firma Hörmann posiada w swoim profilu produkcyjnym szeroki asortyment bram spiralnych oraz szybkobieżnych bram segmentowych, przeznaczonych głównie do użytku zewnętrznego. Duża prędkość otwierania i zamykania tych wyrobów pozwala zoptymalizować przebieg procesów technologicznych i usprawnić logistykę działań. Ocieplane panele skrzydeł bram są w zależności od wersji wykonania prowadzone bezdotykowo w spiralnej konsoli lub prowadnicach. Panele zwane także segmentami wykonuje się z wytrzymałych stalowych profili, wyposażonych w przegrodę termiczną i wypełnionych pianką poliuretanową, mających w związku z tym bardzo  korzystny współczynnik izolacyjności cieplnej, wynoszący nawet 0,64 W/(m²∙K). Producent oferuje bramy szybkobieżne ze skrzydłami o grubości 42 mm oraz 67 mm, a w szczególnych przypadkach, np. dla potrzeb chłodni i mroźni,  mogą mieć grubość 100 mm. Segmenty o grubości 42 mm i wysokości 250 mm oraz o grubości 67 mm i wysokości 375 mm mają od strony zewnętrznej szlachetną powierzchnię Micrograin, a od wewnątrz powierzchnię w  strukturze Stucco, co w postaci fragmentu połączenia przedstawiono na fot. 4. Segmenty o grubości 100 mm i wysokości 500 mm mają z obu stron powierzchnię w strukturze Stucco.

Dostępne są cztery indywidualne wersje prowadzenia bram w zależności od sytuacji montażowej.

Kompaktowe prowadzenie spiralne – segmenty bramy są bezpiecznie i bezdotykowo prowadzone w spiralnej konsoli. Wyposażenie w wydajne sterowanie FU (z przetwornicą częstotliwości) oraz w mechanizm łańcuchowy z wykorzystaniem sprężynowego zrównoważenia ciężaru, umożliwia osiągnięcie maksymalnej prędkości otwierania bramy do 2,5 m/s. Konstrukcją taką charakteryzują się bramy spiralne typu HS 7030 PU 42 o wymiarach:

 • maksymalna  szerokość i wysokość  - 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 42 mm,

 oraz wymaganej minimalnej wysokości naproża – min. 920 mm.

Prowadzenie typu N do niskich budynków – wersja zalecana w przypadku ograniczonej ilości miejsca na montaż bramy. Segmenty są prowadzone w poziomych prowadnicach za pomocą mechanizmu łańcuchowego z wykorzystaniem sprężynowego zrównoważenia ciężaru. Wymagana minimalna wysokość nadproża dla tego typu konstrukcji wynosi jedynie 480 mm. Cechy takie ma brama segmentowa typu HS 5015 PU N 42 o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość  – 5000 mm x 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 42 mm.

Uniwersalne prowadzenie typu H – segmenty są prowadzone w poziomych prowadnicach, a zmiana kierunku prowadzenia odbywa się stosownie do zaistniałej sytuacji montażowej. Takie uniwersalne rozwiązanie sprawia, że brama może być montowana za instalacjami i torami suwnic bądź nad nimi. Mechanizm pasów z przeciwwagami zapewnia sprawne i długotrwałe użytkowanie bramy. Przedstawioną wersję prowadzenia zastosowano w bramach typu:

 - HS 5015 PU H 42, wymagającej nadproża o minimalnej wysokości 750 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość – 5000 mm x 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 42 mm,

 - HS 5015 PU H 67, wymagającej nadproża o minimalnej wysokości 950 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość – 5000 mm x 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 67 mm,

 - Iso Speed Cold H 100, wymagającej nadproża o minimalnej wysokości 750 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość  – 5000 mm,
 • grubość profilu segmentu – 100 mm,

oraz zakresie temperatur do -28 ⁰C.

Prowadzenie pionowe typu V – w którym segmenty są prowadzone pionowo równolegle do ściany budynku. To rozwiązanie  konstrukcyjne zmniejsza zużycie bramy i poprawia komfort eksploatacji (wyciszona praca). Mechanizm pasów z przeciwwagami zapewnia sprawne i długotrwałe użytkowanie bramy. Ten sposób prowadzenia obejmuje bramy typu:

 - HS 6015 PU V 42,  wymagającej  nadproża  o  minimalnej  wysokości  LDH  (wysokość  przejazdu  w

   świetle) + 585 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość – 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 42 mm,

 - HS 6015 PU V 67, wymagającej nadproża o minimalnej wysokości LDH + 735 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość – 6500 mm,
 • grubość profilu segmentu – 67 mm,

 - Iso Speed Cold V 100, wymagającej nadproża o minimalnej wysokości LDH + 585 mm i o wymiarach:

 • maksymalna szerokość i wysokość – 5000 mm,
 • grubość profilu segmentu – 100 mm,

oraz zakresie temperatur do -28 ⁰C.

Z przedstawionego powyżej asortymentu wyrobów firmy Hörmann, na fot. 5 pokazano przykładową bramę spiralną typu HS 7030 PU, natomiast fot. 6 obrazuje bramy szybkobieżne typu ISO Speed Cold 100.

WYROBY FIRMY ASSA ABLOY

Asortyment budowlanych wyrobów otworowych do zastosowań zewnętrznych firmy ASSA ABLOY obejmuje także szybkobieżne sztywne bramy segmentowe typu ASSA ABLOY RR3000. Bramy charakteryzują się szeroką funkcjonalnością połączoną z nowoczesnym wyglądem, co wraz z wysoką jakością konstrukcji powoduje, iż są bardzo szybkie, solidne i bezpieczne. Ponadto gwarantują długi okres bezawaryjnego użytkowania oraz niewielkie potrzeby w zakresie konserwacji. Perfekcyjną integrację z fasadą budynku zapewnia zastosowanie skrzydła w formie kurtyny z segmentami wykonanymi z profili z polerowanego aluminium, wyposażonej opcyjnie w duże przeszklenia. Zaprezentowane wyroby są dostępne w następujących wersjach:

 • ASSA ABLOY RR3000 R – kompaktowa, o maksymalnych wymiarach 5000 mm x 5000 mm,
 • ASSA ABLOY RR3000 Vision – zapewniająca lepszą widoczność, o maksymalnych wymiarach 5000 mm x 5000 mm,
 • ASSA ABLOY RR3000 XXL – do dużych otworów, o maksymalnych wymiarach 8000 mm x 6000 mm,
 • ASSA ABLOY RR3000 ISO – gwarantująca wyższą izolacyjność, o maksymalnych wymiarach 7000 mm x 6000 mm.

Wymienione bramy, w zależności od wersji, cechują się maksymalną prędkością: otwierania - 2,3 m/s, a zamykania 0,7/s. Bezpieczeństwo działania zapewnia wyposażenie w fotokomórkę wyprzedzającą oraz stacjonarną, przy czym opcjonalnie można zastosować elektryczną listwę bezpieczeństwa lub kurtynę świetlną.

Z powyższego asortymentu wyróżniają się bramy ASSA ABLOY RR3000 ISO, łączące znaczną izolacyjność termiczną z wysoką prędkością i wydajnością. Jak podaje producent, jest to hybrydowe rozwiązanie nowej generacji, gdzie bramy otwierają się i zamykają przy maksymalnej prędkości i minimalnych stratach energii. W związku z tym są szczególnie polecane dla centrów dystrybucyjnych i logistycznych oraz magazynów, chłodni i mroźni. Konstrukcja skrzydła bramy jest oparta na izolowanych termicznie segmentach/panelach o wymiarach: grubość – 50 mm i wysokość – 200 mm. Ponadto w bramie zastosowano udoskonalone uszczelnienie jej krawędzi, co zmniejszyło przepuszczalność powietrza i spowodowało uzyskanie korzystniejszego współczynnika przenikania ciepła. Bramy szybkobieżne w wersji ASSA ABLOY RR3000 ISO cechują się następującymi podstawowymi parametrami techniczno-użytkowymi:

 - szerokość w zakresie: od 1250 mm do 7000 mm,

 - wysokość w zakresie: od 2500 mm do 6000 mm,

 - maksymalna prędkość otwierania: 2,1 m/s,

 - maksymalna prędkość zamykania: 0,7 m/s,

 - zakres temperatur pracy: od -20 ⁰C do +60 ⁰C,

 - minimalny współczynnik przenikania ciepła całej bramy: 1,5 W,(m²∙K).

Przykładową bramę szybkobieżną zaprezentowanego rodzaju obrazuje fot. 7.

BRAMY SZYBKOBIEŻNE WEWNĘTRZNE

WYROBY FIRMY HŐRMANN

Wspomniana już w publikacji firma Hörmann produkuje również szeroki asortyment bram szybkobieżnych  przeznaczonych do stosowania wewnątrz budynków. Są to głównie bramy elastyczne usprawniające procesy zakładowe, szczególnie związane z transportem w warunkach intensywnego ich użytkowania. Najróżniejsze warunki montażowe tych wyrobów wymagają opracowania indywidualnych rozwiązań, co oferuje wymieniony producent.

Jedną z ciekawszych propozycji stanowi brama elastyczna wewnętrzna typu V 4015 SEL R z innowacyjnym silnikiem rurowym,  nadająca się do stosowania w warunkach o ograniczonej ilości miejsca na montaż. Jej kompaktowa konstrukcja cechuje się wąskimi elementami bocznymi, a minimalne szczeliny w ościeżnicy oraz uszczelki wargowe gwarantują bardzo dobre uszczelnienie kurtyny bramy. Kurtyna jest wykonana z  tkaniny PVC o grubości 1,5 mm i wyposażona w zabezpieczenie przeciwwiatrowe ze stali sprężynowej z bocznymi podwójnymi rolkami. Może mieć także sekcje przeźroczyste wykonane z folii o grubości 2 mm. Pozostałe parametry techniczno-użytkowe kształtują się w następujący sposób:

 - maksymalna szerokość i wysokość:  4000 mm,

 - maksymalna prędkość otwierania:  1,5 m/s,

 - maksymalna prędkość zamykania:  0,8 m/s,

 - zakres temperatur pracy:  od +5 ⁰C do +40 ⁰C.

Bramę o przedstawionej powyżej charakterystyce zaprezentowano na fot. 8.

Nowszą odmianą tych wyrobów jest brama typu V 4015 SEL Alu-R, wyposażona w wykonane z aluminium elementy boczne. Estetyczny wygląd bramy pozwala na sytuowanie szczególnie w strefach uczęszczanych przez klientów. Ponadto zamontowana standardowo krata świetlna i profil przypodłogowy SoftEdge zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji oraz pozwalają na uniknięcie przerw w pracy spowodowanej uszkodzeniem bramy.

Do zastosowań w obiektach o dużym natężeniu ruchu i większych wymiarowo otworach zalecane są bramy typu V 5030 SEL. Charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją kurtyny oraz krótszym czasem otwierania. W wersji z aluminiowym profilem dolnym spełniają klasę 1 odporności na obciążenie wiatrem. W ich wyposażeniu znajduje się również awaryjna korba ręczna. Podstawowe parametry techniczno-ruchowe bramy są następujące:

 - maksymalna szerokość i wysokość:  5000 mm x 5000 mm,

 - maksymalna prędkość otwierania;  2,0 m/s,

 - maksymalna prędkość zamykania:  0,8 m/s,

 - grubość tkaniny PVC: 1,5 mm i 2,0 mm (sekcja przeźroczysta).

Bramę typu V 5030 SEL pokazano na fot. 9.

Producent oferuje także elastyczne bramy szybkobieżne wewnętrzne do zastosowań specjalnych, w tym m.in.:

 • typu V 4015 Iso L – o maksymalnych wymiarach 4000 mm x 4500 mm, z energooszczędną izolowaną kurtyną o grubości 20 mm, przeznaczoną do montażu wewnątrz zakładów zajmujących się logistyką świeżych i chłodzonych produktów (do +5 ⁰C),
 • typu V 2515 Food L – o maksymalnych wymiarach 2500 mm x 4000 mm, wykonanej w całości ze stali nierdzewnej, przeznaczoną do przemysłu spożywczego, cechującej się łatwym czyszczeniem prowadnic i odpornej na czyszczenie wodą z wysokim ciśnieniem,
 • typu V 2012 – o maksymalnych wymiarach 2500 mm x 2500 mm, z kurtyna wykonaną z tkaniny PVC grubości 1,5 mm oraz automatycznym otwieraniem awaryjnym (brak zasilania) za pomocą przeciwwagi, przeznaczoną do stref z  intensywnym ruchem klientów,
 • typu V 3015 Clean – o maksymalnych wymiarach 2500 mm x 3000 mm, z całkowicie przeźroczystą kurtyną o grubości 4 mm ściśle przylegającą do specjalnych prowadnic, co ogranicza do minimum straty powietrza, przeznaczoną do sterylnych pomieszczeń.

WYROBY FIRMY EFAFLEX

Do producentów szerokiego asortymentu bram, w tym także szybkobieżnych elastycznych  instalowanych wewnątrz obiektów, należy firma  EFAFLEX. W swych materiałach informacyjnych przedstawia bramy typu EFA-STR® jako „najszybsze bramy świata”. Dzięki opatentowanemu systemowi spiralnemu, otwierają się z prędkością nawet  4 m/s. Elastyczna kurtyna skrzydła składa się z czterosekcyjnych segmentów modułowych wzmocnionych aluminiowymi profilami (co 225 mm), które można w razie uszkodzenia pojedynczo wymieniać. Kurtyna nie jest nawijana na wał, tylko utrzymywana w odpowiedniej odległości od opatentowanej spirali, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Zastosowana zasada konstrukcyjna łączy w sobie diametralnie zwiększoną prędkość otwierania, trwałość oraz efektywność. Segmenty bramy są wykonane z tkaniny poliestrowej powlekanej PVC i wraz z profilami wzmacniającymi zapewniają odpowiednią stabilność. Prezentowane bramy gwarantują zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie detektorów laserowych oraz nadajników impulsów. Ochronę zapewnia także system Activ Crash, który umożliwia samoczynne naprawianie się skrzydła bramy. W przypadku zderzenia, następuje automatyczne, elektrycznie kontrolowane cofanie kurtyny bramy, a podczas spowolnionego ruchu w górę, elementy kurtyny składają się w prawidłowy kształt skrzydła (opcja EFA-ACS®). Przykład zaprezentowanych bram obrazuje fot. 10.

Pozostałe główne parametry techniczno-ruchowe bram typu EFA-STR® są następujące:

 - maksymalna szerokość:  7000 mm,

 - maksymalna wysokość:  6000 mm,

 - prędkość zamykania: 1,0 m/s,

 - trwałość: do 250 000 cykli/rok.

 

  inż. Zbigniew Czajka

OKNO 4/2019

 

 

Literatura                                                                                                                             

Normy: PN-EN 13241-1+A1:2012, PN-EN 12424:2002,

PN-EN 12425:2002, PN-EN 12426:2002

Materiały informacyjne firm: EFAFLEX, Kolbud, Hörmann, ASSA ABLOY