Etyczne zarządzanie w dobie pandemii
Etyczne zarządzanie w dobie pandemii

NSG Group w Polsce otrzymała tytuł Etycznej Firmy 2019 w konkursie organizowanym przez Puls Biznesu. To drugi rok z rzędu kiedy Grupa została doceniona w plebiscycie. O tym jak skutecznie prowadzić firmę w kryzysie, co definiuje liderów i dlaczego warto być szczerym w komunikacji z pracownikami rozmawiamy z Moniką Kuczyńską – Dyrektor Personalną NSG Group w Polsce.

Drugi raz z rzędu NSG Group zdobywa tytuł Etycznej Firmy w plebiscycie organizowanym przez redakcję Puls Biznesu. Co oznacza dla Państwa ta nagroda?

To zaszczyt i nobilitacja – otrzymać nagrodę i znaleźć się w gronie tegorocznych laureatów. Jednocześnie to mobilizacja i zobowiązanie na przyszłość, aby nieustannie polepszać nasze standardy. Otrzymanie takiego tytułu stanowi potwierdzenie tego, że kierunek, który obraliśmy, a także narzędzia i rozwiązania, z których korzystamy są właściwe. W ubiegłym roku nie tylko kontynuowaliśmy działania już wdrożone, ale także wprowadziliśmy w naszej Grupie „Politykę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu”. Już od momentu wdrożenia znalazła ona swoje praktyczne zastosowanie i dziś przynosi wymierne efekty.

Pandemia wraz z jej konsekwencjami, z którymi mierzą się obecnie polskie firmy sprawiła, że tegoroczna edycja plebiscytu była dość wyjątkowa. Czy w sytuacji tego typu kryzysów etyczne zarządzanie ma szczególnie duże znaczenie?

Obecna sytuacja jest dla nas trudnym sprawdzianem tego, czy i jak potrafimy odnaleźć się w sytuacji kryzysowej – wdrażać nowe narzędzia i regulacje z zakresu BHP, być elastycznym w dostosowywaniu się do nowych warunków, pilnować zapisów prawa. To także czas podejmowania decyzji, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłości naszej firmy.

Jako firma przede wszystkim produkcyjna, stajemy przed wyzwaniem jak pogodzić bezpieczeństwo naszych pracowników z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Umożliwiamy pracę zdalną tam, gdzie zakres obowiązków na to pozwala, ale większość naszych pracowników to osoby, których obecność na stanowisku pracy jest niezbędna. Ten czas to też papierek lakmusowy przywództwa naszych menadżerów, ich postawy i odporności psychicznej. To czas próby dla nas wszystkich. Obecnie, tak jak chyba nigdy przedtem, firmy mogą udowodnić, że etyczne postępowanie i społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko slogany, ale realne działania.

Obecna sytuacja uświadomiła wielu przedsiębiorcom, jak ważne jest bycie przygotowanym na potencjalne ryzyko wynikające z szybko zmieniających się warunków ekonomicznych i prawnych. Jakie elementy są kluczowe, aby przygotować przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i komunikować je w etyczny sposób?

W takich sytuacjach kluczowe jest powołanie sztabu kryzysowego, czyli grupy osób decyzyjnych, które spojrzą na problem szerzej, z różnych perspektyw. Podczas codziennych spotkań możemy na bieżąco podejmować działania, przygotowywać i optymalizować procedury, a także analizować różne scenariusze wydarzeń. W naszej Grupie działamy w różnych spółkach, lokalizacjach, branżach, ale w sytuacji kryzysowej, która obecnie nas spotkała, działamy razem i prowadzimy spójną i przejrzystą komunikację do wszystkich naszych zespołów. Istotne jest, żeby pracownicy dowiadywali się wszystkiego bezpośrednio od pracodawcy, u źródła, najszybciej jak to możliwe. To czas, kiedy musimy działać wspólnie, wzajemnie motywować się i wspierać, a także wymieniać doświadczeniami.

Według Pani, rozwoju jakich trendów w kontekście etycznego zarządzania możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika. Zatrudnienie rosło, bezrobocie malało i to pracownicy dyktowali warunki firmom. To z pewnością się odwróci, a pracodawcy będą musieli zadbać o to, aby nie wpaść w pułapkę, jaką stworzy możliwość łatwego pozyskania pracowników i utrzymać aktualne, wysokie standardy zatrudnienia. Należy mieć również na uwadze, że pandemia zweryfikuje także nastroje pracowników wobec pracodawcy i tego jak ten zadbał o nich podczas kryzysu. Pewne jest, że nadchodzące miesiące będą dla przedsiębiorców na całym świecie ważnym sprawdzianem z etycznego zarządzania.

 

źródło: NSG Group