BASF od dzisiaj Spółką Europejską (SE)
BASF od dzisiaj Spółką Europejską (SE)
Wraz z wpisaniem do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ludwigshafen w dniu dzisiejszym (14.01.08) oficjalnie zakończył się proces przekształcania BASF Aktiengesellschaft w Spółkę Europejską (Societas Europaea, SE). Od 14.01.2008 roku spółka występuje pod firmą BASF SE. Procedura przekształceniowa trwała zatem niecały rok. Walne Zgromadzenie podjęło 26 kwietnia 2007 roku uchwałę o przekształceniu w SE a w połowie listopada 2007 roku zawarto z przedstawicielami pracowników wymagane w przypadku SE porozumienie regulujące kwestie udziału pracowników w zarządzaniu. 5 grudnia 2007 roku nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza BASF SE powołała członków Zarządu BASF SE. Nowy numer rejestru handlowego brzmi HRB 6000.

W trakcie uroczystości w Sądzie Rejonowym w Ludwigshafen wiceprezes Zarządu BASF SE, Eggert Voscherau podziękował wszystkim osobom uczestniczącym za dobrą współpracę: „Dla firmy BASF, jej pracowniczek i pracowników dzisiejszy dzień jest historyczny. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w naszej branży realizujemy w życiu myśl europejską również poprzez naszą formę prawną. Jednocześnie umacniamy uczestnictwo europejskich pracobiorców w Grupie BASF i ulepszamy nasz kodeks Corporate Governance.“

Rada Nadzorcza BASF SE składa się od tej pory z dwunastu członków: sześciu udziałowców i sześciu przedstawicieli pracowników. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej potrwa do Walnego Zgromadzenia w roku 2009. Jednocześnie przy BASF SE utworzone zostaje nowe europejskie przedstawicielstwo pracownicze: „BASF Europa Betriebsrat“ (Rada Zakładowa BASF Europa). Będzie ono liczyć 23 członków z dwunastu krajów europejskich. Siedzibą BASF SE pozostaje Ludwigshafen.

O BASF

BASF jest wiodącym przedsiębiorstwem branży chemicznej na świecie: The Chemical Company. Zakres działalności firmy obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki uszlachetniające i ochrony roślin, wysokowartościowe chemikalia oraz ropę i gaz ziemny. BASF jako rzetelny partner pomaga swoim klientom, reprezentującym niemal wszystkie branże, w osiąganiu coraz większych sukcesów, dostarczając im wysokiej klasy produkty i inteligentne rozwiązania systemowe. BASF opracowuje i wykorzystuje nowe technologie, które pozwalają firmie stawić czoło przyszłym wyzwaniom i zapewniają jej dodatkowe szanse na rynkach. Gospodarczy sukces firma łączy z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością, wnosząc w ten sposób swój wkład na rzecz przyszłości, dla której warto żyć. Firma BASF zatrudnia około 95 tysięcy pracowników, w roku 2006 osiągnęła obroty w wysokości 52,6 miliardów €. Firma BASF jest notowana na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Więcej informacji na temat BASF dostępnych jest w Internecie na stronach www.basf.de.