A gdybym był audytorem...
A gdybym był audytorem...
Związek Polskie Okna i Drzwi zaprasza do udziału w kursie dla osób ubiegających się o uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Wiedza i umiejętnośi uzyskane na proponowanym przez Związek kursie umożliwiają i uprawniają do przystąpienia do egzaminu państwowego organizownego przez Ministerstwo Infrastruktury.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, Dyrektywa 2002/91/UE dotycząca oszczędzania energii powoduje, że każdy budynek w Polsce będzie musiał posiadać certyfikat energetyczny. Dyrektywa nakazuje ocenę budynku z uwagi na zapotrzebowanie na energię całkowitą, wykorzystywana na wszystkie cele eksploatacyjne. Od 1 stycznia 2009r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegajacemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Wiąże się z tym konieczność przeszkolenia kilku tysięcy specjalistów w tym zakresie. Audytorzy Ci będą upoważnieni do wystawiania certyfikatów energetycznych dla właścicieli budynków bądź lokali mieszkalnych.

Kurs przygotowuje przyszłych audytorów energetycznych do wspomnianej wyżej działalności. W ramach kursu przekazane będą informacje o wprowadzonym systemie świadectw energetycznych budynków. Zakres programowy kursu jak również sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r.(Dz.U.Nr.17, poz.104).

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20-24 kwietnia 2009r. w siedzibie Prywatnej Szkoły Biznesu i Administracji przy ul.Bobrowieckiej 9 w Warszawie.
Kurs obejmuje 52 godz. zajęć w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, prowadzony jest przez doświadczone grono wykładowców oraz praktyków związanych zawodowo z Politechniką Warszawską, m.in. dr.inż. Marek Pilawski, mag inż. Jagoda Duda oraz mag inż. Zenon Spik.
Do kursu mogą przystąpić osoby posiadające wykształcenie magisterskie. Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy program na stronie Związku www.okna.org.pl

Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł brutto.