Korzyści w komforcie cieplnym, ochronie przed oślepianiem i zużyciu energii
Korzyści w komforcie cieplnym, ochronie przed oślepianiem i zużyciu energii

Technologia Smart-Tinting firmy Halio zdaje test tropikalny

W eksperymencie instytutu BCA Skylab Singapore przeprowadzono porównanie elektrochromatycznej technologii Halio® Glass z klasycznymi jednokomorowymi szybami zespolonymi z mechaniczną osłoną przeciwsłoneczną. Wyniki pokazują, że inteligentnie przyciemniane szkło poprawia komfort użytkowania i obniża koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu widoczności otoczenia zewnętrznego. Zatrzymane zostało 100 % światła oślepiającego, zaoszczędzono od 17 do 25 % kosztów energii elektrycznej na oświetlenie i przez ponad 95 % czasu trwania testu osiągnięto dobry komfort w pomieszczeniu.

Halio International opublikował wyniki obszernego testu w warunkach laboratoryjnych przeprowadzonego przez Energy Research Institute Politechniki Nanyang w Singapurze. W badaniach w BCA Skylab, jednym z najbardziej spektakularnych laboratoriów na całym świecie, była testowana w warunkach rzeczywistych elektrochromatyczna technologia firmy Halio, znana na rynku jako „inteligentnie przyciemniane szkło” „Wyniki eksperymentów dowodzą, że możemy zakwalifikować technologię Halio jako innowacyjne, zielone rozwiązanie dla budynków przyszłości”, wyraża swoje zadowolenie Benoit Domercq, Dyrektor Generalny na Europę i Bliski Wschód w firmie Halio International.

Obrotowa platforma umożliwia różne scenariusze oświetlenia     

Na obrotowej platformie na dachu 7-piętrowego budynku umieszczone są dwa identyczne pomieszczenia badawcze instytutu BCA Skylab, każde o powierzchni 43 m². Umożliwia to przeprowadzenie testów technologicznych w wymagających warunkach tropikalnych przy zróżnicowanym nasłonecznieniu. Dla realizacji pomiarów dostępnych jest ponad 200 czujników. W badaniu porównywano warunki panujące w pomieszczeniu z elewacją wykonaną ze szkła Halio do warunków w pomieszczeniu referencyjnym z elewacją z konwencjonalnego jednokomorowego oszklenia z powłoką Low-E i żaluzjami. W obu pomieszczeniach zostały odtworzone identyczne warunki biurowe.   

Wyniki pokazują, że technologia Halio przewyższa tradycyjne szkła Low-E w trzech zakresach: ochrony przed oślepianiem, komfortu cieplnego i oszczędności energii elektrycznej na oświetlenie.

 

POMIESZCZENIE REFERENCYJNE

Powłoka Low-E

 

POMIESZCZENIE HALIO

Szyba Halio z regulacją automatyczną

3 godziny

dokuczliwe światło oślepiające,

1,25 godzin

drażniące światło oślepiające

KOMFORT
WIZUALNY

Nie zanotowano światła oślepiającego

Podstawowe zużycie energii
z oszkleniem

Low-E i zasuniętymi żaluzjami

OSZCZĘDNOŚĆ

ENERGII

Obniżenie kosztów energii

oświetlenia o 17 % (w kierunku zachodnim) wzgl. 25 % (w kierunku północnym)

75 – 78 % czasu

KOMFORT CIEPLNY

(PMV2 w kategorii B

stosownie do DIN ISO 7730)

95 % czasu

Komfort wizualny: ochrona przed oślepianiem

Zdjęcia wykonane kamerą HDR, która obejmowała całkowite pole widzenia użytkownika budynku, pokazują, że Halio zatrzymuje w 100 % ekstremalnie silnego oślepiającego światła. Okres prób obejmował trzy następujące po sobie popołudnia, przy czym testowane elewacje były skierowane na zachód. Zarejestrowane przez kamerę wartości zostały przeliczone na współczynnik oślepienia DGP i przyporządkowane zgodnie z metodą Wienolda i Christoffersena (Wienold, 2006) czterem kategoriom: niezauważalne, zauważalne, drażniące i dokuczliwe. Łącznie 3 godziny „dokuczliwego światła oślepiającego” i 1,25 godziny „drażniącego światła oślepiającego” zmusiło użytkowników w pomieszczeniu referencyjnym do opuszczenia żaluzji i tym samym także do przerwania widoczności otoczenia zewnętrznego. Natomiast w przeciągu wszystkich trzech dni w pomieszczeniu z oszkleniem Halio nie stwierdzono jakiegokolwiek oślepienia światłem naturalnym. Nawet w stanie całkowitego przyciemnienia szkło Halio pozostawało przejrzystym. Użytkownik budynku posiada stale najlepszy dostęp do światła naturalnego, ponieważ sterownik automatycznie dopasowuje stopień zaciemnienia do zmiany intensywności oślepiania.

Mniejsza konieczność sztucznego oświetlenia

Ze wzrostem komfortu wizualnego powiązana była redukcja kosztów energii przeznaczonej na oświetlenie. W pomieszczeniu testowym wyposażonym w szkło Halio zapotrzebowanie na energię elektryczną było o 17 % mniejsze przy ukierunkowaniu na zachód i o 25 % mniejsze przy ukierunkowaniu na północ w porównaniu do sytuacji referencyjnej z zasuniętymi żaluzjami. 

Podwyższony komfort cieplny

I w ostatniej, nie mniej ważnej kwestii, dokonano także pomiarów różnic komfortu cieplnego zgodnie z DIN EN ISO 7730 wzgl. DIN EN 15251. Do obliczenia wskaźnika PMV (indywidualne samopoczucie) i wskaźnika PPD (stopień dyskomfortu) zgodnie z ISO 7730 uwzględniono parametry klimatyczne, takie jak temperatura pomieszczenia, średnia temperatura promieniowania, wilgotność powietrza i prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu.

 

 

Kategoria A

Zalecana dla pomieszczeń, z których korzystają osoby bardzo wyczulone i wymagające opieki, takie jak dzieci, seniorzy i osoby chore (mniej niż 6 % niezadowolonych)

Kategoria B

Zalecana dla pomieszczeń w nowo wzniesionych i odrestaurowanych budynkach (mniej niż 10 % niezadowolonych)

Halio

61 % czasu w okresie pomiarowym

95 % czasu w okresie pomiarowym

Szyba zespolona jednokomorowa 

z podniesionymi żaluzjami

33 % czasu w okresie pomiarowym

75 % czasu w okresie pomiarowym

Szyba zespolona jednokomorowa 

z opuszczonymi żaluzjami

36 % czasu w okresie pomiarowym

78 % czasu w okresie pomiarowym

Również tutaj wyniki wskazują na wyraźne zalety technologii elektrochromatycznej. Ponad 95 % czasu w pomieszczeniu testowym z oszkleniem Halio panował przyjemny klimat kategorii B, w porównaniu do 75 i 78 % w przypadku oszklenia jednokomorowego z otwartymi lub zasuniętymi żaluzjami. Sugeruje to domniemanie, że inteligentne zaciemnienie poza przeciwdziałaniem światłu oślepiającemu może również obniżyć ilość doprowadzonej energii z zewnątrz i tym samym na stałe poprawić komfort cieplny.

Odwołania do literatury

Wienold, J. C. (2006). Evaluation methods and development of a new glare prediction model for daylight environments with the use of CCD cameras. . Energy Build. 38, S. 743-757.